LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PostgreSQL (14) - omezení dat (Constraints)

Omezení umožňují přenést na úroveň databáze hlídání hodnot vkládaných dat. Proč je výhodné je používat se dozví čtenář v tomto díle seriálu.

3.8.2005 07:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 16510×

S jedním omezením již byl čtenář seznámen. Jedná se o zákaz vložení prázdné hodnoty do sloupce, který se definoval při vytváření tabulky direktivou NOT NULL. Vůči této definici existuje i možnost inverzního "omezení", kdy se položka věty určí direktivou NULL, což ale neznamená že by tento sloupec mohl obsahovat pouze prázdnou hodnotu (NULL), ale sloupec se bude chovat tak, že prázná hodnota pro něj bude výchozí, tj. jedná se v podstatě o definici DEFAULT.

Velmi často je při tvorbě tabulek v databázi vidět duplicitní definice typu 'NOT NULL DEFAULT hodnota', která zároveň říká, že hodnota nesmí být prázdná a předepisuje jednu výchozí. Pokud je jednou zadána defaultní hodnota, je tato použita automaticky, pokud není vložena jiná, čiže je část definice NOT NULL teoreticky zbytečná.

Omezení 'CHECK'

Check znamená kontrolu hodnoty ve sloupci. Využívá se v (obvykle) případě, že je potřeba explicitně předepsat rozsah hodnot, kterých může hodnota ve sloupci nabývat. Vhodný příklad je uveden v původní dokumentaci a tím je zakázání záporné hodnoty u ceny zboží v katalogu, v tomto případě je omezen stejným způsobem i stav skladu:

CREATE TABLE produkty(
  id BIGSERIAL,
  nazev VARCHAR(255),
  popis TEXT,
  sklad_kusu NUMERIC(5,0) CHECK (sklad_kusu > = 0),
  cena NUMERIC(10,2) CHECK (cena >=0)
)

Píše se stejným způsobem, jako výchozí hodnota, nebo omezení NOT NULL (které ostatně lze pomocí CHECK také přepsat). Na pořadí DEFAULT, NOT NULL a CHECK v podstatě nezáleží. Způsobů definice kontroly existuje několik, lze je také zapsat jinam, než přímo za hodnotu, ke které se vztahuje a lze je provázat mezi sebou. Tyto alternativní zápisy budou ukázány na několika příkladech, v nichž bude definována stejná, nebo podobná tabulka, jako v předchozím.

-- Definice s check mimo příslušný typ
CREATE TABLE produkty(
  id BIGSERIAL,
  nazev VARCHAR(255),
  popis TEXT,
  sklad_kusu NUMERIC(5,0),
  cena NUMERIC(10,2),
  CHECK (cena >=0),
  CHECK (sklad_kusu > = 0)
)

-- Definice provázaných kontrol
CREATE TABLE produkty(
  id BIGSERIAL,
  nazev VARCHAR(255),
  popis TEXT,
  sklad_kusu NUMERIC(5,0),
  cena_nakup NUMERIC(10,2),
  cena_prodej NUMERIC(10,2),
  CHECK (cena_nakup >=0),
  CHECK (cena_prodej >=0 AND cena_nakup < cena_prodej),
    CHECK (sklad_kusu > = 0)
)


-- Přepsáni NOT NULL ;-)
CREATE TABLE produkty(
  id BIGSERIAL,
  nazev VARCHAR(255) CHECK (nazev IS NOT NULL),
  popis TEXT,
  sklad_kusu NUMERIC(5,0),
  cena NUMERIC(10,2),
  CHECK (cena >=0),
  CHECK (sklad_kusu > = 0)
)

Unikátní hodnota

V mnoha případech je potřeba omezit duplicitu hodnot v jednotlivých větách, například přihlašovací jména, kódy zboží, ... K vynucení tohoto na straně serveru je možné použít klauzuli UNIQUE. Unikátní může být jak hodnota jednoho sloupečku, tak kombinace několika sloupců. Například v ČR rodné číslo není unikátní identifikátor osoby (existují duplicity), ale v kombinaci s místem narození a nebo rodným příjmením, by již jedinečným identifikátorem býti mohl.

-- Unikátní login
CREATE TABLE users(
  id BIGSERIAL,
  login VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  heslo CHAR(40)
);


-- Totéž jinak
CREATE TABLE users(
  id BIGSERIAL,
  login VARCHAR(255) NOT NULL,
  heslo CHAR(40),
  UNIQUE (login)
);


-- Unikátní 3 sloupečky
CREATE TABLE user_details(
  id BIGSERIAL,
  id_user INTEGER UNIQUE,
  jmeno VARCHAR(50),
  prijmeni VARCHAR(100),
  rodcis NUMERIC(10,0),
  UNIQUE (jmeno, prijmeni, rodcis)
);


--Pokud je potřeba omezení pojmenovat
CREATE TABLE users(
  id BIGSERIAL,
  login VARCHAR(255) CONSTRAINT neprazdny_login UNIQUE,
  heslo CHAR(40)
);

Primární klíče

Primární klíč jako takový je, technicky vzato, kombinace dvou omezení, která byla popsána výše, NOT NULL a UNIQUE. Podobně jako UNIQUE je možné jej definovat hned u definice sloupce, nebo na konci definice tabulky. Tabulka smí mít pouze jediný primární klíč, byť zde je menší ústupek vůči SQL normě, která tvrdí, že tabulka musí mít právě jeden primární klíč. Kombinací NOT NULL a UNIQUE lze mít na tabulce "nekonečné množství", ale i zde platí, že všeho s mírou, protože udělat UNIQUE na všechna políčka by mohlo vést k tomu, že brzo bude neschopná vložení jakýchkoliv dat kvůli konfliktům.

--Vytvoření pro jeden sloupec
CREATE TABLE users(
  id BIGSERIAL,
  login VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  heslo CHAR(40)
);


--Vytvoření pro několik sloupců
CREATE TABLE user_details(
  id BIGSERIAL,
  id_user INTEGER UNIQUE,
  jmeno VARCHAR(50),
  prijmeni VARCHAR(100),
  rodcis NUMERIC(10,0),
  PRIMARY KEY (jmeno, prijmeni, rodcis)
);

Cizí klíče

Cizí klíče jsou omezením dat ve sloupci, které pak musí odpovídat hodnotám ktréhokoliv řádku v jiné tabulce. Jedná se tudíž o vynucení referenční integrity mezi tabulkami. Zde platí, že závislá tabulka může být doplněna až poté, co je patřičný záznam v tabulce, na kterou je odkázáno. Vhodným příkladem využití cizích klíčů je v knihovně vazba výpůjčka<->kniha, kde cizí klíč ve výpůjčce je referencí na identifikátor knihy, PgSQL server tudíž nedovolí vložit záznam o výpůjčce knihy, která není uvedena v databázi. Cizí klíče mohou být vázány jak na jeden, tak na několik sloupečků.

Kromě vynucení referencí na ostatní tabulky lze pomocí cizích klíčů relizovat i akce na odkazované tabulce, ačkoliv na to je vhodnější použít triggery (spouště), které jsou přecijen podstatně flexibilnější.

Klíčové slovo, pomocí nějž se tyto cizí klíče definují se jmenuje REFERENCES, za které se uvede sloupec (sloupce) s názvem tabulky, na nichž je vyžadována závislost, případně akce, které se mají provést po změnách v odkazované tabulce.  Akce se definují pomocí klíčových slov ON DELETE, a ON UPDATE. Pro akce navázané na ON DELETE a ON UPDATE jsou k dispozici metody RESTRICT (pro zakázání změny) a CASCADE pro povolení promítnutí změny.

--Vytvoření základních tabulky
CREATE TABLE produkty(
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  jmeno VARCHAR(255),
  popis TEXT,
  cena_nakup NUMERIC(10,2) CHECK (cena_nakup>=0),
  cena_prodej NUMERIC(10,2) CHECK (cena_prodej>=0 AND cena_prodej
   >=cena_nakup),
  sklad_kusu NUMERIC(5,0)
);


CREATE TABLE kategorie(
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  jmeno VARCHAR,
  popis TEXT
);


--Vytvoření vazební tabulky s cizími klíči
CREATE TABLE produkt_kategorie(
  id_produkt BIGINT REFERENCES produkty(id) ON DELETE RESTRICT,
  id_kategorie BIGINT REFERENCES kategorie(id) ON DELETE CASCADE
);

V příkladě jsou vytvořeny 3 tabulky, z nichž poslední je jednako propojovací mezi prvními dvěma a zároveň má pomocí klíčů vynucenu referenční integritu, aby nebylo možné vložit identifikátory produktů a kategorií, jež nemají v databázi záznamy. Zároveň jsou na této tabulce definovány dvě akce, že řádek se nemá rušit, když je smazán referenční záznam v tabulce produkty a řádek se má smazat, když je smazán řádek v tabulce kategorie (pochopitelně je v tomto menší chyba, protože budou-li mazány produkty, zůstanou na ně v databázi neplatná propojení).

Cizí klíče lze definovat i na konci vytváření tabulky, pomocí klíčových slov FOREIGN KEY (sloupečky) REFERENCES druhá_tabulka (sloupečky). Definice tabulky detailů produktů by mohla vypadat v tom případě vypadat takto:

CREATE TABLE produkty_detail(
  detail_id BIGSERIAL,
  id BIGINT,
  hmotnost NUMERIC(5,2),
  barva INT REFERENCES kody_barev(kod) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES produkty
);

Název tabulky, vůči které se vytváří reference, nemusí nutně obsahovat i názvy sloupečků, v tom případě se sloupeček, pro který je omezovací podmínka, v podobě cizího/vynuceného klíče a sloupeček v referenční tabulce musí jmenovat stejně. V příkladě uvedeném výše, kdyby se změnil v tabulce kategorie sloupeček id přejmenoval na id_kategorie, tak by druhý řádek definice tabulky produkt_kategorie mohl vypadat takto: id_kategorie BIGINT REFERENCES kategorie ON DELETE CASCADE. Cizí klíče lze definovat pouze proti primárnímu klíči.

Práce s omezeními

Práce s omezeními není nikterak složitá. Data lze do databáze zadávat v podstatě bez omezení a hlídat pouze, zda-li server nevrátí chybové hlášení, případně jaké a na něj teprve reagovat v aplikaci, například zobrazením vstupního formuláře pro opravu dat. Tento přístup však není z nejvhodnějších, mnohem systematičtější je kontroly, je-li to možné, provádět na aplikační vrstvě a z databázové vrstvy, v podstatě pro jistotu, pouze číst chybová hlášení, zda-li přeci jen nebylo některé omezení porušeno.

Závěr

V tomto díle byla shrnutá omezení, která může vývojář zadat pro vstupy dat. V příštím díle bude probrán nástroj, který pomůže udržet integritu dat v databázi a tím jsou transakce.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Omezení jsou důležité 19.5.2006 23:24 Lukáš Zapletal
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze