LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Dáma

Edituj záznam
Kategorie: Javascript
Programovací jazyk: Javascript
Domovská stránka: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.php
Download: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.zip
Tvůrce: JavaFile.com
Popis skriptu: Klasická dáma. Je třeba stáhnout a rozbalit celý soubor, kde je i grafika.
Nároky na klienta: Prohlížeč s podporou JavaScriptu
Nároky na server:
Ukázka spuštěného skriptu
Kód s komentáři:
<!-- Tento skript přináší JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com -->

<!-- Celý skript si vložte do sekce BODY HTML stránky -->
<script language="JavaScript1.1">
<!--
version = 1.1;
// -->
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
if (version == null)
document.write("Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript 1.1 "
+ "Tento skript bude chodit jen na Netscape 3+ and MSIE 4+.");
// -->
</script>
<script language="JavaScript1.1">
<!--
// Checkers Game

// black.gif
// gray.gif
// you1.gif -- normal piece (player/red)
// you2.gif -- highlighted piece
// you1k.gif -- kinged normal piece
// you2k.gif -- kinged highlighted piece
// me1.gif -- normal piece (computer/black)
// me2.gif -- highlighted piece
// me1k.gif -- kinged normal piece
// me2k.gif -- kinged highlighted piece

function preload() {
this.length = preload.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = new Image();
this[i].src = preload.arguments[i];
}
}
var pics = new preload("black.gif","gray.gif",
"you1.gif","you2.gif","you1k.gif","you2k.gif",
"me1.gif","me2.gif","me1k.gif","me2k.gif");

var black = -1; // computer is black
var red = 1; // visitor is red
var square_dim = 35;
var piece_toggled = false;
var my_turn = false;
var double_jump = false;
var comp_move = false;
var game_is_over = false;
var safe_from = safe_to = null;
var toggler = null;
var togglers = 0;

function Board() {
board = new Array();
for (var i=0;i<8; i++) {
board[i] = new Array();
for (var j=0;j<8;j++)
board[i][j] = Board.arguments[8*j+i];
}
board[-2] = new Array(); // prevents errors
board[-1] = new Array(); // prevents errors
board[8] = new Array(); // prevents errors
board[9] = new Array(); // prevents errors
}
var board;
Board(1,0,1,0,1,0,1,0,
0,1,0,1,0,1,0,1,
1,0,1,0,1,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1,
-1,0,-1,0,-1,0,-1,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1);

function message(str) {
if (!game_is_over)
document.disp.message.value = str;
}
function moveable_space(i,j) {
// calculates whether it is a gray (moveable)
// or black (non-moveable) space
return (((i%2)+j)%2 == 0);
}
function Coord(x,y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
function coord(x,y) {
c = new Coord(x,y);
return c;
}

document.write("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="+(square_dim*8+8)
+"<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr>");
for(var j=0;j<8;j++) {
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+">");
for(var i=0;i<8;i++) {
if (moveable_space(i,j))
document.write("<a href='javascript:clicked("+i+","+j+")'>");
document.write("<img src='");
if (board[i][j]==1) document.write("you1.gif");
else if (board[i][j]==-1) document.write("me1.gif");
else if (moveable_space(i,j)) document.write("gray.gif");
else document.write("black.gif");
document.write("' width="+square_dim+" height="+square_dim
+" name='space"+i+""+j+"' border=0>");
if (moveable_space(i,j)) document.write("</a>");
}
document.write("<img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+"></td></tr>");
}
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr></table><br>"
+"<form name='disp'><textarea name='message' wrap=virtual rows=2 cols=40></textarea><br><input "
+"type=button value=\"začni hru znovu\" onClick=\"location.href+=''\"></form>");

function clicked(i,j) {
if (my_turn) {
if (integ(board[i][j])==1) toggle(i,j);
else if (piece_toggled) move(selected,coord(i,j));
else message("Nejprve klikni na jeden ze svých červených kamenů, pak klikni na pole kam ho chceš posunout");
} else {
message("ITeď není čas na tvů tah. Vydrž vteřinu!");
}
}
function toggle(x,y) {
if (my_turn) {
if (piece_toggled)
draw(selected.x,selected.y,"you1"+((board[selected.x][selected.y]==1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected.x == x) && (selected.y == y)) {
piece_toggled = false;
if (double_jump) { my_turn = double_jump = false; computer(); }
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"you2"+((board[x][y]==1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected = coord(x,y);
} else {
if ((piece_toggled) && (integ(board[selected_c.x][selected_c.y])==-1))
draw(selected_c.x,selected_c.y,"me1"+((board[selected_c.x][selected_c.y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected_c.x == x) && (selected_c.y == y)) {
piece_toggled = false;
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"me2"+((board[x][y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected_c = coord(x,y);
}
}
function draw(x,y,name) {
document.images["space"+x+""+y].src = name;
}
function integ(num) {
if (num != null)
return Math.round(num);
else
return null;
}
function abs(num) {
return Math.abs(num);
}
function sign(num) {
if (num < 0) return -1;
else return 1;
}
function concatenate(arr1,arr2) {
// function tacks the second array onto the end of the first and returns result
for(var i=0;i<arr2.length;i++)
arr1[arr1.length+i] = arr2[i];
return arr1;
}
function legal_move(from,to) {
if ((to.x < 0) || (to.y < 0) || (to.x > 7) || (to.y > 7)) return false;
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((distance.x == 0) || (distance.y == 0)) {
message("You may only move diagonally.");
return false;
}
if (abs(distance.x) != abs(distance.y)) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if (abs(distance.x) > 2) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 1) && double_jump) {
return false;
}
if ((board[to.x][to.y] != 0) || (piece == 0)) {
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != -integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
return false;
}
if ((integ(piece) == piece) && (sign(piece) != sign(distance.y))) {
return false;
}

return true;
}
function move(from,to) {
my_turn = true;
if (legal_move(from,to)) {
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((abs(distance.x) == 1) && (board[to.x][to.y] == 0)) {
swap(from,to);
} else if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
double_jump = false;
swap(from,to);
remove(from.x+sign(distance.x),from.y+sign(distance.y));
if ((legal_move(to,coord(to.x+2,to.y+2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x+2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y+2)))) {
double_jump = true;
message("You may complete the double jump or click on your piece to stay still.");
}
}
if ((board[to.x][to.y] == 1) && (to.y == 7)) king_me(to.x,to.y);
selected = to;
if (game_over() && !double_jump) {
setTimeout("toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn = double_jump = false;computer();",1000);
}
}
return true;
}
function king_me(x,y) {
if (board[x][y] == 1) {
board[x][y] = 1.1; // king you
draw(x,y,"you2k.gif");
} else if (board[x][y] == -1) {
board[x][y] = -1.1; // king me
draw(x,y,"me2k.gif");
}
}

function swap(from,to) {
if (my_turn || comp_move) {
dummy_src = document.images["space"+to.x+""+to.y].src;
document.images["space"+to.x+""+to.y].src = document.images["space"+from.x+""+from.y].src;
document.images["space"+from.x+""+from.y].src = dummy_src;
}
dummy_num = board[from.x][from.y];
board[from.x][from.y] = board[to.x][to.y];
board[to.x][to.y] = dummy_num;
}
function remove(x,y) {
if (my_turn || comp_move)
draw(x,y,"gray.gif");
board[x][y] = 0;
}
function Result(val) {
this.high = val;
this.dir = new Array();
}
function move_comp(from,to) {
toggle(from.x,from.y);
comp_move = true;
swap(from,to);
if (abs(from.x-to.x) == 2) {
remove(from.x+sign(to.x-from.x),from.y+sign(to.y-from.y));
}
if ((board[to.x][to.y] == -1) && (to.y == 0)) king_me(to.x,to.y);
setTimeout("selected_c = coord("+to.x+","+to.y+");piece_toggled = true;",900);
setTimeout("bak=my_turn;my_turn=false;toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn=bak;",1000);
if (game_over()) {
setTimeout("comp_move = false;my_turn = true;togglers=0;",600);
message("Ok. Teď jsi na tahu. Urči svůj tah.");
}
return true;
}
function game_over() { // make sure game is not over (return false if game is over)
comp = you = false;
for(var i=0;i<8;i++) {
for(var j=0;j<8;j++) {
if(integ(board[i][j]) == -1) comp = true;
if(integ(board[i][j]) == 1) you = true;
}
}
if (!comp) message("You beat me!");
if (!you) message("Gotcha! Game over.");
game_is_over = (!comp || !you)
return (!game_is_over);
}

// the higher the jump_priority, the more often the computer will take the jump over the safe move
var jump_priority = 10;

function computer() {
// step one - prevent any jumps
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (integ(board[i][j]) == 1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) && (prevent(coord(i+2,j+2),coord(i+1,j+1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) && (prevent(coord(i-2,j+2),coord(i-1,j+1)))) {
return true;
}
} if (board[i][j] == 1.1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) && (prevent(coord(i-2,j-2),coord(i-1,j-1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) && (prevent(coord(i+2,j-2),coord(i+1,j-1)))) {
return true;
}
}
}
}
// step two - if step one not taken, look for jumps
for(var j=7;j>=0;j--) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (jump(i,j))
return true;
}
}
safe_from = null;
// step three - if step two not taken, look for safe single space moves
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (single(i,j))
return true;
}
}
// if no safe moves, just take whatever you can get
if (safe_from != null) {
move_comp(safe_from,safe_to);
} else {
message("You beat me!!");
game_is_over = true;
}
safe_from = safe_to = null;
return false;
}
function jump(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j+2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j+2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j-2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j-2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
}
}
return false;
}
function single(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j+1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j+1));
return true;
}
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j-1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j-1));
return true;
}
}
}
return false;
}
function possibilities(x,y) {
if (!jump(x,y))
if (!single(x,y))
return true;
else
return false;
else
return false;
}
function prevent(end,s) {
i = end.x;
j = end.y;
if (!possibilities(s.x,s.y))
return true;
else if ((integ(board[i-1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i-1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j+1),coord(i,j));
} else if ((integ(board[i+1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i+1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j+1),coord(i,j));
} else if ((board[i-1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i-1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j-1),coord(i,j));
} else if ((board[i+1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i+1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j-1),coord(i,j));
} else {
return false;
}
}
function wise(from,to) {
i = to.x;
j = to.y;
n = (j>0);
s = (j<7);
e = (i<7);
w = (i>0);
if (n&&e) ne = board[i+1][j-1]; else ne = null;
if (n&&w) nw = board[i-1][j-1]; else nw = null;
if (s&&e) se = board[i+1][j+1]; else se = null;
if (s&&w) sw = board[i-1][j+1]; else sw = null;
eval(((j-from.y != 1)?"s":"n")+((i-from.x != 1)?"e":"w")+"=0;");
if ((sw==0) && (integ(ne)==1)) return false;
if ((se==0) && (integ(nw)==1)) return false;
if ((nw==0) && (se==1.1)) return false;
if ((ne==0) && (sw==1.1)) return false;
return true;
}

message("Můžeš začit. Vyber kámen pro tah.");
my_turn = true;

// -->
</script>
Tento skript vám přinesl JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com
Zadal/a: Redakce Linuxsoft.cz


pridej.cz

> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze