LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Apache Struts (6) - akce Struts

Dostáváme se k části řadiče rámce Struts, probereme si jednotlivé druhy akcí a ukážeme jejich konfiguraci ve struts-config.xml.

16.5.2005 06:00 | Miroslav Holubec | Články autora | přečteno 9041×

org.apache.struts.action.Action

je základem celého rámce, v potomcích této abstraktní třídy se nachází veškerá rozhodovací logika, jenž určuje řízení toku, a zároveň tvoří můstek mezi požadavkem klienta a business logikou naší aplikace. Každý potomek této třídy by se měl zabývat jedním specifickým úkolem, který by měl předat do vnitřní logiky k vyřízení, a posléze vyhodnotit výsledek a určit kam předat další řízení toku. Typickým představitelem je dialog pro změnu hesla uživatele. Uživatel odešle do akce formulář s hodnotou starého hesla a nového zadaného pro kontrolu dvakrát. Konfigurace v souboru struts-config.xml vypadá takto:

 <form-beans>
  <form-bean name="PasswordForm" type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm">
   <form-property name="oldPassword" type="java.lang.String" />
   <form-property name="password" type="java.lang.String" />
   <form-property name="password2" type="java.lang.String" />
  </form-bean>
 </form-beans>
 
 <action-mappings>
  <action path="/password/change" 
        type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.PasswordAction" 
	    name="PasswordForm" 
	    scope="request" 
	    input="/pages/password.jsp" 
	    validate="true">
   <forward name="failure" path="/pages/password.jsp" />
   <forward name="success" path="/pages/welcome.jsp" />
  </action>
 </action-mappings>

Veškerou kontrolu dat na úrovni prezentační části provedeme validátorem Struts. Všechny políčka formuláře jsou nutné, nové heslo má minimální delku 5 znaků a validátor ještě musí ověřit, zda jsou nová hesla stejná. Řešení můžete brát jako domácí úkol, každopádně pokud byste si nevěděli rady, nezoufejte a stahujte z odkazu uvedeného níže...

Samotná akce dědí metodu nadtřídy pojmenovanou execute(), jenž vrací objekt typu ActionForward, což je vlastně přesměrování na další akci či JSP stránku. Následuje komentovaný kód, myslím si, že je natolik čitelný, že už nepotřebuje další výklad. Snad jen ukládání zpráv do requestu (požadavku) si zaslouží menší ujasnění - nejprve je nutné vytvořit objekt ActionMessages, do kterého postupně přidáváme samotné zprávy, které nakonec uložíme do requestu pomocí metody saveMessages() nebo saveErrors().

public class PasswordAction extends Action
{

 public ActionForward execute(ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //vytvoř nový objekt messages pro předání informací zpět na stránku jsp
  ActionMessages messages = new ActionMessages();
  //zkopíruj form do objektu DTO
  Password password = new Password();
  BeanUtils.copyProperties(password, form);
  //vytvoř novou business funkci
  BeanBusiness function = new PasswordChange();
  //směruj tok dle úspěchu změny hesla
  if (function.perform(password) == null)
  {
   messages.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, 
          new ActionMessage("password.change.failure"));
   //ulož chyby do requestu
   super.saveErrors(request, messages);
   return (mapping.findForward(Forwards.FAILURE));
  }
  else
  {
   messages.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, 
          new ActionMessage("password.change.success"));
   //ulož zprávy do requestu
   super.saveMessages(request, messages);
   return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
  }
 }
}

Akce je zadefinována v konfiguraci Struts značkou action, viz. níže. Attribut path je povinný a určuje mapování url na tuto akci, type určuje javovskou třídu akce, která bude prováděna. name je nepovinným attributem a tvoří spojnici mezi přiřazením formuláře a akce, zatímco scope určuje oblast jeho uložení (request nebo session, přičemž výchozí je session!!!). Následuje input, který je nutný v případě zapnuté validace (ono validate="true"). Pokud dojde k chybě při kontrole, akce předá řízení na jsp stránku nebo akci určenou právě pomocí input, kde se pomocí značky <html:errors /> chyby objeví.

Vnořené značky forward slouží k předávání toku dále. K tomuto účelu slouží objekty ActionForward, které vrací samotné metody akcí. Zde se např. příkazem return (mapping.findForward("succes")); předá tok na stránku /pages/welcome.jsp.

 <action path="/password/change" 
       type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.PasswordAction" 
	   name="PasswordForm" 
	   scope="request" 
	   input="/pages/password.jsp" 
	   validate="true">
  <forward name="failure" path="/pages/password.jsp" />
  <forward name="success" path="/pages/welcome.jsp" />
 </action>

org.apache.struts.action.DispatchAction

Mnohdy by se nám hodilo, použít akci s jedním formulářem na vícero použití. Objekt Action se k tomuto účelu použít nedá, z toho důvodu, že obsahuje pouze jedinou metodu. Právě v těchto případech použijeme třídu DispatchAction. Její použití je obdobné jako u Action, s tím rozdílem, že nemá předdefinovanou metodu execute(), ale může obsahovat těchto metod se stejnými parametry jako execute() několik. Tyto metody lze poté volat rovnou dle určeného parametru příchozího požadavku. Použití je zřejmé, akce, která provádí podobné operace se stejným formulářem, tím pádem není nutné definovat zvlášť. Třída obsahuje možnost definovat dvě speciální metody, jedna unspecified(mapping,form,request,response) je volána pokaždé, když v requestu není definována hodnota parametru, dle kterého má být určena metoda, jenž se bude volat. Druhou jest cancelled(mapping,form,request,response), která se provede pokud stiskneme tlačítko Cancel definované značkou html:cancel. Jednoduchým příkladem je katalog zboží, kde můžeme zboží přídávat, odebírat a měnit - tyto tři metody lze nadefinovat do jediné třídy, přičemž mají definovaný společný formulář a validaci. Následuje jednoduchý příklad třídy...

public class CommodityAction extends DispatchAction
{

 public ActionForward update (ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //proveď business logiku
  return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
 }

 public ActionForward add  (ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //proveď business logiku
  return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
 }

}

... a její definice ve Struts configu. Důležitý je atribut parametr, který říká, jak je pojmenována v requestu proměnná, jenž definuje název metody, kterou budeme volat. Tuto můžeme nastavit na jsp stránce buďto pomocí značky html:hidden, nebo pomocí přidání parametru přímo do odkazu /commodity/change?do=update.

 <action path="/commodity/change" 
       type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.CommodityAction" 
	   name="CommodityForm" 
	   scope="request" 
	   input="/pages/commodity.jsp"
	   parameter="do"
	   validate="true">
  <forward name="failure" path="/pages/commodity.jsp" />
  <forward name="success" path="/pages/commodity.jsp" />
 </action>

org.struts.action.ForwardAction, org.struts.action.RedirectAction

Zvláštním typem tříd je ForwardAction a RedirectAction. Jsou určeny pro naše přímé použití, nemusíme tedy vytvářet jejich přímé potomky, přičemž slouží k přesměrování toku aplikace, nejčastěji přímo na JSP stránku. Dosáhnout přesměrování přímo odkazem totiž není příliš vhodné vzhledem k tomu, že je důležité, abychom měli veškeré řízení toku na jednom místě, aby veškerý provoz šel přes část Řadič (Controller) a to bychom přímým směrováním obešli. Definice této akce vypadá následovně:

  <action path="/password" 
        forward="/pages/password.jsp" 
	    name="PasswordForm" 
	    input="/pages/welcome.jsp" 
	    validate="false" 
	    scope="request" 
	    parameter="/pages/password.jsp" />

Struts poznají, že se jedná o tyto třídy použitím atributu forward nebo redirect. Obě třídy dosahují stejného cíle, tedy přesměrování, používají však jiné metody. ForwardAction toho docílí vnitřním přesměrováním, klient tedy vůbec netuší, že byl přesměrován, nedochází k přepisu URL a důležité je, že jsou zachovány atributy v requestu. Narozdíl od tohoto přístupu, RedirectAction pošle klientovi zprávu, aby načetl jinou URL - ten to ovšem nemusí umět nebo to může jinak ignorovat, a další nevýhodou pak je, že ztratíme veškeré informace předtím uložené v requestu.

Ke stažení

Současná podoba aplikace

Příště

Rozšíříme si objekt řadiče Struts, konkrétně ActionController, a ukážeme si jednoduché ověřování business logiky.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze