LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> LUGCON 10 - jaké to bylo

Ve dnech 27. a 28.3. se v Žilině uskutečnil 10. víkend s Linuxem - LUGCON 10. Byli jsme u toho a přinášíme vám informace o průběhu celé akce.

7.4.2004 08:00 | o.k. | Články autora | přečteno 5872×

Fotografie z LUGCONU 10 jsme již uveřejnili v tomto článku.

Sobota 27.3.2004

Udělali jsme dobře, že jsme si v sobotu ráno přivstali (i když se nikomu z nás moc vstávat nechtělo, moc jsme toho nenaspali a podepsala se na nás únava z páteční cesty do Žiliny), protože nalezení správné budovy v areálu univerzity nebylo zrovna triviální a vyžadovalo to po ránu vyvinutí nemalé mozkové činnosti. Připadalo nám to skoro jako nějaká bojová hra, když jsme cestou potkávali skupinky stejně se snažících lidí o dosažení jediného cíle - nalezení správné budovy. Měli jsme oproti některým menší výhodu - jeli jsme autem. Rozhodně jsem nikomu nezáviděl z tepla auta to, jak se musí prodírat sněhovými vločkami, blátem a celkovou nepřízní počasí. A to všechno jen díky tomu, že organizátoři trochu podcenili výrobu informačních letáků popisujících konkrétní umístění budovy.

Pokud do toho započítám páteční problémy s ubytováním, které jsme posléze vyřešili tím, že jsme se ubytovali v hotelu Slovakia, tak už to je druhé velké mínus, které padá na hlavy organizátorů.

Další menší zmatky byly i v samotné budově, kde šipky, majíce směřovat k místu pro registraci účastníků, směřovaly na opačnou stranu :-) Samotná registrace účastníků se také ne zcela úplně zdařila. Počkali jsme si a chtěli jsme se zaregistrovat až těsně před desátou hodinou, ale fronta se s blížícím se zahájením přednášek spíše zvětšovala. Úvod a zahájení přednášek se tedy logicky časově natáhnul a začínalo se o něco později.

Po krátkém úvodním uvítání započal samotný koloběh přednášek.

10:05 Linux pre bežných používateľov - Radovan Stas (Radoone) (místnost A)

Přednáška byla věnována spíše začínajícím Linuxovým uživatelům, kdy přednášející stručně popsal některé věci související s Linuxem jako pojmy: jádro Linuxu, Linuxová komunita, Distribuce - SUSE, Red Hat (Fedora), Debian, Mandrake, Slackware, dále pak live distribuce a jejich hlavní představitele Knoppix, SLAX, PCLinuxOS, MandrakeMove. Následoval nepříliš jistý pokus o popis GNU GPL licence, který sice mohl nadchnout nováčka, ale zkušené uživatele, kteří tuto licenci znají podrobně asi místy pobouřil, protože tento osvětlující popis byl dost mlžný a zmatený a dával tušit, že přednášející pouze reprodukuje věci o kterých v souvislosti s GPL licencí slyšel či četl, ale ve skutečnosti si originální znění této licence neosvojil.

Dále byl zmíněn problém virů pod Linuxem a důvod, proč je zatím tak malá úspěšnost těchto virů v Linuxu. V další části přednášky byly potom vyzdvihovány dobré vlastnosti Linuxu jako například rychlost (bylo odkazováno na jádro 2.6), schopnost logování událostí a podrobnost a snadnost pochopení chybových hlášek, grafika (v jednoduchosti bývá síla), možnost vzdálené práce, obrovské množství softwaru šířeného pod GNU/GPL licencí, lokalizace a v neposlední řadě cena.

Prostřední část přednášky patřila shrnutí výhod a nevýhod Linuxu, kdy mezi hlavní nevýhody patřil především nedostatek některých programů a her. Dále zde přednášející v rychlosti proběhnul adresářovou strukturu Linuxu, desktopová prostředí a možnosti nasazení Linuxu pro kancelář a domácnost.

Závěr přednášky byl věnován velice stručné zmínce o instalaci softwaru pod Linuxem a zdrojům informací o Linuxu. Zde nás potěšilo, že zde byl zmíněn i náš server a to hned na prvním místě mezi zahraničními zdroji :-)

11:35 Open Source Software - Chance for Europe - Nikolaus Kimla (místnost A)

Na tuto přednášku jsem se těšil a byl jsem zklamán, protože tato přednáška se nekonala a místo ní měla prezentaci firma Adecco. Tato přednáška byla z mého pohledu naprosto o ničem - nulová informační hodnota. Jednalo se pouze o samochvalný popis firmy Adecco a HP. Pro někoho však tato přednáška mohla mít smysl, protože poukázala na možnost pracovních míst v této firmě.

13:15 História Unixu, GNU/Linuxu, Tuxa... - Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Protože jsem se zdrželi trochu déle na obědě, tak jsme přišli o samotný úvod této zajímavé přednášky ve které přednášející probíral historické milníky v UNIXovém a pak i Linuxovém období. Tedy na začátku někde od systému Multics, UNIX a jeho autory Dennise Ritchieho a Kennetha Thompsona přes první UNIXový počítač PDP7, Richarda Matthew Stallmana a jeho stručný životopis a úlohu, kterou sehrál při vytváření projektu GNU až po životopis Linuse Benedict Torvaldse a současný stav Linuxu. Závěr patřil pojednání o tom jak se vlastně Linuxovým logem stal tučňák a jak následně přišel ke jménu TUX. Tuto přednášku hodnotím velice kladně, protože dnes se již objevuje jen málo přednášek tohoto typu a takto dobře podaných, které osvětlujícím způsobem mapují historii UNIXu, potažmo Linuxu.

14:30 Virtuálna privátna sieť - Tomáš Majer (místnost A)

Úvod této přednášky patřil osvětlení pojmu VPN a otázce vhodnosti této sítě pro přístup z Internetu do LAN. Následoval stručný popis problematiky šifrování dat a dále pak prakticky až do konce přednášky popis problematiky konfigurace firewallu:

  • úprava kernelu, použití patchů
  • kompilace PPTP démona
  • úprava konfiguračního souboru PPTP
  • úprava routovacích tabulek
Tato přednáška na mě udělala velice dobrý dojem a byla technicky na dobré úrovni. Bylo znát, že přednášející věděl o čem mluví a že má praktické zkušenosti s touto problematikou.

15:30 Python dnes a zajtra - Michal Kaukič (místnost A)

Všichni, kteří očekávali, že bude probírán Python a nějaké ty příklady, syntaxe a vzorové kusy kódy, byli zklamáni. Ve finále však dle mého názoru mohli být všichni spokojeni, matematické úlohy řešené v Pythonu - to tu ještě nebylo. A kdo si říká, že ta přednáška musela být pěkně nudná, mýlí se. Dobře podaná matematická úloha s vtipnými poznámkami a ukázka řešení takovéto úlohy s využitím Pythonu a dalších modulů rozhodně nikoho v přednáškovém sále neuspala, což se nedá tvrdit o některých jiných přednáškách.

16:30 Řešení pošty na bázi Qmailu - Jan Houštěk (místnost A)

Úvod přednášky patřil již tradičně osvětlení základních pojmů, tedy osvětlení co to vlastně Qmail je a co je to MTA. Následoval seznam hlavních dostupných zdrojů informací o Qmailu včetně samotného popisu autora tohoto programu. Pak přednášející stručně popsal nejrozšířenější MTA - tedy Sendmail a shrnul výhody a nevýhody použití tohoto programu a na závěr tohoto bloku přednášky popsal i další známé MTA. Od této doby se přednáška zabývala již jen programem Qmail, jeho výhodami a nevýhodami v porovnání s ostatními programy, dále pak bezpečností programu Qmail a popisem významu a funkce jednotlivých démonů a programů, jež jsou součástí Qmailu. Následoval popis samotné instalace Qmailu a jeho konfigurace. Tato velice zajímavá a odborná přednáška se bohužel začala rychle chýlit ke konci a proto závěr musel být odpřednášen poněkud v rychlém sledu, kdy bylo stručně probráno forwardování mailů, aliasy a mailing listy.

17:15 Čo je to SkLUG a sútaž: Zo života tučniakov a iných potvor (o ceny) - Juraj Michálek (Georgik), Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Tuto podvečerní část přednášek jsme vynechali a vydali jsme se do víru velkoměsta...

Neděle 28.3.2004

Ráno jsme na přednášky přišli o něco později a čekalo nás nemilé překvapení. Oproti programu byly přehozené místnosti první přednášky.

10:05 pyTE - Python Talker Engine - Michal Abaffy, Ján Janech, Ján Bednár (místnost A)

Na této přednášce si tři přednášející vyměňovali po krátkých časových intervalech mikrofon (štafetový kolík :-) ), díky čemuž byla přednáška dosti rozkouskovaná a výklad jednotlivých přednášejících navíc nebyl příliš koordinovaný. Navíc ukázky skriptů a dalších věcí byly prováděny v mc (s defaultním nastavením barev) a byly tak prakticky neviditelné. Takže asi jsem nebyl jediný, kdo si toho z této přednášky moc neodnesl a byl zklamán.

11:15 Skladáme linuxový HA cluster - Milan Pikula (místnost A)

Úvod do problematiky - osvětlení pojmů (HA - High Availability - vysoká dostupnost). Řešení otázky co vybrat za HA cluster, zda běžné PC či nějaký speciální hardware (Stratus zSeries). Něco o serverových farmách - Google. Následovala anatomie samotného HA clusteru - zařízení Master/Slave. Dále se přednášející zabýval způsobem propojení clusteru a zde zdůraznil vhodnost propojení minimálně dvěma cestami, aby se snížila možnost toho, kdy se obě stanice v clusteru považují za Master zařízení což vede v konečném důsledku až k nekonzisetnci dat. Dále probral další důležitá úskalí clusteru a problém synchronizace:

  • blokové zařízení drbd, md+nbd, ocfs clusterový souborový systém
  • souborový systém
  • aplikace - MySQL replikace
Následovala problematika sledování stavu - heartbeat, komerční řešení, problematika přepnutí sítě - TCP/IP a firewally a problematika návratu zpět na Master. Závěr přednášky se věnoval load balancingu - Beowulf, více síťovek (bonding driver). Musím přiznat, že tato přednáška mně v neděli opravdu spravila chuť - skvěle provedená přednáška zasluhující jedničku s hvězdičkou.

13:15 Budovanie otvorených sietí - Marcel Hečko (Maco) (místnost A)

Přednáška sa zabývala důvody a možnostmi budování takovýchto sítí. Přednášející shrnul dvě možnosti řešení - wifi a Ronju. Obě tyto technologie doložil množstvím ilustrativních obrázků. I když se asi v od půlky přednášky spíše více živě diskutovalo nebylo to na škodu, spíše ku prospěchu celé přednášky.

14:30 Perl 6 - Peter Krutý (Oozy) (místnost A)

Tato poslední přednáška začala po technických problémech s menším zpožděním, ale přednášející se s tím rychle vyrovnal. Po stručném úvodu pojednávajícím o historii a důvodech vzniku jazyka Perl se přednášející rychle přenesl až do současnosti a začal se zabývat obsahem nové verze Perlu 6. Tedy tím jak probíhá návrh nového Perlu, RFC okolo Perlu, dokumenty o designu - PDD. Poté následoval podrobný popis virtuálního stroje (podobného JVM) - Parrotu (register-based VM) a popis možností, které jsou pro Parrot samozřejmostí. Závěr patřil architektuře nového Perlu.

15:45 3. putovný turnaj vo Frozen Bubbles

Turnaje jsme se již nezúčastnili, protože nikdo z nás Frozen Bubble nehraje. Radši jsme se vydali na únavnou, 450km dlouhou cestu domů.

Hodnocení

I přes některé (místy dost nepříjemné) organizační nedostatky a nižší úroveň některých přednášek nám nezbývá než poděkovat slovenským kolegům za dobrý počin a poslat tak výzvu sdružení CZLUGu, protože v tomto bychom se měli polepšit. U nás je přece také silná Linuxová komunita, která prahne po podobných přednáškách - proč tedy nejsou u nás takovéto akce častěji?

Věříme však, že i u nás se to poddá a pohne tím správným směrem...

Samotné materiály, které přednášející používali pro prezentaci svých přednášek bude možné nalézt na adrese http://www.sklug.sk/lugcon10/, stejně tak jako videozáznamy jednotlivých přednášek. Fotografie je již možné nalézt na adrese: http://www.sklug.sk/lugcon10/?tab=2

Pokud nám to slovenští kolegové dovolí, tak zase vytvoříme z těchto videozáznamů a přednášek DVD, které bude možné si u nás v Linux CD Shopu zakoupit. O tom, kdy bude toto DVD připraveno vás budeme informovat ve zprávičkách.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Omluva CZLUGu 7.4.2004 09:52 o.k.
pyTE 22.4.2004 21:54 Ján Janech
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

18.6.2018 0:43 /František Kučera
Červnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 21. 6. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: F-Droid, aneb svobodný software do vašeho mobilu. Kromě toho budou k vidění i vývojové desky HiFive1 se svobodným/otevřeným čipem RISC-V.
Přidat komentář

23.5.2018 20:55 /Ondřej Čečák
Od pátku 25.5. proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze openSUSE Conference. Můžete se těšit na spostu zajímavých přednášek, workshopů a také na Release Party nového openSUSE leap 15.0. V na stejném místě proběhne v sobotu 26.5. i seminář o bezpečnosti CryptoFest.
Přidat komentář

20.5.2018 17:45 /Redakce Linuxsoft.cz
Ve čtvrtek 31. května 2018 připravuje webový magazín BusinessIT ve spolupráci s Best Online Média s.r.o. pátý ročník odborné konference Firemní informační systémy 2018. Akce proběhne v kongresovém centru Vavruška (palác Charitas), Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 15 hod. odpoledne. Konference je zaměřena na efektivní využití firemních informačních systémů a na to, jak plně využít jejich potenciál. Podrobnější informace na webových stránkách konfrence.
Přidat komentář

14.5.2018 7:28 /František Kučera
Květnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 17. 5. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: Audio – zvuk v GNU/Linuxu.
Přidat komentář

7.5.2018 16:20 /František Kučera
Na stránkách spolku OpenAlt vyšla fotoreportáž Pražské srazy 2017 dokumentující srazy za uplynulý rok. Květnový pražský sraz na téma audio se bude konat 17. 5. 2018 (místo a čas ještě upřesníme).
Přidat komentář

17.4.2018 0:46 /František Kučera
Dubnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 4. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tématem tohoto srazu bude OpenStreetMap (OSM) aneb svobodné mapy.
Přidat komentář

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze