Ukázka kódu - Převod kodu barvy na RGB
Barva/Kod Červená Zelená Modrá
0-255
HEX

The JavaScript Source