LINUXSOFT.cz
Nazwa użytkownika: Hasło:     
    CZ UK PL
Najnowsze   Łącznie pozycji SW: 638   Najczęściej pobierane
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
Nazwa oprogramowania Strona domowa Pobierane
irman-python http://ftp.sh.cvut.cz/[..]irman-python/ 1070x
irman-python to zestaw bindingów Pythona dla libirman, interfejsu do odbiornika podczerwieni IRman.
 
pyxattr http://pyxattr.sourceforge.net/ 1544x
pyxattr to moduł rozszerzający Pythona dla libattr, który może być używany do zapytań, listowania, dodawania i usuwania rozszerzonych atrybutów z plików i katalogów.
 
Ccscript http://www.gnu.org/[..]are/ccscript/ 843x
A general purpose class extensible embedded script engine for near real-time state-event driven and threaded applications.
 
Libghttp http://ftp.gnome.org/[..]ces/libghttp/ 870x
Libghttp - GNOME http client.
 
T1lib http://www.t1lib.org/ 895x
Rasterizer library for Adobe Type 1 Fonts.
 
TwinLib http://twinlib.roard.com/ 1836x
a small but useful graphic c++ library. It's designed to help developers in graphic programming under Qt , by providing cool functions like gradients, antialias on graphics primitives and text, alpha channel support
 
Aamon http://fr.sourceforge.jp/[..]sfnet_aamon// 1042x
Aamon to biblioteka C++ oferująca wielowątkowość, synchronizację i komunikację pomocną przy tworzeniu aplikacji klient-serwer.
 
python-mhash http://labix.org/python-mhash 1092x
python-mhash Thread-safe hash Python library.(SHA1, SHA160, SHA192, SHA224, SHA384, SHA512, HAVAL128, HAVAL160, HAVAL192, HAVAL224, HAVAL256, RIPEMD128, RIPEMD256, RIPEMD320, MD4, MD5, TIGER, TIGER128, TIGER160, ALDER32, CRC32, CRC32b, WHIRLPOOL, GOST)
 
Kplotw http://linux.soft5000.com/[..]load6791.html 1014x
Kplotw - Widget which creates plots from data.
 
Libradio http://www.libradio.com/ 1504x
Libradio - Small C library that provides a simple interface to control FM tuner cards.
 
getargs http://pypi.python.org/[..]i/getargs/2.0 2214x
getargs to moduł Pythona implementujący parser linii poleceń, którego skrypty Pythona używają do parsowania argumentów linii poleceń w sys.argv.
 
DGNLib http://freshmeat.net/[..]jects/dgnlib/ 1103x
a small C/C++ library for reading DGN files
 
libgaudio http://directory.fsf.org/[..]ct/libgaudio/ 1137x
libgaudio to biblioteka C/C++ umożliwiająca łatwe dodanie muzyki i efektów dźwiękowych do gier.
 
Pxdiff http://sourceforge.net/[..]r.gz/download 1025x
Pxdiff compares two Paradox DB files.
 
python-gtkhtml http://www.fcoutant.freesurf.fr/[..]-gtkhtml.html 1486x
python-gtkhtml to moduł umożliwiający używanie widgetu GtkHTML z poziomu Pythona. Dobrze integruje się także z pygtk, więc wszystkie typowe funkcje GTK mogą być używane.
 
Pozycje 1 do 15 > NASTEPNA >>> OSTATNIA
> Szukanie oprogramowania
1. Pacman linux
Download: 2851x
2. FreeBSD
Download: 6893x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6359x
4. alcolix
Download: 8544x
5. Onebase Linux
Download: 7371x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 3988x

1. LinPacker
Download: 6468x
2. VFU File Manager
Download: 1593x
3. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5214x
4. MISU pyFotoResize
Download: 910x
5. Lefthand CRM
Download: 1836x
6. MetadataExtractor
Download: 0x
7. RCP100
Download: 1291x
8. Predaj softveru
Download: 0x
9. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
10. Guitar Scale Expert
Download: 1360x
11. Jinja24Doc
Download: 0x
12. Čistič
Download: 1463x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz