LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 450   Najczęściej pobierane
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
irman-python http://ftp.sh.cvut.cz/[..]irman-python/ 1019x
irman-python to zestaw bindingów Pythona dla libirman, interfejsu do odbiornika podczerwieni IRman.
 
pyxattr http://pyxattr.sourceforge.net/ 1501x
pyxattr to moduł rozszerzający Pythona dla libattr, który może być używany do zapytań, listowania, dodawania i usuwania rozszerzonych atrybutów z plików i katalogów.
 
Ccscript http://www.gnu.org/[..]are/ccscript/ 812x
A general purpose class extensible embedded script engine for near real-time state-event driven and threaded applications.
 
Libghttp http://ftp.gnome.org/[..]ces/libghttp/ 838x
Libghttp - GNOME http client.
 
T1lib http://www.t1lib.org/ 857x
Rasterizer library for Adobe Type 1 Fonts.
 
Aamon http://fr.sourceforge.jp/[..]sfnet_aamon// 989x
Aamon to biblioteka C++ oferująca wielowątkowość, synchronizację i komunikację pomocną przy tworzeniu aplikacji klient-serwer.
 
python-mhash http://labix.org/python-mhash 1039x
python-mhash Thread-safe hash Python library.(SHA1, SHA160, SHA192, SHA224, SHA384, SHA512, HAVAL128, HAVAL160, HAVAL192, HAVAL224, HAVAL256, RIPEMD128, RIPEMD256, RIPEMD320, MD4, MD5, TIGER, TIGER128, TIGER160, ALDER32, CRC32, CRC32b, WHIRLPOOL, GOST)
 
Kplotw http://linux.soft5000.com/[..]load6791.html 965x
Kplotw - Widget which creates plots from data.
 
getargs http://pypi.python.org/[..]i/getargs/2.0 2124x
getargs to moduł Pythona implementujący parser linii poleceń, którego skrypty Pythona używają do parsowania argumentów linii poleceń w sys.argv.
 
DGNLib http://freshmeat.net/[..]jects/dgnlib/ 1063x
a small C/C++ library for reading DGN files
 
Pxdiff http://sourceforge.net/[..]r.gz/download 984x
Pxdiff compares two Paradox DB files.
 
Math::Calc::Units http://freshmeat.net/[..]h_calc_units/ 156x
Math::Calc::Units to moduł Perla i dołączone narzędzie linii poleceń 'ucalc', które przeprowadza proste obliczenia, biorąc pod uwagę jednostki. Na przykład 384Kbps zostanie opisane jako 48KB/sek i 3.955 GB/dzień. 20MB/384Kbps da wynik "7 minut 6 sekund".
 
File::Scan http://search.cpan.org/[..]st/File-Scan/ 1059x
File::Scan umożliwia użytkownikom tworzenie wiloplatformowych rozwiązań antywirusowych, które są w stanie wykrywać wirusy pod Windows/DOS/Mac. Zawiera skaner wirusów i bazę sygnatur.
 
Libglade http://freshmeat.net/[..]cts/libglade/ 1548x
Libglade - Library allowing to load GLADE interfaces at runtime.
 
python-libcommon http://freshmeat.net/[..]on-libcommon/ 717x
python-libcommon zawiera typy danych Map, Set i Graph dla Pythona. Oferuje typy danych (takie jak Graph), które służą do opisu skierowanych lub nieskierowanych opisanych wykresów.
 
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 2710x
2. FreeBSD
Download: 6764x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6198x
4. alcolix
Download: 8437x
5. Onebase Linux
Download: 7216x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 3872x

1. VFU File Manager
Download: 1475x
2. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5075x
3. MISU pyFotoResize
Download: 798x
4. Lefthand CRM
Download: 1723x
5. MetadataExtractor
Download: 0x
6. RCP100
Download: 1185x
7. Predaj softveru
Download: 0x
8. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
9. Guitar Scale Expert
Download: 1264x
10. Jinja24Doc
Download: 0x
11. Čistič
Download: 1352x
12. BASH History Suggest Box
Download: 5682x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz