LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PHP Knihovny - Smarty VII

Tento díl bude věnován rozšíření možností Smarty šablon pomocí vlastních zásuvných modulů (pluginů)

3.5.2005 06:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 10711×

Co jsou pluginy?

Pro pluginy by se měl používat korektní český termín "zásuvné moduly". Jedná se o rozšíření funkčnosti, známé je rozšiřování funkčnosti software (například pluginy Chatzilla, WizzRSS a Web Developer pro Mozilla/Firefox). Pro Smarty existuje nepřeberné množství takovýchto rozšíření, které usnadňují a urychlují vývoj webových aplikací, některé, z hlediska autora seriálu, zajímavé budou představeny v několika následujících dílech, ale pokud čtenář nenajde plugin s potřebnými vlastnostmi, nic mu nebrání napsat si vlastní (a případně jej uvolnit alespoň pod LGPL).

Pluginy pro Smarty šablony je třeba před použitím includovat do projektu (vhodným místem je init.php, který je spouštěn na začátku každého PHP sctiptu), nebo do scriptů/šablon, které tento plugin potřebují. V případě použití Smarty pluginů je třeba inicializovat pole $plugins_dir, kde jsou uloženy adresáře s jednitlivými pluginy (pro každý plugin lze mít vlastní adresář). Inicializaci lze provést přímo v souboru Smart.class.php, nebo přiřazením $page->plugins_dir=array(dir1[, dir2]). Je-li to pluginem vyžadováno, je také nutné vytvořit instanci třídy, která může nést inicializační hodnoty.

Pluginy jsou v podstatě běžné funkce, mají pevně danou strukturu názvu (pluginu/souboru i funkce), typ a počet parametrů.
Podle typu je určeno použití pluginu. Název pluginu i funkce musí obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka. Název pluginu/souboru se píše podle vzoru typ.jmeno.php, název funkce jako takové se řídí vzorem smarty_typ_jmeno(), kde jméno a typ musí být shodné. Pokud je splněn požadavek na názvy, lze plugin použíy jednoduše, jako jiné funkce Smarty, tj. pouze napsáním jména funkce. Typy pluginů budou popsány níže v textu společně s příklady.
Pokud je potřeba v pluginu použít závislosti na jiném již hotovém pluginu, je třeba na počátku definice funkčnosti pluginu tuto závislost zapsat použitím require_once $smarty->_get_plugin_filepath(typ, název);.

Funkce

Funkce pro použití ve Smarty šablonách, téměř vše ve Smarty je funkce. Předepsaný typ pro jméno pluginu je function.jmeno.php a pro funkci jako takovou smarty_function_jmeno. Parametry funkce jsou dva:

 • $params - Asociativní pole, vstupní parametry funkce
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit.

Návratová hodnota funkce je vložena do místa, kde je funkce použita, nebo vložena do proměnné šablony (fe funkci je zápis return "\$this->assign($jmeno, $hodnota);";). Pro "rozložení" pole params na jednotlivé proměnné ve tvaru $klic = $hodnota je nejjednodušší použít PHP funkci extract, případně pokud je třeba dělat kontroly hodnot je možné použít cyklus foreach. Příklad vytvoření funkce je v dokumentaci.

Modifikátory

V kapitole o modifikátorech (II. díl Smarty) bylo vysvětleno, že to jsou funkce, které upravují textový, nebo číselný výstup ve stránce. Jméno pluginu je modifier.jmeno.php a funkce modifikátoru bude pojmenována smarty_modifier_jmeno. Počet parametrů je volitelný, je vhodné některé z nich mít předdefinovány ve vstupních hodnotách funkce. Příklad definice a použití modifikátorů je k nalezení v dokumentaci.

Blokové funkce

Příkladem blokových funkcí jsou cykly a větvení, tj. jedná se o funkce, které mají počáteční a koncový příkaz, mezi nimiž je uzavřen blok tagů, výstupů hodnot, případně dalších funkcí. Název pluginu je block.jmeno.php a funkce se jmenuje smarty_block_jmeno. Bloková funkce je volána dvakrát, na počátku bloku a na konci Při vytvoření funkce je třeba použít několik parametrů (pořadí je nutné dodržet!):

 • $params - Asociativní pole, vstupní parametry funkce
 • $content - výstupní hodnota blokové funkce.
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit.
 • &$repeat - Logická hodnota, která určuje, zda-li bude blok opakován. Proměnná je předávána odkazem, čili umožňuje její ovlivnění z těla funkce.

Příklad použití je opět v originální dokumentaci, nebo v blokové funkci block.textformat.php, která je součástí Smarty šablon.

Výstupní filtry

Funkce, které jsou vykonány mezi zpracováním šablony a jejím zobrazením (odchycením do proměnné), slouží například k zakódování emailů do podoby, kterou špatně uvidí spamovací roboti, zpracování všech tagů <code>...</code> na <div class="code">...</code>.  Plugin je pojmenován outputfilter.jmeno.php, funkce smarty_outputfilter_jmeno a má pouze tyto dva parametry:

 • $input - výstup šablony ke zpracování (například pokud je obsah odchycen metodou fetch do proměnné $mypage, bude tento obsah pro zobrazení zpracován například jako {code2div input=$mypage} místo přímého výstupu {$mypage}
 • &$smarty - Odkaz na objekt smarty, ze které je plugin použit

Příklad vytvoření výstupního filtru je v dokumentaci.

Insert pluginy

Pluginy, které jsou určeny pro vložení hodnoty na určené místo šablony. Jméno je tvořeno jako insert.jmeno.php a funkce je pojmenována jako smarty_insert_jmeno. Vstupní parametry jsou stejné jako u funkce, výstupem je vždy řetězec. Vhodným příkladem insert pluginu je výpis aktuálního času, který je opět v dokumentaci.

Funkce překladače, pre- & post- filtry

Pluginy, které jsou volány při před kompilací (prefilter), po kompilaci (postfilter), či během kompilace (compiler) šablon. Jelikož se jedná, s velkou pravděpodobností, o málo psané pluginy, je ponecháno prostudování jejich vytvoření a použití na čtenáři, protože dokumentace poskytuje dostatek informací.

trigger_error()

Nepříliž známá funkce PHP, která se používá pro chybový výstup, její přesný popis je v dokumentaci PHP. Pokud ve vstupních parametrech není očekávaná hodnota, například je mimo rozsah, lze touto funkcí vyvolat výstup chyby a zároveň zastaví další vykonávání kódu. Vystup chyby bude buď do laděné stránky, nebo do logu, podle nastavení httpd. Zmíněna je zde, jelikož je velmi často v orig. pluginech Smarty. Ve třídě Smarty.class.php je "dodefinována", aby bylo zřejmé, kde nastala chyba, proto se nevolá přímo, ale prostřednictvím $page->trigger_error(), její parametry se nemění.

Zdroje

Ve větším projektu je vhodné nemít všechny šablony v jediném adresáři, ale rozdělit je do několika podardesářů (například shop, admin, frontend, ...), camozřejmě, že u menšího projektu lze vystačit s předponami (ve struktuře předchozího: sh_, adm_, fe_, ...). Smarty samozřejmě počítají s obojím a existuje možnost, jak přistupovat k souborům i jinde, než přímo v adresáři uvedeném ve vlastnosti $template_dir, ale i v jeho podadresářích, adresářích přímo na disku, nebo pomocí pluginu lze definovat další zdroje (databáze, LDAP, ...).
Příklady (v horní sadě je metoda Smarty na straně PHP scriptu, v dolní sadě ekvivalenty pro vložení jedné šablony do druhé):

$page->display('main.tpl');
$page->display('shop/main.tpl');
$page->display('file:shop/main.tpl');
$page->display('file:/home/marek/html/projekt/templates/cerne/main.tpl');
$page->display('tpldb:main.tpl');

{include file='main.tpl'}
{include file='shop/main.tpl'}
{include file='file:shop/main.tpl'}
{include file='file:/home/marek/html/projekt/templates/cerne/main.tpl'}
{include file='tpldb:main.tpl'}

První příklad je již známé použití šablony přímo z $template_dir, druhý příklad použije šablonu z podadresáře shop, třetí je ekvivalentní druhému, rozšířený o nepovinné klíčové slovo file. Toto klíčové slovo se stává povinným, jakmile se nepoužívá relativní cesta vůči $template_dir, ale je použito adresování v rámci disku, v tomto případě k šabloně main.tpl, uložené v adresáři /home/marek/html/projekt/templates/cerne. Poslední příklad ukazuje použití zdroje, který je definován jako plugin, v tomto případě pojmenovaný tpldb (templates database :-)).

Zdrojový plugin

K použití posledního zdroje (tpldb) je nutné vytvořit plugin, který tento zdroj definuje a zpřístupní. Příklad takového pluginu je například zde .  První funkce pluginu slouží k výběru šablony (možno i PHP scriptu) z databáze, druhá zjistí datum poslední modifikace šablony (předpokladem je, že bude uloženo v databázi), aby se nekopmilovaly i neaktualizované šablony, třetí a čtvrtá funkce ověří, zda-li je šablona (kód) platná a je-li trusted, tj. bezpečné pro použití v include_php a insert. Soubor s definicí zdroje je uložen pod názvem resource.jmeno.php a jednotlivé funkce jsou nazvány po řadě:

bool smarty_resource_jmeno_source (string $tpl_name, string &$source, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_timestamp (string $tpl_mame, int &$timestamp, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_secure (string $tpl_name, object &$smarty)
bool smarty_resource_jmeno_trusted (string $tpl_name, object &$smarty)

Význam jednotlivých parametrů je následující:

 • $tpl_name - jméno šablony (scriptu), kterou je třeba získat z databáze
 • &$source - proměnná, do které bude vrácen zdrojový kód šablony/scriptu
 • &$timestamp - proměnná do které bude vráceno aktuální datum modifikace souboru

Všechny funkce mají svou návratovou hodnotu logického typu.

Závěr

Tento díl byl posledním z řady o Smarty šablonách, jako takových. Pokusil jsem se v něm osvětlit alespoň základ tvoření vlastních pluginů a využití alternativních zdrojů kódů a šablon, což je zase výborně řiditelné pluginem. Po tomto díle bude následovat několik o zajímavých pluginách pro Smarty. Pokud znáte nějaké, upozorněte mě na ně prosím.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

15.12.2017 15:11 / Petit
freehold nj

15.12.2017 15:06 / Petit
nj freehold

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze