LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PHP Knihovny - Smarty VII

Tento díl bude věnován rozšíření možností Smarty šablon pomocí vlastních zásuvných modulů (pluginů)

3.5.2005 06:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 10959×

Co jsou pluginy?

Pro pluginy by se měl používat korektní český termín "zásuvné moduly". Jedná se o rozšíření funkčnosti, známé je rozšiřování funkčnosti software (například pluginy Chatzilla, WizzRSS a Web Developer pro Mozilla/Firefox). Pro Smarty existuje nepřeberné množství takovýchto rozšíření, které usnadňují a urychlují vývoj webových aplikací, některé, z hlediska autora seriálu, zajímavé budou představeny v několika následujících dílech, ale pokud čtenář nenajde plugin s potřebnými vlastnostmi, nic mu nebrání napsat si vlastní (a případně jej uvolnit alespoň pod LGPL).

Pluginy pro Smarty šablony je třeba před použitím includovat do projektu (vhodným místem je init.php, který je spouštěn na začátku každého PHP sctiptu), nebo do scriptů/šablon, které tento plugin potřebují. V případě použití Smarty pluginů je třeba inicializovat pole $plugins_dir, kde jsou uloženy adresáře s jednitlivými pluginy (pro každý plugin lze mít vlastní adresář). Inicializaci lze provést přímo v souboru Smart.class.php, nebo přiřazením $page->plugins_dir=array(dir1[, dir2]). Je-li to pluginem vyžadováno, je také nutné vytvořit instanci třídy, která může nést inicializační hodnoty.

Pluginy jsou v podstatě běžné funkce, mají pevně danou strukturu názvu (pluginu/souboru i funkce), typ a počet parametrů.
Podle typu je určeno použití pluginu. Název pluginu i funkce musí obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka. Název pluginu/souboru se píše podle vzoru typ.jmeno.php, název funkce jako takové se řídí vzorem smarty_typ_jmeno(), kde jméno a typ musí být shodné. Pokud je splněn požadavek na názvy, lze plugin použíy jednoduše, jako jiné funkce Smarty, tj. pouze napsáním jména funkce. Typy pluginů budou popsány níže v textu společně s příklady.
Pokud je potřeba v pluginu použít závislosti na jiném již hotovém pluginu, je třeba na počátku definice funkčnosti pluginu tuto závislost zapsat použitím require_once $smarty->_get_plugin_filepath(typ, název);.

Funkce

Funkce pro použití ve Smarty šablonách, téměř vše ve Smarty je funkce. Předepsaný typ pro jméno pluginu je function.jmeno.php a pro funkci jako takovou smarty_function_jmeno. Parametry funkce jsou dva:

 • $params - Asociativní pole, vstupní parametry funkce
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit.

Návratová hodnota funkce je vložena do místa, kde je funkce použita, nebo vložena do proměnné šablony (fe funkci je zápis return "\$this->assign($jmeno, $hodnota);";). Pro "rozložení" pole params na jednotlivé proměnné ve tvaru $klic = $hodnota je nejjednodušší použít PHP funkci extract, případně pokud je třeba dělat kontroly hodnot je možné použít cyklus foreach. Příklad vytvoření funkce je v dokumentaci.

Modifikátory

V kapitole o modifikátorech (II. díl Smarty) bylo vysvětleno, že to jsou funkce, které upravují textový, nebo číselný výstup ve stránce. Jméno pluginu je modifier.jmeno.php a funkce modifikátoru bude pojmenována smarty_modifier_jmeno. Počet parametrů je volitelný, je vhodné některé z nich mít předdefinovány ve vstupních hodnotách funkce. Příklad definice a použití modifikátorů je k nalezení v dokumentaci.

Blokové funkce

Příkladem blokových funkcí jsou cykly a větvení, tj. jedná se o funkce, které mají počáteční a koncový příkaz, mezi nimiž je uzavřen blok tagů, výstupů hodnot, případně dalších funkcí. Název pluginu je block.jmeno.php a funkce se jmenuje smarty_block_jmeno. Bloková funkce je volána dvakrát, na počátku bloku a na konci Při vytvoření funkce je třeba použít několik parametrů (pořadí je nutné dodržet!):

 • $params - Asociativní pole, vstupní parametry funkce
 • $content - výstupní hodnota blokové funkce.
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit.
 • &$repeat - Logická hodnota, která určuje, zda-li bude blok opakován. Proměnná je předávána odkazem, čili umožňuje její ovlivnění z těla funkce.

Příklad použití je opět v originální dokumentaci, nebo v blokové funkci block.textformat.php, která je součástí Smarty šablon.

Výstupní filtry

Funkce, které jsou vykonány mezi zpracováním šablony a jejím zobrazením (odchycením do proměnné), slouží například k zakódování emailů do podoby, kterou špatně uvidí spamovací roboti, zpracování všech tagů <code>...</code> na <div class="code">...</code>.  Plugin je pojmenován outputfilter.jmeno.php, funkce smarty_outputfilter_jmeno a má pouze tyto dva parametry:

 • $input - výstup šablony ke zpracování (například pokud je obsah odchycen metodou fetch do proměnné $mypage, bude tento obsah pro zobrazení zpracován například jako {code2div input=$mypage} místo přímého výstupu {$mypage}
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit

Příklad vytvoření výstupního filtru je v dokumentaci.

Insert pluginy

Pluginy, které jsou určeny pro vložení hodnoty na určené místo šablony. Jméno je tvořeno jako insert.jmeno.php a funkce je pojmenována jako smarty_insert_jmeno. Vstupní parametry jsou stejné jako u funkce, výstupem je vždy řetězec. Vhodným příkladem insert pluginu je výpis aktuálního času, který je opět v dokumentaci.

Funkce překladače, pre- & post- filtry

Pluginy, které jsou volány při před kompilací (prefilter), po kompilaci (postfilter), či během kompilace (compiler) šablon. Jelikož se jedná, s velkou pravděpodobností, o málo psané pluginy, je ponecháno prostudování jejich vytvoření a použití na čtenáři, protože dokumentace poskytuje dostatek informací.

trigger_error()

Nepříliž známá funkce PHP, která se používá pro chybový výstup, její přesný popis je v dokumentaci PHP. Pokud ve vstupních parametrech není očekávaná hodnota, například je mimo rozsah, lze touto funkcí vyvolat výstup chyby a zároveň zastaví další vykonávání kódu. Vystup chyby bude buď do laděné stránky, nebo do logu, podle nastavení httpd. Zmíněna je zde, jelikož je velmi často v orig. pluginech Smarty. Ve třídě Smarty.class.php je "dodefinována", aby bylo zřejmé, kde nastala chyba, proto se nevolá přímo, ale prostřednictvím $page->trigger_error(), její parametry se nemění.

Zdroje

Ve větším projektu je vhodné nemít všechny šablony v jediném adresáři, ale rozdělit je do několika podardesářů (například shop, admin, frontend, ...), camozřejmě, že u menšího projektu lze vystačit s předponami (ve struktuře předchozího: sh_, adm_, fe_, ...). Smarty samozřejmě počítají s obojím a existuje možnost, jak přistupovat k souborům i jinde, než přímo v adresáři uvedeném ve vlastnosti $template_dir, ale i v jeho podadresářích, adresářích přímo na disku, nebo pomocí pluginu lze definovat další zdroje (databáze, LDAP, ...).
Příklady (v horní sadě je metoda Smarty na straně PHP scriptu, v dolní sadě ekvivalenty pro vložení jedné šablony do druhé):

$page->display('main.tpl');
$page->display('shop/main.tpl');
$page->display('file:shop/main.tpl');
$page->display('file:/home/marek/html/projekt/templates/cerne/main.tpl');
$page->display('tpldb:main.tpl');

{include file='main.tpl'}
{include file='shop/main.tpl'}
{include file='file:shop/main.tpl'}
{include file='file:/home/marek/html/projekt/templates/cerne/main.tpl'}
{include file='tpldb:main.tpl'}

První příklad je již známé použití šablony přímo z $template_dir, druhý příklad použije šablonu z podadresáře shop, třetí je ekvivalentní druhému, rozšířený o nepovinné klíčové slovo file. Toto klíčové slovo se stává povinným, jakmile se nepoužívá relativní cesta vůči $template_dir, ale je použito adresování v rámci disku, v tomto případě k šabloně main.tpl, uložené v adresáři /home/marek/html/projekt/templates/cerne. Poslední příklad ukazuje použití zdroje, který je definován jako plugin, v tomto případě pojmenovaný tpldb (templates database :-)).

Zdrojový plugin

K použití posledního zdroje (tpldb) je nutné vytvořit plugin, který tento zdroj definuje a zpřístupní. Příklad takového pluginu je například zde .  První funkce pluginu slouží k výběru šablony (možno i PHP scriptu) z databáze, druhá zjistí datum poslední modifikace šablony (předpokladem je, že bude uloženo v databázi), aby se nekopmilovaly i neaktualizované šablony, třetí a čtvrtá funkce ověří, zda-li je šablona (kód) platná a je-li trusted, tj. bezpečné pro použití v include_php a insert. Soubor s definicí zdroje je uložen pod názvem resource.jmeno.php a jednotlivé funkce jsou nazvány po řadě:

bool smarty_resource_jmeno_source (string $tpl_name, string &$source, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_timestamp (string $tpl_mame, int &$timestamp, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_secure (string $tpl_name, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_trusted (string $tpl_name, object &$smarty)

Význam jednotlivých parametrů je následující:

 • $tpl_name - jméno šablony (scriptu), kterou je třeba získat z databáze
 • &$source - proměnná, do které bude vrácen zdrojový kód šablony/scriptu
 • &$timestamp - proměnná do které bude vráceno aktuální datum modifikace souboru

Všechny funkce mají svou návratovou hodnotu logického typu.

Závěr

Tento díl byl posledním z řady o Smarty šablonách, jako takových. Pokusil jsem se v něm osvětlit alespoň základ tvoření vlastních pluginů a využití alternativních zdrojů kódů a šablon, což je zase výborně řiditelné pluginem. Po tomto díle bude následovat několik o zajímavých pluginách pro Smarty. Pokud znáte nějaké, upozorněte mě na ně prosím.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

18.6.2018 0:43 /František Kučera
Červnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 21. 6. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: F-Droid, aneb svobodný software do vašeho mobilu. Kromě toho budou k vidění i vývojové desky HiFive1 se svobodným/otevřeným čipem RISC-V.
Přidat komentář

23.5.2018 20:55 /Ondřej Čečák
Od pátku 25.5. proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze openSUSE Conference. Můžete se těšit na spostu zajímavých přednášek, workshopů a také na Release Party nového openSUSE leap 15.0. V na stejném místě proběhne v sobotu 26.5. i seminář o bezpečnosti CryptoFest.
Přidat komentář

20.5.2018 17:45 /Redakce Linuxsoft.cz
Ve čtvrtek 31. května 2018 připravuje webový magazín BusinessIT ve spolupráci s Best Online Média s.r.o. pátý ročník odborné konference Firemní informační systémy 2018. Akce proběhne v kongresovém centru Vavruška (palác Charitas), Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 15 hod. odpoledne. Konference je zaměřena na efektivní využití firemních informačních systémů a na to, jak plně využít jejich potenciál. Podrobnější informace na webových stránkách konfrence.
Přidat komentář

14.5.2018 7:28 /František Kučera
Květnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 17. 5. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: Audio – zvuk v GNU/Linuxu.
Přidat komentář

7.5.2018 16:20 /František Kučera
Na stránkách spolku OpenAlt vyšla fotoreportáž Pražské srazy 2017 dokumentující srazy za uplynulý rok. Květnový pražský sraz na téma audio se bude konat 17. 5. 2018 (místo a čas ještě upřesníme).
Přidat komentář

17.4.2018 0:46 /František Kučera
Dubnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 4. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tématem tohoto srazu bude OpenStreetMap (OSM) aneb svobodné mapy.
Přidat komentář

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze