Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (11.) - Barvy IV.

Dnes se podíváme na poslední tři nástroje pro práci s barvami.

1.10.2004 10:00 | Yippee | přečteno 39983×

Posterizace

Tento nástroj je správnou volbou, pokud chcete vytvořit obrázek s indexovanými barvami, který nebude mít barvy vycházející z obrázku, ale takové, které je možné vytvořit jako kombinace RGB kanálů. Množství kombinací vychází z hodnoty, kterou zadáte v dialogovém okně funkce.

Tento nástroj najdeme v menu Nástroje --> Nástroje barev --> Posterizace. Jeho dialogové okno vypadá jako na následujícím obrázku.

dialogové okno Posterizace

Pro obrázky v odstínech šedé je princip Posterizace jednoduchý. Pro úrovně posterizace 0,1,2 je obrázek tvořen jen minimem možných barev tzn. bílou a černou. Pro každou další úroveň se přidá další odstín šedé. Při úrovni posterizace 4 bude náš obrázek obsahovat 4 odstíny šedé. Úroveň 16 nám tedy poskytuje 16 barevných odstínů šedé.

originální obrázek úroveň posterizace 2
úroveň posterizace 3 úroveň posterizace 10

Na předcházejících obrázcích je ukázka použití posterizace pro černobílý obrázek. První z nich je originál, dále je obrázek úrovně posterizace 2, 3 a 10.

Pro RGB obrázky se při úrovni posterizace 4 vytvoří 4 barevné odstíny v každém barevném kanále. Tato úroveň tedy vytvoří 4x4x4, tedy 64 barev. Těchto 64 barev je vybráno takto: jednotlivé kanály se rozdělí na čtyři části, to znamená vytvoří se jen barvy, které budou obsahovat 0, 85, 170, 255 konkrétní barevné složky.

Většinou takto vytvořené barvy nejsou shodné s barvami v originálním obrázku, a málo z nich je přímo zastoupeno v obrázku. Fotografie upravené posterizací nejsou přesným zástupcem původní, ale jsou více umělecké něž indexované obrázky vytvořené z barev obrázku.

originální obrázek
standardně převedený obrázek na indexované barvy úroveň posterizace 4

Na předcházejících obrázcích je ukázka použití posterizace pro barevný obrázek. První z nich je originál, dále je obrázek standardně převedený na indexované barvy, a poslední je obrázek úroveň posterizace 4.

Práh

Pokud spustíme funkci Práh (Nástroje --> Nástroje barev --> Práh) otevře se nám následující dialogové okno s histogramem obrázku.

dialogové okno Práh

V tomto dialogovém okně máme možnost nastavení práhu. Nastavení lze provést pomocí přímého označení v histogramu pomocí myši anebo číselně dole pod histogramem. V obrázku se zobrazí jen barvy, které jsou součástí prahového intervalu.

Práh lze použít k tvobě černobílých kreslených obrázků. S úspěchem lze prách použít také k výběru oblastí se stejnými barvami. Tento výběr se provádí za pomoci alfa kanálu (používáním alfa kanálu se budeme zabývat v nějakém z dalších dílů seriálu).

originální obrázek dialogové okno s nastaveným prahem výsledný obrázek

Na předcházejících obrázcích je ukázka použití funkce Práh. První z nich je originál, další je dialogové okno s nastaveným prahem, poslední je výsledný obrázek.

Obarvit

Tato funkce nám umožňuje dát fotografii barevný nádech. Tuto funkci najdeme v menu Nástroje --> Nástroje barev --> Obarvit. Po spuštění tohoto nástroje se objeví dialogové okno se třemi posuvníky (Odstín, Sytost, Světlost). Pomocí těchto posuvníků lze dát fotografi potřebný barevný nádech, popřípadě je možné zbavit obrázek barevného nádechu.

originální obrázek výsledný obrázek s barevným nádechem
dialogové okno obarvit
výsledný obrázek s barevným nádechem výsledný obrázek s barevným nádechem

Na předcházejících obrázcích je ukázka použití funkce Obarvit. První z nich je originál, další tři jsou obrázky s přidaným barevným nádechem a uprostřed je dialogové okno funkce Obarvit.

Barevná korekce fotografií

Gimp nám nabízí velké množství nástrojů umožňující provádět barevné korekce ve fotografiích. Asi nejtěžší věcí při provádění barevné korekce je vybrat nejvhodnější nástroj. Pokusím se zde uvést pár pravidel, která by vám měla tento výběr zjednodušit.

Odstín-sytost
tímto nástrojem lze přidat více sytosti matným digitálním fotkám, a také ho lze použít k přebarvení objektů.
(viz díl Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (8.) - Barvy I.)
Jas-kontrast
po tomto nástroji sáhneme ve chvíli, kdy bude náš obrázek podexponováný (přeexponovaný), jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používaný nastroj pro barevné korekce.
(viz díl Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (8.) - Barvy I.)
Histogram
nejedná se o žádný nástroj na úpravu barevného podání fotografie, ale prozradí nám hodně o barvách v obrázku. Jde o pomocníka díky kterému můžeme jednoduše zjistit, co fotografii chybí.
(viz díl Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (9.) - Barvy II.)
Úrovně
tento nástroj nám umožňuje nastavit maximální dynamický rozsah fotografie. Jedná se o mocnější variantu "Jasu a kontrastu".
(viz díl Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (9.) - Barvy II.)
Křivky
jde o nástroj, který umožňuje přesnou úpravu barevného tónu a kontrastu fotografie.
(viz díl Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (10.) - Barvy III.)
Obarvit
pomocí tohoto nástroje lze dát fotografii barevný nádech.
(viz dnešní díl)

Závěr

Dnešním dílem jsme dokončili vše, co souvisí s barvou.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=419