LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 638   Najczęściej pobierane
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 616 do 630 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
GNU MP http://www.swox.com/gmp/ 408x
GMP to wolna biblioteka do arytmetyki dowolnej precyzji, działająca na liczbach całkowitych ze znakiem, rzeczywistych oraz zmiennoprzecinkowych.
 
Parsecfg http://www.icewalkers.com/[..]parsecfg.html 408x
Parsecfg - A library for parsing a configuration file.
 
FAM http://oss.sgi.com/[..]projects/fam/ 407x
FAM, File Alteration Monitor, oferuje API, które może być używane przez aplikacje do uzyskiwania informacji o zmianach następujących w określonych plikach i katalogach. Składa się z dwóch części: fam, demona, który przyjmuje żądania i dostarcza informacje oraz libfam, biblioteki której mogą używać aplikacje klienckie do komunikacji z fam.
 
Dallas DS-1820 Temperature Sensor Monitor http://www.rongage.org/ 406x
Dallas ds-1820 temperature sensor monitor to biblioteka i przykładowy program do komunikacji z urządzeniem 1-wire firmy Dallas Semiconductor. Biblioteka wymaga interfejsu DS-9097u łączącego port szeregowy z 1-wire. Przykładowy program potrafi odczytać dane z czujników temperatury DS-1820 i ze wskaźnika szybkości wiatru urządzenia Dallas Weather Station.
 
Class Library for Numbers http://www.ginac.de/CLN/ 405x
Class Library for Numbers (CLN) to biblioteka do obliczeń na wszystkich rodzajach liczb. Jej bogaty zestaw klas liczb zawiera liczby całkowite, rzeczywiste, zmiennoprzecinkowe, zespolone, moduły oraz wielomiany.
 
LibGTop http://www.icewalkers.com/[..]/libgtop.html 404x
LibGTop is a library that fetches system related information such as CPU Load, Memory Usage and information about running processes.
 
Math::Calc::Units http://freshmeat.net/[..]h_calc_units/ 156x
Math::Calc::Units to moduł Perla i dołączone narzędzie linii poleceń 'ucalc', które przeprowadza proste obliczenia, biorąc pod uwagę jednostki. Na przykład 384Kbps zostanie opisane jako 48KB/sek i 3.955 GB/dzień. 20MB/384Kbps da wynik "7 minut 6 sekund".
 
GAI http://gai.sourceforge.net/library.html 0x
The goal of this library is to give programmers a simple yet powerful applet interface. This library supports both Dockapps and Gnome 2 Panel Applets. The applet program doesn't have to care about if the applet will be used on the Gnome panel or in the dock. The library handles that.
 
Liboil http://www.schleef.org/liboil/ 0x
Liboil - Mmx/altivex/sse optimization library.
 
phpMailBox http://sourceforge.net/[..]s/phpmailbox/ 0x
phpMailBox is an easy to use pop3 mail fetching script, that you can easily add to your site to allow your users to check their email
 
hurl http://pmade.org/[..]oftware/hurl/ 0x
Hurl is a C++ library for decoding and encoding URLs.
 
JGraph http://www.jgraph.com/ 0x
JGraph is a robust and complete graph component that is better than many of its commercial competitors. With the JGraph zoomable component, you can display objects and relations (networks) in any Swing UI. It can also be used on the server-side to read an GXL graph, apply a custom layout algorithm, and return the result as an SVG image.
 
php_jh_pdf http://www.bettina-attack.de/[..]s/php_jh_pdf/ 0x
php_jh_pdf is a set of classes intended to simplify the generation of PDF documents with PHP. It enables you to put down continuous text with automatic line wrapping, automatic creation of new pages, etc. It also renders barcodes directly onto the PDF document. It offers classes for creating tables by only specifying column widths and the data to put into the cells. The table layout (border widths, colors) is highly adjustable. The table class builds on top of the other classes, so table cells can contain anything supported by the other php_jh_pdf classes. The interface used by the table class to output the actual content is simple and classes for putting in other content can thus be easily created.
 
phpHtmlLib http://phphtmllib.newsblob.com/ 0x
A set of PHP classes and library functions to help facilitate building, debugging, and rendering of XML, HTML, XHTML, WAP/WML Documents
 
Java Serialization for XML http://jsx.org/ 0x
JSX (Java Serialization to XML) creates XML from any Java object - 100% transparently, without mappings or schema. It just works. Your application objects can be sent as SOAP document-style messages immediately - without needing to recompile or change your classes in any way. Because JSX dynamically adjusts to objects as they evolve, it removes this dependency, making your code simpler, cleaner and more flexible.
 
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 616 do 630 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 2941x
2. FreeBSD
Download: 6970x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6457x
4. alcolix
Download: 8609x
5. Onebase Linux
Download: 7452x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 4055x

1. spkg
Download: 1613x
2. LinPacker
Download: 6573x
3. VFU File Manager
Download: 1659x
4. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5266x
5. MISU pyFotoResize
Download: 959x
6. Lefthand CRM
Download: 1880x
7. MetadataExtractor
Download: 0x
8. RCP100
Download: 1342x
9. Predaj softveru
Download: 0x
10. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
11. Guitar Scale Expert
Download: 1421x
12. Jinja24Doc
Download: 0x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz