LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 285   Najczęściej pobierane
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 16 do 30 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
OpenLDAP Software http://www.openldap.org/ 3050x
OpenLDAP Software includes: * stand-alone LDAP server (slapd), * stand-alone LDAP replication server (slurpd), * Software Development Kit (ldap), * utilities, tools, and sample clients, * contributed packages.
 
PS-HTTPD http://www.godisch.de/[..]bian/pshttpd/ 2948x
PS-HTTPD is a HTTP-server written in Postscript. It is very simple (even if the code is somewhat complex) but can handle the basic tasks of a web-server.
 
Samba http://www.samba.org/ 2814x
 
Pycota http://www.librelogiciel.com/[..]_Presentation 2730x
PyKota is a complete GPLed Print Quota and Accounting Software Solution for the Common UNIX Printing System (aka CUPS) and LPR Next Generation (aka LPRng) on GNU/Linux and Unix-like operating systems, which offers a great flexibility with regard to the page accounting methods it supports. By default it works by directly querying the printers for the number of pages they have printed, but you can easily plug your own page accounting methods if you prefer.
 
anubis http://www.gnu.org/[..]tware/anubis/ 2723x
GNU Anubis zajmuje się przetwarzaniem poczty wychodzącej. znajduje się on pomiędzy MUA (Mail User Agent) i MTA (Mail Transport Agent) i może wykonywać w locie różne rodzaje przetwarzania i konwersji poczty wychodzącej zależnie od podanych reguł, bazujących na wysoce konfigurowalnym systemie wyrażeń regularnych. GNU Anubis działa jako serwer proxy, niezależnie od programów pocztowych. Potrafi on zmieniać nagłówki listów, szyfrować lub podpisywać jest przy pomocy GNU Privacy Guard, tworzyć bezpieczne tunele SMTP używając szyfrowania TLS/SSL nawet, gdy Twój program pocztowy nie ma takich możliwości. Możliwe jest też tunelowanie połączeń przez SOCKS proxy. Co więcej, GNU Anubis wspiera także remailery (czyli pozawala na anonimowe wysyłanie poczty).
 
Sendmail Relay Daemon http://www.relayd.org/ 2708x
Sendmail relay daemon aktualizuje pliki access.db, kiedy użytkownik łączy się z klientem. Pozwala to klientom z dynamicznymi IP na łączenie się z serwerem pocztowym.
 
Xorg http://freedesktop.org/[..]Software/xorg 2462x
Xorg provides a client/server interface between display hardware (the mouse, keyboard, and video displays) and the desktop environment while also providing both the windowing infrastructure and a standardized application interface (API). XFree86 is platform-independent, network-transparent and extensible. The XOrg Foundation, has changed to an Open Source model to maintain the official Public Implementation of X11 server because XFree86 adopted a new licensing scheme incompatible with the GPL.
 
Privoxy http://www.privoxy.org/ 2454x
Privoxy is a web proxy with advanced filtering capabilities for protecting privacy.
 
Roxen Web Server http://www.roxen.com/[..]ts/webserver/ 2192x
Roxen WebServer is a full-featured open-source web server distributed under the GPL license. It runs on a number of different operating systems including Windows, Linux, Solaris and Mac OS X.
 
JunkBuster http://www.junkbusters.com/ijb.html 2066x
JunkBuster is proxy server.
 
Allegro FTPd http://opensource.franz.com/aftpd/ 2047x
Allegro FTPd is an FTP server for Linux/Solaris written in Allegro Common Lisp. Because it is written in Common Lisp, one class of security issues, related to buffer overflows, has been eliminated.
 
Anonftpd http://lists.debian.org/[..]msg00345.html 2039x
anonftpd is a fast, read-only, anonymous FTP server
 
Sarg http://sarg.sourceforge.net/sarg.php 1903x
Squid Analysis Report Generator is a tool that allow you to view "where" your users are going to on the Internet.
 
Courier Mail Server http://www.courier-mta.org/ 1806x
The Courier mail transfer agent (MTA) is an integrated mail/groupware server based on open commodity protocols, such as ESMTP, IMAP, POP3, LDAP, SSL, and HTTP. Courier provides ESMTP, IMAP, POP3, webmail, and mailing list services within a single, consistent, framework. Individual components can be enabled or disabled at will. Courier now implements basic web-based calendaring and scheduling services integrated in the webmail module. Advanced groupware calendaring services will follow soon.
 
Pop 3 scan http://p3scan.sourceforge.net/ 1797x
Pop 3 scan to w pełni transparentny serwer proxy dla klientów POP3. Działa na komputerze z Linuksem i iptables (do przekierowań portów).
 
PIERWSZA <<< POPRZEDNIA < Pozycje 16 do 30 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 3100x
2. FreeBSD
Download: 7096x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6617x
4. alcolix
Download: 8734x
5. Onebase Linux
Download: 7597x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 4219x

1. spkg
Download: 1807x
2. LinPacker
Download: 6879x
3. VFU File Manager
Download: 1774x
4. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5384x
5. MISU pyFotoResize
Download: 1058x
6. Lefthand CRM
Download: 2002x
7. MetadataExtractor
Download: 0x
8. RCP100
Download: 1430x
9. Predaj softveru
Download: 0x
10. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
11. Guitar Scale Expert
Download: 1532x
12. Jinja24Doc
Download: 0x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz