Perl (66) - Projekt - výběr zápasů a podrobnosti

Perl Zdokonalíme náš modul o funkci, která ze všech dostupných zápasů vybere jen ty, které vyhovují uživatelem zadaným kritériím. Mimoto se podíváme na další extrakci dat z webu - tentokrát si opatříme detailní informace o zvoleném zápasu.

21.2.2008 07:00 | Jiří Václavík | přečteno 13504×

Výběr zápasů podle kritérií

Nyní se zaměříme na výběr zápasů podle kritérií. Opět si na to vytvoříme zvláštní metodu, která bude volána uživatelem. Jako parametr bude přijímat odkaz na seznam zápasů vrácených metodou ziskej_zapasy_dane_ligy a odkaz na pole kritérií. Metoda vrátí seznam zápasů, jež vyhovují daným kritériím.

sub najdi_zapas_podle_kriterii {
  my($self, $p_zapasy, $p_kriteria) = @_;
  my @vyhovujici;

  #tělo metody

  return @vyhovujici;
}

Pokud kritéria zadána nebudou, vrátíme tentýž seznam, který jsme získali.

return @$p_zapasy if scalar @$p_kriteria == 0;

Nyní se dostáváme k jednomu zajímavému místu. Budeme chtít zajistit, aby byl každý zápas porovnán se všemi kritérii (podmínkami). Co to ale je všemi? To může být jedna podmínka, dvě podmínky, nebo jakýkoliv přirozený počet podmínek. A otázkou je, jak do testu podmínky vepsat libovolný počet kritérií.

Zdánlivě je to těžko řešitelný problém, ale existuje řešení. Tím je pěkná aplikace nástroje eval.

Vytvoříme tedy podmínku jako řetězec a poté v cyklu tento řetězec porovnáme postupně se všemi vstupními zápasy. Pokud zápas vyhovuje kritériím, přidáme ho k vyhovujícím zápasům.

  my $eval = 'if(/'.join("/i and /", @$p_kriteria).'/i){push @vyhovujici, $zapas;}';
  foreach my $zapas (@$p_zapasy){
    $_ = $zapas->{"tym1"}." ".$zapas->{"tym2"};
    eval $eval;
  }

Detail zápasu

Další veřejnou metodou bude prenos, který bude poskytovat informace o událostech v jednotlivých zápasech. Abychom mohli jednoznačně určit, odkud informace o zápasu získat, potřebujeme znát dva údaje. Za prvé soutěž a za druhé ID zápasu. Samotné ID by na to nestačilo.

Co se týká výstupu tak tam to bude složitější. Budeme muset vracet nějakou složitou datovou strukturu. Je třeba, aby obsahovala veškeré informace o událostech a navíc probíhající minutu. Pouvažujme však nad uživatelem této metody. Pro online přenos je třeba vrátit ještě informaci o tom, zda se zápas hraje. Proto vrátíme ještě hodnotu, jež určuje, zda zápas stále probíhá, zda již skončil nebo zda ještě nezačal. Tato informace se sice dá vyvodit z probíhající minuty, avšak později uvidíme, že její uvedení má své opodstatnění. Program live se podle ní zařídí a spustí buď online přenos nebo jen zobrazí výsledky.

A nyní se již pusťme do detailu zápasu.

sub prenos {
  my($self, $liga, $odkaz_idzapasu) = @_;
  my($probihajici_minuta, $hraje_se);
  my @udalost;

  #tělo metody

  return ($probihajici_minuta, $hraje_se, \@udalost);
}

Stažení dat

Naším prvním úkolem je stáhnout zdrojový kód. URL ke zdrojovým kódům zápasů je zde: http://www.livescore.com/default.dll/Game?comp=soutěž&game=id_zápasu. Soutěž je zde přitom hodnota v prvku odkaz_liga, nikoliv liga.

Použijeme na to opět metodu ziskej_zdrojovy_kod, kterou ale budeme muset upravit. Pokud dostane druhý argument - číslo zápasu - upravíme její chování. Bude stahovat z uvedeného URL a je tedy třeba nastavit proměnnou $url odpovídajícím způsobem.

  my($self, $liga, $odkaz_idzapasu) = @_;

  ...

  if ($odkaz_idzapasu){
    $url = "http://www.livescore.com/default.dll/Game?comp=$liga&game=$odkaz_idzapasu";
  }else{
    $url = "http://www.livescore.com/default.dll?page=$liga";
  }

Nyní opět přeskočme do metody prenos. Díky úpravám ve funkci ziskej_zdrojovy_kod nyní můžeme napsat následující. Podotkněme ještě, že tato funkce je stále kompatibilní s posledně použitými voláními.

my $zdroj = $self->ziskej_zdrojovy_kod($liga, $odkaz_idzapasu);

Extrakce dat a získání podrobných informací o zápasu

Na základě tohoto zdrojového kódu musíme opět získat extrakcí několik údajů. Tyto údaje je pak třeba ještě rozdělit na dva druhy - údaje obecné a údaje o události. Údaje obecné jsou následující.


údaje o stavu zápasu

A co se týká událostí, tak budeme sledovat toto:


údaje o událostech

Nejprve vyextrahujeme ze zdrojového kódu obecné údaje.

  my($hraje_se, $probihajici_minuta, $domaci, $hoste) = ($zdroj =~
    /<font[^>]*><b>(?:<(i)mg[^>]*>)?\s?([\w\:.]*)'?<\/b><\/font><\/td><t[^>]*>([^[]*)
    \s\[[^\]]*\]\s([^<]*)<\/td>/);
  $hraje_se = ($hraje_se ? 1 : 0);

Nyní přichází složitější část. V cyklu musíme zpracovávat jednotlivé události. To znamená, že regulární výraz umístíme do podmínky cyklu a uvnitř něj data postupně zpracujeme do pole hashů @udalosti. Budeme zpracovávat řádek po řádku - tedy od <tr> k </tr>. Nicméně bude to o to složitější, že na každém řádku mohou být i dvě události - jedna pro hostující a jedna pro domácí tým.

Na extrakci minuty události, skóre a jména hráče není nic nového. Typ události získáme z názvu obrázku. Začátek jeho názvu totiž je jedním z řetězců yellow, red, yellow-red a goal.

Zde je celý regulární výraz. Pomocí komentářů v něm by měl být jasnější smysl jednotlivých jeho úseků a metoda konstrukce.

  while ($zdroj =~
         /
         <tr[^>]*><td[^>]*>
         (\d+)'            #minuta události
         <\/td><td[^>]*><b>
         (?:\[(\d+)\s?-\s?(\d+)\])?  #nové skóre
         <\/b><\/td>

         #událost domácích - buď je nebo není
         <td[^>]*>
         (?:([^<]*)\s<img\ssrc="http:\/\/www1.livescore.com\/img\/([\w-]+)\.gif"[^>]*>)?
         <\/td>  #typ události a hráč


         #událost hostů - buď je nebo není
         <td[^>]*>
         (?:([^<]*)\s<img\ssrc="http:\/\/www1.livescore.com\/img\/([\w-]+)\.gif"[^>]*>)?
         <\/td>  #typ události a hráč

         <td\swidth=4><\/td><\/tr><tr><td\scolspan=\"4\"\swidth=\"400\"\s
         height=\"1\"><\/td><\/tr>
         /gx){
  }

Dokončení metody prenos

Nyní nám už zbývá pouze naplnit prvek pole @udalosti získanými hodnotami. Způsob zapisování dat musíme rozdělit hned na tři možnosti - buď máme událost hostů, událost domácích nebo události obě.

Ještě uveďme, že jméno hráče nemusí být v případě gólů vždy uvedeno. Proto, pokud jméno skutečně nebude, nahradíme ho neznámým střelcem.

Pokud se tedy týká událost domácích, zapíšeme to takto.

    if($4){
      $tym = $domaci;
      $strelec = ($4 ? $4 : "neznamy strelec");

      $udalost[$i++] = {
        "id_udalosti" => $i-1,
        "udalost" => $5,
        "minuta" => $1,
        "hrac" => $strelec,
        "tym" => $tym,
        "skore1" => $2,
        "skore2" => $3
      }
    }

A jde-li o hosty použijeme analogický způsob.

    if($6){
      $tym = $hoste;
      $strelec = ($6 ? $6 : "neznamy strelec");

      $udalost[$i++] = {
        "id_udalosti" => $i-1,
        "udalost" => $7,
        "minuta" => $1,
        "hrac" => $strelec,
        "tym" => $tym,
        "skore1" => $2,
        "skore2" => $3
      }
    }

Půjde-li o oba týmy, program sám projde obě podmínky.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1518