LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 52   Najczęściej pobierane
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 16 do 30 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
Honzova knihovna http://nakupbytu.wz.cz/hlib/ 2177x
First alfa version of very small cross platform (X and MS Windows) C++ gui library. Not usefull yet except of writing very simple program.
 
Ultimate++ http://upp.sourceforge.net 1788x
Ultimate++ is a C++ cross-platform (Linux, Windows) rapid application development suite. It includes a set of libraries (GUI, SQL, etc..), and an integrated development environment.
 
phpBlamework http://phpblamework.webjet.cz/ 1712x
phpBlamework is light php framework. It has resources to create modules with menus, views and forms. It's usable for simple web pages as well as content management or portal solutions. I test it on php4 and php5, on apache 1.3 via mod_php, on apache 2.0 via mod_php and cgi and on minihttpd via cgi.
 
WxWidgets http://www.wxwidgets.org/ 1535x
WxWidgets - Library for cross-platform GUI development.
 
cdialog http://invisible-island.net/dialog/ 1534x
Dialog pozwala na zadawanie różnych pytań i wyświetlanie wiadomości z użyciem okienek dialogowych z poziomu skryptu powłoki.
 
SDL_gui http://www.newimage.com/[..]~rhk/SDL_gui/ 1487x
SDL_gui to biblioteka C, która działa jako nakładka na SDL i oferuje interfejs wysokiego poziomu. Dodaje "widgety" w formie struktur C, które są allokowane poprzez wywołania funkcji (tak jak w GTK).
 
python-gtkhtml http://www.fcoutant.freesurf.fr/[..]-gtkhtml.html 1424x
python-gtkhtml to moduł umożliwiający używanie widgetu GtkHTML z poziomu Pythona. Dobrze integruje się także z pygtk, więc wszystkie typowe funkcje GTK mogą być używane.
 
WinGL http://people.via.ecp.fr/[..]ml/wingl.html 1357x
a small C++ library designed to help developing portable OpenGL windows-based or fullscreen applications
 
PyQt http://www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt/ 1307x
PyQt to zestaw bindingów Pythona dla toolkitu Qt GUI.
 
FXPy http://fxpy.sourceforge.net/ 1265x
FXPy to moduł rozszerzający Pythona, który zawiera interfejs do międzyplatformowej biblioteki GUI FOX.
 
PyNcurses http://pyncurses.sourceforge.net/ 1244x
PyNcurses to binding ncurses dla Pythona, który zawiera także bindingi dla libpanel, libmenu i libform.
 
Gnome-libs http://www.gnome.org 1180x
Main set of support libraries for GNOME.
 
Pyui http://pyui.sourceforge.net/ 1170x
PyUI to biblioteka interfejsu użytkownika napisana w całości w wysokopoziomowym języku Python. Posiada modularną implementację, która pozwala na realizowanie rysowania i obsługę zdarzeń przez dołączane "renderery".
 
Pmw http://pmw.sourceforge.net/ 1154x
Pmw to toolkit do budowania wysokopoziomowych widgetów z użyciem modułu Tkinker. Składa się z zestawu klas bazowych i biblioteki elastycznych i rozszerzalnych megawidgetów.
 
TinyQT http://www.uwyn.com/[..]jects/tinyqt/ 1147x
a stripped down version of Qt that has been put together to use as a backend library and provides all the necessary library classes to comfortably develop in a C++ environment
 
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 16 do 30 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 2633x
2. FreeBSD
Download: 6706x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6131x
4. alcolix
Download: 8375x
5. Onebase Linux
Download: 7158x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 3835x

1. VFU File Manager
Download: 1430x
2. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5008x
3. MISU pyFotoResize
Download: 746x
4. Lefthand CRM
Download: 1676x
5. MetadataExtractor
Download: 0x
6. RCP100
Download: 1155x
7. Predaj softveru
Download: 0x
8. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
9. Guitar Scale Expert
Download: 1224x
10. Jinja24Doc
Download: 0x
11. Čistič
Download: 1303x
12. BASH History Suggest Box
Download: 5493x
©Pavel Kysilka - 2003-2017 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz