LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> LUGCON 10 - jaké to bylo

Ve dnech 27. a 28.3. se v Žilině uskutečnil 10. víkend s Linuxem - LUGCON 10. Byli jsme u toho a přinášíme vám informace o průběhu celé akce.

7.4.2004 08:00 | o.k. | Články autora | přečteno 5658×

Fotografie z LUGCONU 10 jsme již uveřejnili v tomto článku.

Sobota 27.3.2004

Udělali jsme dobře, že jsme si v sobotu ráno přivstali (i když se nikomu z nás moc vstávat nechtělo, moc jsme toho nenaspali a podepsala se na nás únava z páteční cesty do Žiliny), protože nalezení správné budovy v areálu univerzity nebylo zrovna triviální a vyžadovalo to po ránu vyvinutí nemalé mozkové činnosti. Připadalo nám to skoro jako nějaká bojová hra, když jsme cestou potkávali skupinky stejně se snažících lidí o dosažení jediného cíle - nalezení správné budovy. Měli jsme oproti některým menší výhodu - jeli jsme autem. Rozhodně jsem nikomu nezáviděl z tepla auta to, jak se musí prodírat sněhovými vločkami, blátem a celkovou nepřízní počasí. A to všechno jen díky tomu, že organizátoři trochu podcenili výrobu informačních letáků popisujících konkrétní umístění budovy.

Pokud do toho započítám páteční problémy s ubytováním, které jsme posléze vyřešili tím, že jsme se ubytovali v hotelu Slovakia, tak už to je druhé velké mínus, které padá na hlavy organizátorů.

Další menší zmatky byly i v samotné budově, kde šipky, majíce směřovat k místu pro registraci účastníků, směřovaly na opačnou stranu :-) Samotná registrace účastníků se také ne zcela úplně zdařila. Počkali jsme si a chtěli jsme se zaregistrovat až těsně před desátou hodinou, ale fronta se s blížícím se zahájením přednášek spíše zvětšovala. Úvod a zahájení přednášek se tedy logicky časově natáhnul a začínalo se o něco později.

Po krátkém úvodním uvítání započal samotný koloběh přednášek.

10:05 Linux pre bežných používateľov - Radovan Stas (Radoone) (místnost A)

Přednáška byla věnována spíše začínajícím Linuxovým uživatelům, kdy přednášející stručně popsal některé věci související s Linuxem jako pojmy: jádro Linuxu, Linuxová komunita, Distribuce - SUSE, Red Hat (Fedora), Debian, Mandrake, Slackware, dále pak live distribuce a jejich hlavní představitele Knoppix, SLAX, PCLinuxOS, MandrakeMove. Následoval nepříliš jistý pokus o popis GNU GPL licence, který sice mohl nadchnout nováčka, ale zkušené uživatele, kteří tuto licenci znají podrobně asi místy pobouřil, protože tento osvětlující popis byl dost mlžný a zmatený a dával tušit, že přednášející pouze reprodukuje věci o kterých v souvislosti s GPL licencí slyšel či četl, ale ve skutečnosti si originální znění této licence neosvojil.

Dále byl zmíněn problém virů pod Linuxem a důvod, proč je zatím tak malá úspěšnost těchto virů v Linuxu. V další části přednášky byly potom vyzdvihovány dobré vlastnosti Linuxu jako například rychlost (bylo odkazováno na jádro 2.6), schopnost logování událostí a podrobnost a snadnost pochopení chybových hlášek, grafika (v jednoduchosti bývá síla), možnost vzdálené práce, obrovské množství softwaru šířeného pod GNU/GPL licencí, lokalizace a v neposlední řadě cena.

Prostřední část přednášky patřila shrnutí výhod a nevýhod Linuxu, kdy mezi hlavní nevýhody patřil především nedostatek některých programů a her. Dále zde přednášející v rychlosti proběhnul adresářovou strukturu Linuxu, desktopová prostředí a možnosti nasazení Linuxu pro kancelář a domácnost.

Závěr přednášky byl věnován velice stručné zmínce o instalaci softwaru pod Linuxem a zdrojům informací o Linuxu. Zde nás potěšilo, že zde byl zmíněn i náš server a to hned na prvním místě mezi zahraničními zdroji :-)

11:35 Open Source Software - Chance for Europe - Nikolaus Kimla (místnost A)

Na tuto přednášku jsem se těšil a byl jsem zklamán, protože tato přednáška se nekonala a místo ní měla prezentaci firma Adecco. Tato přednáška byla z mého pohledu naprosto o ničem - nulová informační hodnota. Jednalo se pouze o samochvalný popis firmy Adecco a HP. Pro někoho však tato přednáška mohla mít smysl, protože poukázala na možnost pracovních míst v této firmě.

13:15 História Unixu, GNU/Linuxu, Tuxa... - Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Protože jsem se zdrželi trochu déle na obědě, tak jsme přišli o samotný úvod této zajímavé přednášky ve které přednášející probíral historické milníky v UNIXovém a pak i Linuxovém období. Tedy na začátku někde od systému Multics, UNIX a jeho autory Dennise Ritchieho a Kennetha Thompsona přes první UNIXový počítač PDP7, Richarda Matthew Stallmana a jeho stručný životopis a úlohu, kterou sehrál při vytváření projektu GNU až po životopis Linuse Benedict Torvaldse a současný stav Linuxu. Závěr patřil pojednání o tom jak se vlastně Linuxovým logem stal tučňák a jak následně přišel ke jménu TUX. Tuto přednášku hodnotím velice kladně, protože dnes se již objevuje jen málo přednášek tohoto typu a takto dobře podaných, které osvětlujícím způsobem mapují historii UNIXu, potažmo Linuxu.

14:30 Virtuálna privátna sieť - Tomáš Majer (místnost A)

Úvod této přednášky patřil osvětlení pojmu VPN a otázce vhodnosti této sítě pro přístup z Internetu do LAN. Následoval stručný popis problematiky šifrování dat a dále pak prakticky až do konce přednášky popis problematiky konfigurace firewallu:

  • úprava kernelu, použití patchů
  • kompilace PPTP démona
  • úprava konfiguračního souboru PPTP
  • úprava routovacích tabulek
Tato přednáška na mě udělala velice dobrý dojem a byla technicky na dobré úrovni. Bylo znát, že přednášející věděl o čem mluví a že má praktické zkušenosti s touto problematikou.

15:30 Python dnes a zajtra - Michal Kaukič (místnost A)

Všichni, kteří očekávali, že bude probírán Python a nějaké ty příklady, syntaxe a vzorové kusy kódy, byli zklamáni. Ve finále však dle mého názoru mohli být všichni spokojeni, matematické úlohy řešené v Pythonu - to tu ještě nebylo. A kdo si říká, že ta přednáška musela být pěkně nudná, mýlí se. Dobře podaná matematická úloha s vtipnými poznámkami a ukázka řešení takovéto úlohy s využitím Pythonu a dalších modulů rozhodně nikoho v přednáškovém sále neuspala, což se nedá tvrdit o některých jiných přednáškách.

16:30 Řešení pošty na bázi Qmailu - Jan Houštěk (místnost A)

Úvod přednášky patřil již tradičně osvětlení základních pojmů, tedy osvětlení co to vlastně Qmail je a co je to MTA. Následoval seznam hlavních dostupných zdrojů informací o Qmailu včetně samotného popisu autora tohoto programu. Pak přednášející stručně popsal nejrozšířenější MTA - tedy Sendmail a shrnul výhody a nevýhody použití tohoto programu a na závěr tohoto bloku přednášky popsal i další známé MTA. Od této doby se přednáška zabývala již jen programem Qmail, jeho výhodami a nevýhodami v porovnání s ostatními programy, dále pak bezpečností programu Qmail a popisem významu a funkce jednotlivých démonů a programů, jež jsou součástí Qmailu. Následoval popis samotné instalace Qmailu a jeho konfigurace. Tato velice zajímavá a odborná přednáška se bohužel začala rychle chýlit ke konci a proto závěr musel být odpřednášen poněkud v rychlém sledu, kdy bylo stručně probráno forwardování mailů, aliasy a mailing listy.

17:15 Čo je to SkLUG a sútaž: Zo života tučniakov a iných potvor (o ceny) - Juraj Michálek (Georgik), Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Tuto podvečerní část přednášek jsme vynechali a vydali jsme se do víru velkoměsta...

Neděle 28.3.2004

Ráno jsme na přednášky přišli o něco později a čekalo nás nemilé překvapení. Oproti programu byly přehozené místnosti první přednášky.

10:05 pyTE - Python Talker Engine - Michal Abaffy, Ján Janech, Ján Bednár (místnost A)

Na této přednášce si tři přednášející vyměňovali po krátkých časových intervalech mikrofon (štafetový kolík :-) ), díky čemuž byla přednáška dosti rozkouskovaná a výklad jednotlivých přednášejících navíc nebyl příliš koordinovaný. Navíc ukázky skriptů a dalších věcí byly prováděny v mc (s defaultním nastavením barev) a byly tak prakticky neviditelné. Takže asi jsem nebyl jediný, kdo si toho z této přednášky moc neodnesl a byl zklamán.

11:15 Skladáme linuxový HA cluster - Milan Pikula (místnost A)

Úvod do problematiky - osvětlení pojmů (HA - High Availability - vysoká dostupnost). Řešení otázky co vybrat za HA cluster, zda běžné PC či nějaký speciální hardware (Stratus zSeries). Něco o serverových farmách - Google. Následovala anatomie samotného HA clusteru - zařízení Master/Slave. Dále se přednášející zabýval způsobem propojení clusteru a zde zdůraznil vhodnost propojení minimálně dvěma cestami, aby se snížila možnost toho, kdy se obě stanice v clusteru považují za Master zařízení což vede v konečném důsledku až k nekonzisetnci dat. Dále probral další důležitá úskalí clusteru a problém synchronizace:

  • blokové zařízení drbd, md+nbd, ocfs clusterový souborový systém
  • souborový systém
  • aplikace - MySQL replikace
Následovala problematika sledování stavu - heartbeat, komerční řešení, problematika přepnutí sítě - TCP/IP a firewally a problematika návratu zpět na Master. Závěr přednášky se věnoval load balancingu - Beowulf, více síťovek (bonding driver). Musím přiznat, že tato přednáška mně v neděli opravdu spravila chuť - skvěle provedená přednáška zasluhující jedničku s hvězdičkou.

13:15 Budovanie otvorených sietí - Marcel Hečko (Maco) (místnost A)

Přednáška sa zabývala důvody a možnostmi budování takovýchto sítí. Přednášející shrnul dvě možnosti řešení - wifi a Ronju. Obě tyto technologie doložil množstvím ilustrativních obrázků. I když se asi v od půlky přednášky spíše více živě diskutovalo nebylo to na škodu, spíše ku prospěchu celé přednášky.

14:30 Perl 6 - Peter Krutý (Oozy) (místnost A)

Tato poslední přednáška začala po technických problémech s menším zpožděním, ale přednášející se s tím rychle vyrovnal. Po stručném úvodu pojednávajícím o historii a důvodech vzniku jazyka Perl se přednášející rychle přenesl až do současnosti a začal se zabývat obsahem nové verze Perlu 6. Tedy tím jak probíhá návrh nového Perlu, RFC okolo Perlu, dokumenty o designu - PDD. Poté následoval podrobný popis virtuálního stroje (podobného JVM) - Parrotu (register-based VM) a popis možností, které jsou pro Parrot samozřejmostí. Závěr patřil architektuře nového Perlu.

15:45 3. putovný turnaj vo Frozen Bubbles

Turnaje jsme se již nezúčastnili, protože nikdo z nás Frozen Bubble nehraje. Radši jsme se vydali na únavnou, 450km dlouhou cestu domů.

Hodnocení

I přes některé (místy dost nepříjemné) organizační nedostatky a nižší úroveň některých přednášek nám nezbývá než poděkovat slovenským kolegům za dobrý počin a poslat tak výzvu sdružení CZLUGu, protože v tomto bychom se měli polepšit. U nás je přece také silná Linuxová komunita, která prahne po podobných přednáškách - proč tedy nejsou u nás takovéto akce častěji?

Věříme však, že i u nás se to poddá a pohne tím správným směrem...

Samotné materiály, které přednášející používali pro prezentaci svých přednášek bude možné nalézt na adrese http://www.sklug.sk/lugcon10/, stejně tak jako videozáznamy jednotlivých přednášek. Fotografie je již možné nalézt na adrese: http://www.sklug.sk/lugcon10/?tab=2

Pokud nám to slovenští kolegové dovolí, tak zase vytvoříme z těchto videozáznamů a přednášek DVD, které bude možné si u nás v Linux CD Shopu zakoupit. O tom, kdy bude toto DVD připraveno vás budeme informovat ve zprávičkách.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Omluva CZLUGu 7.4.2004 09:52 o.k.
pyTE 22.4.2004 21:54 Ján Janech
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.1.2018 0:51 /František Kučera

První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.


Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze