LINUXSOFT.cz
Username: Password:     
    CZ UK PL

> Squid - část II

V předchozí části jsme probírali acl třídy. V této části budeme pokračovat s acl operátory.

13.7.2004 08:00 | Petr Houštěk | read 18632×

DISCUSSION   

Acl operátory

Z acl operátorů již známe http_access. Jsou zde ale i jiné operátory. Jejich syntax je

http_access allow|deny [!]aclname1 [[!]aclname2 ... ]

(Syntax je stejný pro všechny acl operátory, nejenom pro http_access). V jednom z příkladů v minulé části jsme blokovali všechny přístupy z jiných IP mimo myNet. Stejného efektu dosáhneme při použití více acl tříd v jednom operátoru.

acl myNet src 192.168.0.0/255.255.0.0
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

http_access deny all !myNet
# http_access deny all

Pokud je IP ze sítě definované v myNet, výsledek pak je 1 AND (NOT 1) = 1 AND 0 = 0, přístup tedy bude povolen. Pokud požadavek přichází z okolí (IP není definována v myNet), výsledek zpracování bude 1 AND (NOT 0) = 1 AND 1 = 1, dojde k odmítnutí přístupu.

Ostatní acl operátory jsou icp_access, no_cache, ident_lookup_access, miss_access, always_direct (never_direct), snmp_access, delay_access, broken_posts.

No_cache

Tento operátor zabraňuje ukládání označených stránek do cache. V implicitním konfiguračním souboru jsou příkazy, které v požadavku vyhledávají řetězec cgi-bin a všechny tyto požadavky neukládají do cache (v původním konfiguračním souboru jsou zakomentovány, takže je musíte odkomentovat).

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \\?
no_cache deny QUERY

Broken_posts

Některé servery přesně nevyhovují HTTP specifikaci. Ke komunikaci s takovými servery (které můžeme snadno identifikovat pomocí acl třídy url_regex) by se měl použít acl operátor broken_posts.

acl broken_server url_regex http://broken-server-list.com
broken_posts allow broken_server

Delay classes

Delay classes se používají ke kontrole a omezení množství přenesených dat. Toho je dosáhnuto použitím tzv. delay_pools. Přenosy jsou roztříděny do segmentů a spojeny s určitým množstvím dat. Používají se 3 třídy delay classes.

 • První třída

  Nejprve si ukážeme příklad.

  acl throttled_site url_regex -i microsoft.com
  delay_pools 1
  delay_class 1 1pak 
  delay_parameters 1 16000/16000
  delay_access 1 allow throttled_site
  

  Označíme požadavky, u kterých chceme omezovat rychlost stahování. Lze je označit podle jejich zdrojové IP, cílové domény, regulárního výrazu, ... Pak operátor delay_pools stanoví množství delay pools. V našem případě používáme pouze jeden. Pak vytvoříme delay pool číslo 1 první třídy (třetí řádka v našem příkladu). První třída je nejjednodušší - rychlost stahování všech spojení je spojena a limitována jako celek. Jediné parametry pak jsou celková rychlost (v bytech za sekundu) a množství dat, které ještě bude stahováno plnou rychlostí (po dosažení tohoto množství dat se zapne omezení rychlosti).

 • Druhá třída

  Pokud chcete uplatnit rychlostní omezení pouze pro malé množství uživatelů, první třída je dostačující. Pro větší množství uživatelů by ale bylo příliš těžkopádné vytvářet speciální pool pro každého uživatele. Při použití druhé třídy můžete přímo nastavit rychlost stahování pro jednu IP adresu a celkovou rychlost stahování. Například máme linku s propustností 1024 kbit/s a 20 uživatelů. Jednak chcete, aby uživatelé linku nezahltili, dále chcete rezervovat určitou šířku pásmNapríklad chcete,a pro SMTP a ostatní služby. Budeme tedy omezovat rychlost stahování na 1000 kbit/s a pro každého uživatele na 200 kbit/s.

  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  delay_pools 1
  delay_class 1 2
  delay_parameters 1 125000/125000 25000/25000
  delay_access 1 allow all
  
 • Třetí třída

  Tato třída se používá k limitaci celých sítí třídy C. Například máte linku s propustností 2048 kbit/s, chcete vyhradit 48 kbit/s na SMTP a ostatní služby. Dále máte 3 IP rozsahy, každý se 100 počítači. Přiřadíme pak 667 kbit/s každému rozsahu a 20 kbit/s každému počítači. Konfigurace pak vypadá takto.

  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  delay_pools 1
  delay_class 1 3
  delay_parameters 1 250000/250000 84000/84000 2500/2500
  delay_access 1 allow all
  

  Pokud nastavíte jako rychlost hodnotu -1, žádný limit není stanoven. Například pokud je člověk sám v internetové kavárně a limit pro uživatele je nastaven na hodnotu -1, je omezen pouze limitem pro síť.

  Používáním delay pools a patřičných acl můžete limitovat uživatele během pracovní doby a v noci nechat plnou rychlost linky, tímto omezit brouzdání po internetu během práce místo používání stránek společnosti, ...

Příklady použití ACL a FAQ

Nakonec zde uvádím některé příklady použití acl a běžné problémy.

Chyby v logice

Acl příkazy nelze kombinovat s logickými operátory AND a OR. Tyto logické operace jsou již zabudované v schématu vyhodnocování acl. Základní pravidla jsou.

 • Všechny elementy acl třídy jsou spojeny logickým operátorem OR

 • Všechny elementy acl operátoru jsou spojeny logickým operátorem AND

Například konfigurace acl jako je tato nemůže fungovat podle předpokladů.

acl ME src 192.168.1.1
acl YOU src 192.168.1.2
http_access allow ME YOU

V tomto příkladu operátor http_access povolí přístup pouze pokud se acl ME a acl YOU shodují, což rozhodně není požadované chování. Fungující konfigurace může vypadat jako tato:

acl ME src 192.168.1.1
acl YOU src 192.168.1.2
http_access allow ME
http_access allow YOU

Nebo jednoduššeji

acl US 192.168.1.1 192.168.1.2
http_access allow US

Acl debugging

Pokud se vám nedaří najít chybu v konfiguraci acl, můžete zapnout debugging pomocí příkazu debug_options. Pro zahájení debuggování přidejte následující rádek do squid.conf.

debug_options ALL,1 33,2

Tento příkaz zapne debugging pro sekci 33 (acl) na úroveň 2. Ve vašem cache.log se pak pro každý požadavek připisují podrobnější údaje, jakými acl požadavek prošel, jestli byl povolen atd.

Úprava chybových hlášení

V určitých případech potřebujete upravit chybová hlášení. Také můžete vytvářet úplně nová chybová hlášení.

Chybová hlášení jsou v standardní instalaci uložena v adresáři /usr/local/squid/etc/errors, ale v distribučních verzích mohou být jinde. V Debianu jsou v adresáři /usr/lib/squid/errors/language. Umístění tohoto adresáře se nastavuje ve squid.conf pomocí volby error_directory.

Například chcete dát vědět, proč je přístup na stránky s pornografickým obsahem zakázán. Do adresáře, kde jsou uložena chybová hlášení vytvořte soubor ERR_PORNO, který obsahuje něco jako:

<p>
Přístup k URL %U byl odepřen, kvůli jeho pornografickému obsahu. Pokud si
myslíte, že k tomuto zařazení došlo omylem, kontaktujte správce.
</p>

Do squid.conf pak přidejte tuto řádku.

acl porn url_regex "/usr/local/squid/etc/porno.txt"
deny_info ERR_PORNO porn
http_access deny porn

Nyní, když uživatel zažádá o URL, které vyhovuje regulárním výrazům uvedeným v /usr/local/squid/etc/porno.txt, objeví se mu příslušné chybové hlášení. Tag %U je v hlášení nahrazen požadovaným URL. Další tagy a jejich využití lze najít zde.

 

DISCUSSION

For this item is no comments.

Add comment is possible for logged registered users.
> Search Software
> Search Google
1. Pacman linux
Download: 2987x
2. FreeBSD
Download: 7004x
3. PCLinuxOS-2010
Download: 6504x
4. alcolix
Download: 8643x
5. Onebase Linux
Download: 7488x
6. Novell Linux Desktop
Download: 0x
7. KateOS
Download: 4102x

1. spkg
Download: 1665x
2. LinPacker
Download: 6630x
3. VFU File Manager
Download: 1686x
4. LeftHand Mała Księgowość
Download: 5304x
5. MISU pyFotoResize
Download: 983x
6. Lefthand CRM
Download: 1927x
7. MetadataExtractor
Download: 0x
8. RCP100
Download: 1365x
9. Predaj softveru
Download: 0x
10. MSH Free Autoresponder
Download: 0x
11. Guitar Scale Expert
Download: 1455x
12. Jinja24Doc
Download: 0x
©Pavel Kysilka - 2003-2018 | mailatlinuxsoft.cz | Design: www.megadesign.cz