LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Dáma

Edituj záznam
Kategorie: Javascript
Programovací jazyk: Javascript
Domovská stránka: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.php
Download: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.zip
Tvůrce: JavaFile.com
Popis skriptu: Klasická dáma. Je třeba stáhnout a rozbalit celý soubor, kde je i grafika.
Nároky na klienta: Prohlížeč s podporou JavaScriptu
Nároky na server:
Ukázka spuštěného skriptu
Kód s komentáři:
<!-- Tento skript přináší JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com -->

<!-- Celý skript si vložte do sekce BODY HTML stránky -->
<script language="JavaScript1.1">
<!--
version = 1.1;
// -->
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
if (version == null)
document.write("Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript 1.1 "
+ "Tento skript bude chodit jen na Netscape 3+ and MSIE 4+.");
// -->
</script>
<script language="JavaScript1.1">
<!--
// Checkers Game

// black.gif
// gray.gif
// you1.gif -- normal piece (player/red)
// you2.gif -- highlighted piece
// you1k.gif -- kinged normal piece
// you2k.gif -- kinged highlighted piece
// me1.gif -- normal piece (computer/black)
// me2.gif -- highlighted piece
// me1k.gif -- kinged normal piece
// me2k.gif -- kinged highlighted piece

function preload() {
this.length = preload.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = new Image();
this[i].src = preload.arguments[i];
}
}
var pics = new preload("black.gif","gray.gif",
"you1.gif","you2.gif","you1k.gif","you2k.gif",
"me1.gif","me2.gif","me1k.gif","me2k.gif");

var black = -1; // computer is black
var red = 1; // visitor is red
var square_dim = 35;
var piece_toggled = false;
var my_turn = false;
var double_jump = false;
var comp_move = false;
var game_is_over = false;
var safe_from = safe_to = null;
var toggler = null;
var togglers = 0;

function Board() {
board = new Array();
for (var i=0;i<8; i++) {
board[i] = new Array();
for (var j=0;j<8;j++)
board[i][j] = Board.arguments[8*j+i];
}
board[-2] = new Array(); // prevents errors
board[-1] = new Array(); // prevents errors
board[8] = new Array(); // prevents errors
board[9] = new Array(); // prevents errors
}
var board;
Board(1,0,1,0,1,0,1,0,
0,1,0,1,0,1,0,1,
1,0,1,0,1,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1,
-1,0,-1,0,-1,0,-1,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1);

function message(str) {
if (!game_is_over)
document.disp.message.value = str;
}
function moveable_space(i,j) {
// calculates whether it is a gray (moveable)
// or black (non-moveable) space
return (((i%2)+j)%2 == 0);
}
function Coord(x,y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
function coord(x,y) {
c = new Coord(x,y);
return c;
}

document.write("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="+(square_dim*8+8)
+"<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr>");
for(var j=0;j<8;j++) {
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+">");
for(var i=0;i<8;i++) {
if (moveable_space(i,j))
document.write("<a href='javascript:clicked("+i+","+j+")'>");
document.write("<img src='");
if (board[i][j]==1) document.write("you1.gif");
else if (board[i][j]==-1) document.write("me1.gif");
else if (moveable_space(i,j)) document.write("gray.gif");
else document.write("black.gif");
document.write("' width="+square_dim+" height="+square_dim
+" name='space"+i+""+j+"' border=0>");
if (moveable_space(i,j)) document.write("</a>");
}
document.write("<img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+"></td></tr>");
}
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr></table><br>"
+"<form name='disp'><textarea name='message' wrap=virtual rows=2 cols=40></textarea><br><input "
+"type=button value=\"začni hru znovu\" onClick=\"location.href+=''\"></form>");

function clicked(i,j) {
if (my_turn) {
if (integ(board[i][j])==1) toggle(i,j);
else if (piece_toggled) move(selected,coord(i,j));
else message("Nejprve klikni na jeden ze svých červených kamenů, pak klikni na pole kam ho chceš posunout");
} else {
message("ITeď není čas na tvů tah. Vydrž vteřinu!");
}
}
function toggle(x,y) {
if (my_turn) {
if (piece_toggled)
draw(selected.x,selected.y,"you1"+((board[selected.x][selected.y]==1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected.x == x) && (selected.y == y)) {
piece_toggled = false;
if (double_jump) { my_turn = double_jump = false; computer(); }
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"you2"+((board[x][y]==1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected = coord(x,y);
} else {
if ((piece_toggled) && (integ(board[selected_c.x][selected_c.y])==-1))
draw(selected_c.x,selected_c.y,"me1"+((board[selected_c.x][selected_c.y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected_c.x == x) && (selected_c.y == y)) {
piece_toggled = false;
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"me2"+((board[x][y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected_c = coord(x,y);
}
}
function draw(x,y,name) {
document.images["space"+x+""+y].src = name;
}
function integ(num) {
if (num != null)
return Math.round(num);
else
return null;
}
function abs(num) {
return Math.abs(num);
}
function sign(num) {
if (num < 0) return -1;
else return 1;
}
function concatenate(arr1,arr2) {
// function tacks the second array onto the end of the first and returns result
for(var i=0;i<arr2.length;i++)
arr1[arr1.length+i] = arr2[i];
return arr1;
}
function legal_move(from,to) {
if ((to.x < 0) || (to.y < 0) || (to.x > 7) || (to.y > 7)) return false;
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((distance.x == 0) || (distance.y == 0)) {
message("You may only move diagonally.");
return false;
}
if (abs(distance.x) != abs(distance.y)) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if (abs(distance.x) > 2) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 1) && double_jump) {
return false;
}
if ((board[to.x][to.y] != 0) || (piece == 0)) {
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != -integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
return false;
}
if ((integ(piece) == piece) && (sign(piece) != sign(distance.y))) {
return false;
}

return true;
}
function move(from,to) {
my_turn = true;
if (legal_move(from,to)) {
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((abs(distance.x) == 1) && (board[to.x][to.y] == 0)) {
swap(from,to);
} else if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
double_jump = false;
swap(from,to);
remove(from.x+sign(distance.x),from.y+sign(distance.y));
if ((legal_move(to,coord(to.x+2,to.y+2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x+2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y+2)))) {
double_jump = true;
message("You may complete the double jump or click on your piece to stay still.");
}
}
if ((board[to.x][to.y] == 1) && (to.y == 7)) king_me(to.x,to.y);
selected = to;
if (game_over() && !double_jump) {
setTimeout("toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn = double_jump = false;computer();",1000);
}
}
return true;
}
function king_me(x,y) {
if (board[x][y] == 1) {
board[x][y] = 1.1; // king you
draw(x,y,"you2k.gif");
} else if (board[x][y] == -1) {
board[x][y] = -1.1; // king me
draw(x,y,"me2k.gif");
}
}

function swap(from,to) {
if (my_turn || comp_move) {
dummy_src = document.images["space"+to.x+""+to.y].src;
document.images["space"+to.x+""+to.y].src = document.images["space"+from.x+""+from.y].src;
document.images["space"+from.x+""+from.y].src = dummy_src;
}
dummy_num = board[from.x][from.y];
board[from.x][from.y] = board[to.x][to.y];
board[to.x][to.y] = dummy_num;
}
function remove(x,y) {
if (my_turn || comp_move)
draw(x,y,"gray.gif");
board[x][y] = 0;
}
function Result(val) {
this.high = val;
this.dir = new Array();
}
function move_comp(from,to) {
toggle(from.x,from.y);
comp_move = true;
swap(from,to);
if (abs(from.x-to.x) == 2) {
remove(from.x+sign(to.x-from.x),from.y+sign(to.y-from.y));
}
if ((board[to.x][to.y] == -1) && (to.y == 0)) king_me(to.x,to.y);
setTimeout("selected_c = coord("+to.x+","+to.y+");piece_toggled = true;",900);
setTimeout("bak=my_turn;my_turn=false;toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn=bak;",1000);
if (game_over()) {
setTimeout("comp_move = false;my_turn = true;togglers=0;",600);
message("Ok. Teď jsi na tahu. Urči svůj tah.");
}
return true;
}
function game_over() { // make sure game is not over (return false if game is over)
comp = you = false;
for(var i=0;i<8;i++) {
for(var j=0;j<8;j++) {
if(integ(board[i][j]) == -1) comp = true;
if(integ(board[i][j]) == 1) you = true;
}
}
if (!comp) message("You beat me!");
if (!you) message("Gotcha! Game over.");
game_is_over = (!comp || !you)
return (!game_is_over);
}

// the higher the jump_priority, the more often the computer will take the jump over the safe move
var jump_priority = 10;

function computer() {
// step one - prevent any jumps
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (integ(board[i][j]) == 1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) && (prevent(coord(i+2,j+2),coord(i+1,j+1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) && (prevent(coord(i-2,j+2),coord(i-1,j+1)))) {
return true;
}
} if (board[i][j] == 1.1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) && (prevent(coord(i-2,j-2),coord(i-1,j-1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) && (prevent(coord(i+2,j-2),coord(i+1,j-1)))) {
return true;
}
}
}
}
// step two - if step one not taken, look for jumps
for(var j=7;j>=0;j--) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (jump(i,j))
return true;
}
}
safe_from = null;
// step three - if step two not taken, look for safe single space moves
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (single(i,j))
return true;
}
}
// if no safe moves, just take whatever you can get
if (safe_from != null) {
move_comp(safe_from,safe_to);
} else {
message("You beat me!!");
game_is_over = true;
}
safe_from = safe_to = null;
return false;
}
function jump(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j+2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j+2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j-2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j-2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
}
}
return false;
}
function single(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j+1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j+1));
return true;
}
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j-1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j-1));
return true;
}
}
}
return false;
}
function possibilities(x,y) {
if (!jump(x,y))
if (!single(x,y))
return true;
else
return false;
else
return false;
}
function prevent(end,s) {
i = end.x;
j = end.y;
if (!possibilities(s.x,s.y))
return true;
else if ((integ(board[i-1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i-1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j+1),coord(i,j));
} else if ((integ(board[i+1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i+1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j+1),coord(i,j));
} else if ((board[i-1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i-1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j-1),coord(i,j));
} else if ((board[i+1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i+1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j-1),coord(i,j));
} else {
return false;
}
}
function wise(from,to) {
i = to.x;
j = to.y;
n = (j>0);
s = (j<7);
e = (i<7);
w = (i>0);
if (n&&e) ne = board[i+1][j-1]; else ne = null;
if (n&&w) nw = board[i-1][j-1]; else nw = null;
if (s&&e) se = board[i+1][j+1]; else se = null;
if (s&&w) sw = board[i-1][j+1]; else sw = null;
eval(((j-from.y != 1)?"s":"n")+((i-from.x != 1)?"e":"w")+"=0;");
if ((sw==0) && (integ(ne)==1)) return false;
if ((se==0) && (integ(nw)==1)) return false;
if ((nw==0) && (se==1.1)) return false;
if ((ne==0) && (sw==1.1)) return false;
return true;
}

message("Můžeš začit. Vyber kámen pro tah.");
my_turn = true;

// -->
</script>
Tento skript vám přinesl JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com
Zadal/a: Redakce Linuxsoft.cz


pridej.cz

> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

13.9.2017 8:00 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).


Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

15.4.2017 15:20 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).
Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

27.7.2017 12:24 / Jaromir Obr
Cteni/zapis

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze