LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PHP knihovny - Smarty III

V tomto díle Smarty knihoven je seznámení s řídícími strukturami použitelnými ve Smarty šablonách a s některými funkcemi poskytovanými tímto šablonovacím systémem.

14.3.2005 15:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 12458×

Řídící struktury

Smarty šablony poskytují tvůrci www stránek, který je používá zákldní cykly, nebo jejich ekvivalenty poskytované PHP, podmínky, kterými lze například řídit, které části stránky zobrazí. Na tomto místě tutoriálu budou zvedeny je přímo vestavěné funkce Smarty.

Podmínka if

Smarty poskytují příkaz podmínky stejným způsobem, jako PHP, tj. včetně stejných operátorů a logických spojek. Relační operátory lze alternovat způsobem, který je známý především programátorům, kteří psali někdy v jazyce Fortran, zejména v jeho starších verzích, než uměl běžnou formu zápisu těchto operátorů. Následující tabulka je v podstatě přejata z originální dokumentace. Podpora těchto alternativních zápisů byla přidána pravděpodobně proto, aby se Smarty mohli pracovat i designéři nemající znalosti z programování.

operátor PHP ekvivalent alternativa příklad význam
== == eq $a eq $b rovno
!= != ne;neq $a neq $b různé
> > gt $a gt $b větší než
< < lt $a lt $b menší než
>= >= ge; gte $a ge $b větší, nebo roven než
<= <= le; lte $a lte $b menší, než
! ! not not $a negace
% % mod $a mod $b zbytek celočíselného dělení
is [not] div by !($a%$b)
[($a%$b)]
  $a is not div by $b test [ne]dělitelnosti dvou čísel
is [not] even !($a%2)
[($a%2)]
  $a is [not] even Test sudosti [lichosti] čísla
is [not] even by !(($a/$b)%2)
[(($a/$b)%2]
  $a is [not] even by $b Test je-li výsledek dělení sudý [lichý]
is [not] odd ($a%2)
[!($a%2)]
  $a is [not] odd Test lichosti [sudosti] čísla
is [not] odd by (($a/$b)%2)
[!(($a%$b)]
  $b is [not] odd by $b Test lichosti [sudosti] výsledku dělění

Zápis !($a/$b) má stejný význam jako ($a/$b)==0, zápis ($a/$b) je ekvivalentní zápisu ($a/$b)!=0.

Podmínka if se skládá z několika větví. prvním příkazem je {if podminka}, může následovat {elseif podminka}, nebo {else} dle potřeby existence více větví, konečný příkaz, kterým se uzavírá poslední větev je {/if}. Podmínky se píší bez závorek, při použití alternativního způsobu zápisu podmínek je nutné mezi podmínkami a proměnnými dělat mezery. výrazy v podmínkách lze spojovat pomocí logických spojek &&, and, || a or.

Složitější, vícenásobné větvení je ve Smarty realizovatelné pouze pomocí sekvencí {if} ... <{elseif} ... >{else}, konstrukce switch ve Smarty neexistuje, ale dá se použít, protože použitím příkazů {php} a {/php}, pro ukončení bloku PHP, příkazů lze vložit PHP příkazy, ale je to velmi nečisté řešení.

Cyklus foreach

Oblíbený cyklus z PHP, který se používá pro zpracování pole hodnot. Obecně je práce s Polom ve Smarty velice častá, protože výstupy z databáze jsou většinou uloženy do pole. Příkazy a tagy, které se zpracovávají v cyklu foreach jsou uzavřeny mezi pár příkazů {foreach parametry} ... {foreachelse} ... {/foreach}, pokud vstupní pole neobsahuje žádné hodnoty, je zpracován blok mezi {foreachelse} a {/foreach}.

Parametry cyklu jsou následující:

 • from - název vstupního pole, které předtím musí být asociováno
 • item - proměnná/pole, kam je uložen řádek z pole.
 • key - proměnná do které je uložen název klíče pole
 • name - jméno cyklu foreach pro přístup k dalším vlastnostem cyklu

Použití všech parametrů není nutné, povinými jsou v podstatě jen from a item. Pouze parametr from se nastavuje přímo jako asociované pole, další parametry definují pouze názvy, tj. zapisují se bez znaku $ (string) s výjimkou, která je známa z použití v PHP, kdy v proměnné je uveden název proměné. Parametry from, key a item (respektive vstupní pole přiřazené do from a proměnné jejichž názvy jsou přiřazeny key a name) jsou ekvivalentní použití v PHP cyklu foreach($from as $key=>$item).

Data, z pole procházeného v cyklu, jsou v proměnné $itemname.policko, například $ceny.natural95 zobrazí cenu benzínu Natural 95 z pole benzínových čerpadel. Výstupní data mohou obsahovat další pole (v případě dvou a vícerozměrných polí na vstupu), které potom můžeme zpracovat dalším cyklem.

Další dostupné vlastnosti cyklu foreach jsou dostupné přes proměnnou $smarty.foreach.jmeno.vlastnost, kde jméno je uvedené v nastavitelném parametru name a vlastnosti jsou vyjmenovány níže:

 • iteration - číselná hodnota,při prvním průchodu cyklem má hodnotu 1 a s každým průchodem cyklem se zvětšuje. Používá se pro zobrazení čísla průchodu, případně pro rozhodování v případě, že pro zobrazení je použita vícesloupcová sazba.
 • first - logická hodnota, která ukazuje, že se jedná o první průchod polem.
 • last - logická hodnota, udávající, že se jedná o poslední průchod polem.
 • show - logická hodnota, udávající, jestli bude zobrazen blok za {foreach}, je-li false, bude zobrazena část za {foreachelse}.

Cyklus section

Cyklus {section parametry} ... {/section} lze použít stejným způsobem, jako foreach, ale má mnohem větší možnosti nastavení, kromě jiného umožnuje nastavení počáteční hodnoty a kroku cyklu. Požadované parametry cyklu jsou loop a name. Podobně jako foreach je použitelná i větev {sectionelse}, která se vykonává v případě, že pole, které je určeno direktivou loop.

Přístup k hodnotám procházeného asociativního pole se realizuje zápisem pole se realizuje pomocí $loop[name].policko, názorněji je tento přístup ukázán v příkladu. K položkám neasociativního pole se přistupouje pomocí syntaxe $policko[name], například $price[pumpa].

Parametry cyklu jsou:

 • name - jméno sekce, používá se pro přístup k vlastnostem cyklu
 • loop - vstupní pole k zobrazení/projítí
 • start - index, od kterého začíná procházení pole, počáteční hodnota je 0. Tuto hodnotu lze napsat i zápornou, v tom případě se počátek procházení cyklu odpočítá od konce. Například je-li na vstupu pole o 15 prvcích a start je nastaven na hodnotu -2, startovní prvek cyklu bude 13.
 • step - krok iterace cyklu, defaultní hodnota je 1. číselnou hodnotu lze vložit zápornou a potom je pole procházeno zpětně. Při nastavení start=1 a step=3 budou indexy při procházení pole postupně 0, 3, 6, ...
 • max - číselná hodnota s výchozí hodnotou nastavenou na 1, udává, kolikrát se bude celý cyklus opakovat.

Vlastnosti cyklu, jsou dostupné přes proměnnou $smarty.section.jmeno.vlastnost, kde je jméno nastaveno parametrem name a seznam vlastností je uveden níže:

 • index - aktuální číslo indexu smyčky, závisí na počátečním nastavení parametrů start a step
 • index_prev - index předchozí iterace cyklu
 • index_next - index další iterace cyklu
 • iteration; rownum - číslo aktuální iterace cyklu, startovní hodnota je 1. Tato hodnota není ovlivněna nastavením parametrů start, step a max. Prosté počítadlo ukazující pokolikáté cyklus probíhá
 • first - logická hodnota, která je nastavena na true při prvním průchodu smyčkou
 • last - podobné, jako předchozí, ale pro poslední průchod
 • loop - podobné vlastnostem iteration a rownum, ale zůstává dostupná i mimo cyklus
 • show - logická hodnota, která ukazuje, zda-li bude blok zobrazen. Použití je stejné jako u cyklu foreach
 • total - číselná hodnota, která udává, kolikrát cyklus bude celkově probíhat. Hodnota je dostupná uvnitř cyklu a za ním.

Příkaz php

Tento příkaz již svou strukturou nepatří mezi řídící struktury, ale pomocí něj se dají obejít některá omezení, která s sebou použití Smarty šablon přináší, mezi něž patří například neexistence příkazu ekvivalentního příkazu switch. Zpracování a zobrazení dat v šabloně je nevhodné, protože je tím narušeno oddělení zpracování dat a prezentace.

Syntaxe je podobná klasickému HTML+PHP souboru, zápis je {php} ... {/php}, jedná se tedy opět o párový příkaz.

Příklady

Příklady jsou pro tento díl ve stažitelné příloze. Přístup k databázi je konfigurovatelný v souboru './_superconfig/config.php'. Příloha ke stažení je zde

Závěr

V tomto díle byly probrány základní řídící struktury pro použití ve Smarty šablonách. V příštím budou další funkce použitelné při Tvorbě stránek, includování dalších šablon (části opakující se ve všech stránkách), cyklus nevázaný na vstupní pole a další.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze