LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Apache Struts (7) - JSP značky Struts

Probereme si JSP značky používané k jednoduší spolupráci s rámcem Struts.

21.6.2005 06:00 | Miroslav Holubec | Články autora | přečteno 10593×

Uživatelské značky Struts

Knihovna HTML značek

Tyto značky vykreslují elementy HTML stránky, přičemž naprostá většina těchto značek může mít nějakou vstupní hodnotu (většinou se jedná o vstupní položky formulářů). Standartně se tyto hodnoty nastavují v akci do objektu ActionForm, my pak pouze nastavíme atribut property, jenž určí, o kterou položku formuláře se jedná. Chceme-li ovšem brát vstupní hodnoty prvků formuláře odjinud (z DTO objektu apod.), uložíme JavaBean objekt obsahující tyto hodnoty do požadavku (requestu) nebo do session metodou setAttribute(jmeno, objekt). Posléze atributem name určíme jméno objektu, pod kterým je objekt uložen v požadavku (session) a atributem property označíme položku objektu. Pro názornost následují příklady možností:

1) Vstupní hodnoty přímo z formuláře

v akci:
OurForm oForm = (OurForm) form;
oForm.setPolozka("vstup");

a výřez z JSP stránky:
<html:input property="polozka" />

2) Vstupní hodnoty z DTO objektu

v akci:
DTO dto = new DTO();
dto.setPolozka("vstup");
request.setAttribute("dtoObjekt", dto);

a výřez z JSP stránky:
<html:input name="dtoObjekt" property="polozka" />

button

Vykreslí na stránku tlačítko, k čemuž se použije vstupní HTML element button. Použití je platné jenom uvnitř formuláře a je používáno především k javascriptové obsluze událostí. Standartním popiskem tlačítka je nápis Click. Chceme-li tento popisek změnit, můžeme použít buď atribut value, nebo použít tag jako párový, což je výhodné především u multijazyčné aplikace:

 <html:cancel>
  <bean:message key="button.cancel" />
 </html:cancel>

cancel

Podobně jako u značky button dojde ke generování HTML elementu button, standartně je nastaven popisek Cancel. Pokud se formulář odešle tímto tagem do aplikace, nedochází k validaci jeho údajů, přičemž pokud je akce přidružená k tomuto formuláři potomkem DispachAction, provede se metoda cancelled().

checkbox

Vykreslí na stránku checkbox, jenž je zaškrtnutý, pokud hodnota atributu property odpovídá jednomu z řetězců true, yes nebo on. Toto nastavení se dá změnit atributem value. Prohlížeče HTML mají jednu základní necnost, a to tu, že neodesílají do formuláře nezaškrtnuté políčka, je tedy nezbytné postarat se metodou reset() o nastavení správné inicializace po použití formuláře! Nutné je to především proto, že Struts interně znovupoužívají stávající formuláře z důvodů výkonnostních.

errors

Vykreslí na stránku chyby vyskytnuvší se v průběhu validace a akce. Tag je nepárový a samotná podoba HTML kódu je uložena ve zdrojových svazcích zpráv.

form

Základ Struts, označuje vstupní formulář do akce. Většina ostatních značek musí být vnořena uvnitř formuláře. Důležitým atributem je action, který nám označuje url akce z konfiguračního souboru Struts. Atribut method určuje metodu odesílání formuláře, a to buď POST nebo GET.

hidden

Vykreslí skrytý prvek formuláře, jenž se odešle spolu s ostatními položkami. Uživatel nemá žádnou šanci změnit jeho hodnotu (pokud mu to neumožníme javascriptem). Většinou je používaný k určení jména metody akce, která je potomkem DispatchAction.

html

Generuje element html.

img

Atributem src určíme relativní cestu k obrázku uvnitř aplikace, Struts při vykonávání zamění tuto cestu za absolutní.

link

Stejné jako u img s tím rozdílem, že cestu odkazu určíme buď atributem action (akce), forward (přesměrování) nebo page (relativní cesta).

messages

Podobně jako značka errors, s tím rozdílem, že messages předávají nějakou informační zprávu uživateli (ne chybu).

select, option, options, optionsCollection

Vykreslí výberový seznam položek. Kombinací atributů name/property značky select určíme, které položky budou standartně vybrané. Vnořením option určíme jednu položku seznamu, narozdíl od options a optionsCollection, které generují celou sadu. Standartní použití je v akci:

List list = new ArrayList();
//naplň list
request.setAttribute("seznam", list);

a na JSP stránce

<html:select property="polozka">
 <html:options name="seznam" />
</html:select>

password

Vstupní prvek formuláře, jenž skrývá vepsaný text, což je užitečné především z hlediska bezpečnosti. To ovšem neznamená, že heslo odeslané tímto způsobem je bezpečně uloženo, pokud použijete standartní protokol http bez šifrování SSL, heslo putuje nezašifrované sítí až k příjemci!

rewrite

Slouží k převodu relativní cesty k souboru na absolutní podobně jako u link, s tím rozdílem, že se nejedná o odkaz. Použitelné např. k získání cesty ke kaskádovým stylům.

 <link href="<html:rewrite page="/theme/master.css" />" 
    rel="stylesheet" type="text/css" />

submit

Generuje odesílací tlačítko formuláře, podobně jako u cancel a button může být použito jako párová i nepárová značka.

text

Vstupní prvek formuláře používaní k základnímu zadávání textu.

textarea

Vstupní prvek formuláře používaní k zadávání textu většího rozsahu.

xhtml

Použití je jednoduché, značka je nepárová a použije-li se kdekoliv na stránce, Struts automaticky začnou generovat všechny značky jako XHTML elementy.

Knihovna značek Logic

Tyto značky rozhodují o rozhodování na stránce, de facto vytvářejí podmíněný kód JSP stránky. Tato knihovna bude nejspíš časem nahrazena JSTL (Java Standart Tag Library). Podobně jako u HTML tagů jsou u většiny těchto značek použity atributy name/property, které určují dle kterého objektu bude rozhodováno. Je-li prováděno porovnávání s nějakou konstantou, dosazujeme ji do atributu value.

 • empty: tělo se provede, pokud je objekt prázdný
 • equal: tělo se provede, pokud je objekt stejný jako konstanta ve value
 • forward: provede přesměrování typu forward
 • greaterEqual: tělo se provede, pokud je objekt stejný nebo větší než-li konstanta ve value
 • greaterThan: tělo se provede, pokud je objekt větší než-li konstanta ve value
 • iterate: iteruje na kolekci, tj. provede tělo tolikrát, kolik je prvků v kolekci, přičemž je aktualní prvek z kolekce zpřístupněn tělu pod jménem určeným atributem id
 • lessEqual: tělo se provede, pokud je objekt stejný nebo menší než-li konstanta ve value
 • lessThan: tělo se provede, pokud je objekt menší než-li konstanta ve value
 • match: tělo se provede, pokud je objekt obsažen ve value
 • messagesNotPresent: tělo se provede, pokud se nevyskytují žádné příchozí zprávy/chyby z akce. Standartně se hledají pouze chyby, což můžeme přepnout atributem message="true"
 • messagesPresent: tělo se provede, pokud se vyskytují nějaké příchozí zprávy/chyby z akce. Standartně se hledají pouze chyby, což můžeme přepnout atributem message="true"
 • notEmpty: opak empty
 • notEqual: opak equal
 • notMatch: opak match
 • notPresent: opak present
 • present: tělo se provede, pokud je objekt obsažen v nějakém z prostoru proměnných (page, request, session, application). O který prostor se jedná můžeme určit atributem scope
 • redirect: provede přesměrování typu redirect

Typický příklad použití následuje: v požadavku spojení máme uložený ArrayList naplněný DTO objekty obsahujícími členy phone a name.

<logic:present name="list">
 <logic:notEmpty name="list">
  <table>
  <logic:iterate name="list" id="item">
   <tr>
    <td><bean:write name="item" property="name"></td>
    <td><bean:write name="item" property="phone"></td>
   </tr>
  </logic:iterate>
  </table>
 <logic:notEmpty>
<logic:present>

Knihovna značek Bean

Tyto značky v určitých ohledech doplňují tagy používané v JSP k práci s objekty standartu JavaBeans, a navíc slouží k internacionalizaci aplikace. Vzhledem k tomu, že se tato knihovna v mnohém překrývá s JSTL (Java Standart Tag Library), bude v dalších verzích Struts nejspíše zrušena. Proto zde uvádím pouze značky, které v JSTL zatím nenajdete, nebo jsou zatím hojně využívané (write).

message

Slouží k dosazování multijazyčných textů. Podstatnými atributy jsou key, jenž určuje název klíče ze zdrojových svazků zpráv, a bundle, který se používá k odlišení konkrétního svazku (pokud jich používáme více).

write

Vypíše hodnotu objektu určeného klasickou dvojicí atributů property/name.

Odkazy

Podrobnější popis naleznete přímo na stránkách Struts, konkrétně HTML, Logic a Bean Developer Guides.

Příště

si ukážeme načítání zdrojových svazků zpráv přímo z databáze.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

pokracovani serialu? 11.8.2006 20:42 Stanislav Skalicky
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.1.2018 0:51 /František Kučera

První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.


Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze