LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 217   Najczęściej pobierane
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
agentValidate http://www.koders.com/[..]6UTAYCXKWNX9G 4623x
agentValidate to moduł Pythona przeznaczony do autoryzacji użytkowników przed umożliwieniem im uruchomienia jakiegokolwiek kodu.
 
Clock randomness gathering daemon http://freshmeat.net/[..]ojects/clrngd 1294x
Clock randomness gathering daemon uzyskuje losowość z fluktuacji między różnymi fizycznymi zegarami wysokiej częstotliwości w systemie.
 
pdumpq http://rouxdoo.freeshell.org/dmn/pdumpq/ 4529x
pdumpq może być używany do zrzucania zakolejkowanych pakietów z netfilter/iptables do pliku czytelnego dla dekoderów takich jak tcpdump, ethereal i snort.
 
Hackbot http://www.net-security.org/[..]re.php?id=340 1242x
Hackbot to narzędzie do eksploitacji hostów, skaner luk oraz program pobierający bannery.
 
Gircap http://freshmeat.net/[..]ojects/gircap 945x
Gircap to zestaw narzędzi pomagających w używaniu mało znanych "capabilities" które Linux posiada zamiast konwencjonalnych przywilejów superużytkownika. Oznacza to, że można dawać programom i procesom tylko tyle uprawnień, ile potrzebują i w ten sposób w znacznym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo powodowane przez potencjalne bugi.
 
xtrlock http://hpux.connect.org.uk/[..]/xtrlock-1.0/ 2416x
Xtrlock locks the X server till the user enters their password at the keyboard. While xtrlock is running, the mouse and keyboard are grabbed and the mouse cursor becomes a blue padlock. Output displayed by X programs continue to be visible.
 
aircrack http://www.aircrack-ng.org/doku.php 27149x
Wydajny sniffer i łamacz kluczy WEP w sieciach bezprzewodowych protokołu 802.11.
 
TrueCrypt http://www.truecrypt.org/ 0x
Disk partition crypting, USB disks etc.
 
Linux kernel security patch http://www.vanheusden.com/Linux/sp/ 602x
The vanheusden.com Linux-kernel security patch
 
grsecurity 2.0.1 http://www.grsecurity.org 1122x
Grsecurity is an innovative approach to security utilizing a multi-layered detection, prevention, and containment model. It is licensed under the GPL. # It offers among many other features: An intelligent and robust Role-Based Access Control (RBAC) system that can generate least privilege policies for your entire system with no configuration # Change root (chroot) hardening # /tmp race prevention # Extensive auditing # Prevention of entire classes of exploits related to address space bugs (from the PaX project) # Additional randomness in the TCP/IP stack # A restriction that allows a user to only view his/her processes # Every security alert or audit contains the IP address of the person that caused the event
 
shash http://mcrypt.hellug.gr/shash/ 0x
Generate or check digests or MACs of files
 
cryptcat http://sourceforge.net/[..]cts/cryptcat/ 0x
Cryptcat is a lightweight version of netcat with integrated transport encryption capabilities.
 
Cyan Secure Web http://www.cyan-networks.com/ 1464x
Cyan Secure Web Proxy Server is a carrier grade, high performance filtering proxy server for Linux. It includes scalable (user/group/host) Web filter and virus scan utilities for blocking malicious applications at the gateway. It has an advanced URL database, authentication support (LDAP and Active Directory), easy deployment, and remote administration.
 
pam_abl http://sourceforge.net/[..]ects/pam-abl/ 0x
A PAM module that provides auto blacklisting of hosts and users responsible for repeated failed authentication attempts. Generally configured so that blacklisted users still see normal login prompts but are guaranteed to fail to authenticate.
 
SAT (Simple scAnning Tool) http://sat.berlios.de/ 0x
SAT (Simple scAnning Tool) is a simple and fast network scanner written in Python progamming language. It is used to identify network devices and services. The identification is based on recieved data such as banners.
 
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 3043x
2. FreeBSD
Download: 7046x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6559x
4. alcolix
Download: 8692x
5. Onebase Linux
Download: 7535x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 4152x

1. spkg
Download: 1738x
2. LinPacker
Download: 6729x
3. VFU File Manager
Download: 1733x
4. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5341x
5. MISU pyFotoResize
Download: 1021x
6. Lefthand CRM
Download: 1966x
7. MetadataExtractor
Download: 0x
8. RCP100
Download: 1399x
9. Predaj softveru
Download: 0x
10. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
11. Guitar Scale Expert
Download: 1493x
12. Jinja24Doc
Download: 0x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz