LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> CSS (20) - Orámování I

Dnešní díl nás seznámí s možnostmi nastavení orámování v kaskádových stylech.

16.2.2005 15:00 | Vasek | Články autora | přečteno 15004×

Styl spodního orámování

Pro nastavení stylu spodního orámování použijeme vlastnost border-bottom-style. Jako její hodnota se používají klíčová slova.

border-bottom-style
Hodnoty: solid | dotted | dashed | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden | inherit
Výchozí hodnota: none
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  solid pro orámování se použije plná čára
  dotted pro orámování se použije tečkovaná čára
  dashed pro orámování se použije čárkovaná čára
  double pro orámování se použije dvojitá plná čára
  groove pro orámování se použije čára vypadající jako vyrytá do pozadí
  ridge pro orámování se použije čára vystupující z pozadí
  inset použije se čára, která vytvoří efekt vytlačení prvku do plátna
  outset použije se čára, která vytvoří efekt vystoupení prvku z plátna
  none žádné orámování
  hidden totéž jako none vyjma tabulek
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit styl spodního orámování objektu. Standardní hodnota je none tzn. bez ohraničení. Vlastnosti inset, outset se používají jen v případě orámování celého boxu ze všech stran. CSS specifikace umožňuje, aby klienti interpretovali dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset jako solid, této možnosti využívají hlavně starší verze.

Příklad použití

border-bottom-style:solid

border-bottom-style:dotted

border-bottom-style:dashed

border-bottom-style:double

border-bottom-style:groove

border-bottom-style:ridge

border-bottom-style:inset

border-bottom-style:outset

border-bottom-style:none

border-bottom-style:hidden

Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje dotted a dashed; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE podpora od verze 4 (verze 4 a 5 místo dotted a dashed použijí solid; verze 5,5 a 6 již podporují dashed a dotted, ale při tloušťce ohraničení 1 pixel použije místo dotted hodnotu dashed); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Styl horního orámování

Pro nastavení stylu horního orámování použijeme vlastnost border-top-style. Jako její hodnota se používají klíčová slova.

border-top-style
Hodnoty: solid | dotted | dashed | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden | inherit
Výchozí hodnota: none
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  solid pro orámování se použije plná čára
  dotted pro orámování se použije tečkovaná čára
  dashed pro orámování se použije čárkovaná čára
  double pro orámování se použije dvojitá plná čára
  groove pro orámování se použije čára vypadající jako vyrytá do pozadí
  ridge pro orámování se použije čára vystupující z pozadí
  inset použije se čára, která vytvoří efekt vytlačení prvku do plátna
  outset použije se čára, která vytvoří efekt vystoupení prvku z plátna
  none žádné orámování
  hidden totéž jako none vyjma tabulek
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit styl horního orámování objektu. Standardní hodnota je none tzn. bez ohraničení. Vlastnosti inset, outset se používají jen v případě orámování celého boxu ze všech stran. CSS specifikace umožňuje, aby klienti interpretovali dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset jako solid, této možnosti využívají hlavně starší verze.

Příklad použití

border-top-style:solid

border-top-style:dotted

border-top-style:dashed

border-top-style:double

border-top-style:groove

border-top-style:ridge

border-top-style:inset

border-top-style:outset

border-top-style:none

border-top-style:hidden

Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje dotted a dashed; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE podpora od verze 4 (verze 4 a 5 místo dotted a dashed použijí solid; verze 5,5 a 6 již podporují dashed a dotted, ale při tloušťce ohraničení 1 pixel použije místo dotted hodnotu dashed); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Styl levého orámování

Pro nastavení stylu levého orámování použijeme vlastnost border-left-style. Jako její hodnota se používají klíčová slova.

border-left-style
Hodnoty: solid | dotted | dashed | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden | inherit
Výchozí hodnota: none
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  solid pro orámování se použije plná čára
  dotted pro orámování se použije tečkovaná čára
  dashed pro orámování se použije čárkovaná čára
  double pro orámování se použije dvojitá plná čára
  groove pro orámování se použije čára vypadající jako vyrytá do pozadí
  ridge pro orámování se použije čára vystupující z pozadí
  inset použije se čára, která vytvoří efekt vytlačení prvku do plátna
  outset použije se čára, která vytvoří efekt vystoupení prvku z plátna
  none žádné orámování
  hidden totéž jako none vyjma tabulek
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit styl levého orámování objektu. Standardní hodnota je none tzn. bez ohraničení. Vlastnosti inset, outset se používají jen v případě orámování celého boxu ze všech stran. CSS specifikace umožňuje, aby klienti interpretovali dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset jako solid, této možnosti využívají hlavně starší verze.

Příklad použití

border-left-style:solid

border-left-style:dotted

border-left-style:dashed

border-left-style:double

border-left-style:groove

border-left-style:ridge

border-left-style:inset

border-left-style:outset

border-left-style:none

border-left-style:hidden

Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje dotted a dashed; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE podpora od verze 4 (verze 4 a 5 místo dotted a dashed použijí solid; verze 5,5 a 6 již podporují dashed a dotted, ale při tloušťce ohraničení 1 pixel použije místo dotted hodnotu dashed); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Styl pravého orámování

Pro nastavení stylu pravého orámování použijeme vlastnost border-right-style. Jako její hodnota se používají klíčová slova.

border-right-style
Hodnoty: solid | dotted | dashed | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden | inherit
Výchozí hodnota: none
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  solid pro orámování se použije plná čára
  dotted pro orámování se použije tečkovaná čára
  dashed pro orámování se použije čárkovaná čára
  double pro orámování se použije dvojitá plná čára
  groove pro orámování se použije čára vypadající jako vyrytá do pozadí
  ridge pro orámování se použije čára vystupující z pozadí
  inset použije se čára, která vytvoří efekt vytlačení prvku do plátna
  outset použije se čára, která vytvoří efekt vystoupení prvku z plátna
  none žádné orámování
  hidden totéž jako none vyjma tabulek
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit styl pravého orámování objektu. Standardní hodnota je none tzn. bez ohraničení. Vlastnosti inset, outset se používají jen v případě orámování celého boxu ze všech stran. CSS specifikace umožňuje, aby klienti interpretovali dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset jako solid, této možnosti využívají hlavně starší verze.

Příklad použití

border-right-style:solid

border-right-style:dotted

border-right-style:dashed

border-right-style:double

border-right-style:groove

border-right-style:ridge

border-right-style:inset

border-right-style:outset

border-right-style:none

border-right-style:hidden

Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje dotted a dashed; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE podpora od verze 4 (verze 4 a 5 místo dotted a dashed použijí solid; verze 5,5 a 6 již podporují dashed a dotted, ale při tloušťce ohraničení 1 pixel použije místo dotted hodnotu dashed); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Barva spodního orámování

Pro nastavení barvy spodního orámování použijeme vlastnost border-bottom-color. Jako její hodnota se používají klíčová slova a čísla.

border-bottom-color
Hodnoty: <barva> | <transparent> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <barva> viz díl č. 3
  <transparent> nastaví průhledný spodní rámeček
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit barvu spodního orámování objektu, a používá se k vizuálnímu oddělení (zvýraznění) jednotlivých objektů. Pokud není tato vlastnost definovaná použije se pro spodní orámování barva nadefinovaná pomocí vlastnosti color (viz díl č. 13) daného objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-bottom-style.

Příklad použití

h1{
border-bottom-color: #f26d0c;
}

Ukázkový text

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-bottom-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (nepodporuje hodnotu transparent); Opera plná podpora od verze 3; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Barva horního orámování

Pro nastavení barvy horního orámování použijeme vlastnost border-top-color. Jako její hodnota se používají klíčová slova a čísla.

border-top-color
Hodnoty: <barva> | <transparent> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <barva> viz díl č. 3
  <transparent> nastaví průhledný horní rámeček
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit barvu horního orámování objektu a používá se k vizuálnímu oddělení (zvýraznění) jednotlivých objektů. Pokud není tato vlastnost definovaná použije se pro horní orámování barva nadefinovaná pomocí vlastnosti color (viz díl č. 13) daného objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-top-style.

Příklad použití

h1{
border-top-color: #f26d0c;
}

Ukázkový text

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-top-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (nepodporuje hodnotu transparent); Opera plná podpora od verze 3; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Barva levého orámování

Pro nastavení barvy levého orámování použijeme vlastnost border-left-color. Jako její hodnota se používají klíčová slova a čísla.

border-left-color
Hodnoty: <barva> | <transparent> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <barva> viz díl č. 3
  <transparent> nastaví průhledný levý rámeček
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit barvu levého orámování objektu a používá se k vizuálnímu oddělení (zvýraznění) jednotlivých objektů. Pokud není tato vlastnost definovaná použije se pro levé orámování barva nadefinovaná pomocí vlastnosti color (viz díl č. 13) daného objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-left-style.

Příklad použití

h1{
border-left-color: #f26d0c;
}

Ukázkový text

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-left-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (nepodporuje hodnotu transparent); Opera plná podpora od verze 3; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Barva pravého orámování

Pro nastavení barvy pravého orámování použijeme vlastnost border-right-color. Jako její hodnota se používají klíčová slova a čísla.

border-right-color
Hodnoty: <barva> | <transparent> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <barva> viz díl č. 3
  <transparent> nastaví průhledný pravý rámeček
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit barvu pravého orámování objektu a používá se k vizuálnímu oddělení (zvýraznění) jednotlivých objektů. Pokud není tato vlastnost definovaná použije se pro pravé orámování barva nadefinovaná pomocí vlastnosti color (viz díl č. 13) daného objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-right-style.

Příklad použití

h1{
border-right-color: #f26d0c;
}

Ukázkový text

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-right-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (nepodporuje hodnotu transparent); Opera plná podpora od verze 3; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Šířka spodního orámování

Pro nastavení šířky spodního orámování použijeme vlastnost border-bottom-width. Jako její hodnota se používají klíčová slova a číselné hodnoty s jednotkou.

border-bottom-width
Hodnoty: <absolutní-velikost> | <velikost> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <absolutní-velikost> thin | medium | thick
  <velikost> číslo a jednotka viz díl č. 2
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit šířku spodního orámování objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-bottom-style. Hodnota thin nastaví slabou šířku orámování, s hodnotou medium bude orámování středně široké, a pro tlusté orámování je možné použít thick. U orámování stylu double se jako šířka počítá tloušťka obou čar a mezery mezi nimi.

Příklad použití

h1{
border-bottom-width: 4px;
}

border-bottom-width:thin

border-bottom-width:medium

border-bottom-width:thick

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-bottom-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

IE nesprávně započítává šířku orámování do šířky/výšky prvku. Tato nepřesnost je odstraněna v IE6 při práci ve striktním režimu.

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (plná podpora ve verzi 6 ve srikttním režimu); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Šířka horního orámování

Pro nastavení šířky horního orámování použijeme vlastnost border-top-width. Jako její hodnota se používají klíčová slova a číselné hodnoty s jednotkou.

border-top-width
Hodnoty: <absolutní-velikost> | <velikost> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <absolutní-velikost> thin | medium | thick
  <velikost> číslo a jednotka viz díl č. 2
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit šířku horního orámování objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-top-style. Hodnota thin nastaví slabou šířku orámování, s hodnotou medium bude orámování středně široké, a pro tlusté orámování je možné použít thick. U orámování stylu double se jako šířka počítá tloušťka obou čar a mezery mezi nimi.

Příklad použití

h1{
border-top-width: 4px;
}

border-top-width:thin

border-top-width:medium

border-top-width:thick

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-top-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

IE nesprávně započítává šířku orámování do šířky/výšky prvku. Tato nepřesnost je odstraněna v IE6 při práci ve striktním režimu.

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (plná podpora ve verzi 6 ve srikttním režimu); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Šířka pravého orámování

Pro nastavení šířky pravého orámování použijeme vlastnost border-right-width. Jako její hodnota se používají klíčová slova a číselné hodnoty s jednotkou.

border-right-width
Hodnoty: <absolutní-velikost> | <velikost> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <absolutní-velikost> thin | medium | thick
  <velikost> číslo a jednotka viz díl č. 2
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit šířku pravého orámování objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-right-style. Hodnota thin nastaví slabou šířku orámování, s hodnotou medium bude orámování středně široké, a pro tlusté orámování je možné použít thick. U orámování stylu double se jako šířka počítá tloušťka obou čar a mezery mezi nimi.

Příklad použití

h1{
border-right-width: 4px;
}

border-right-width:thin

border-right-width:medium

border-right-width:thick

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-top-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

IE nesprávně započítává šířku orámování do šířky/výšky prvku. Tato nepřesnost je odstraněna v IE6 při práci ve striktním režimu.

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (plná podpora ve verzi 6 ve srikttním režimu); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Šířka levého orámování

Pro nastavení šířky levého orámování použijeme vlastnost border-left-width. Jako její hodnota se používají klíčová slova a číselné hodnoty s jednotkou.

border-left-width
Hodnoty: <absolutní-velikost> | <velikost> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální
  <absolutní-velikost> thin | medium | thick
  <velikost> číslo a jednotka viz díl č. 2
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit šířku levého orámování objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností border-left-style. Hodnota thin nastaví slabou šířku orámování, s hodnotou medium bude orámování středně široké, a pro tlusté orámování je možné použít thick. U orámování stylu double se jako šířka počítá tloušťka obou čar a mezery mezi nimi.

Příklad použití

h1{
border-left-width: 4px;
}

border-left-width:thin

border-left-width:medium

border-left-width:thick

Jak již bylo napsáno výše, tato vlastnost se musí používat spolu s vlastností border-left-style, proto i v předchozích ukázkách bylo použito této vlastnosti.

Podpora v prohlížečích

IE nesprávně započítává šířku orámování do šířky/výšky prvku. Tato nepřesnost je odstraněna v IE6 při práci ve striktním režimu.

NN4 s chybami; Mozilla (Netscape 6+) plná podpora všemi verzemi; IE plná podpora od verze 4 (plná podpora ve verzi 6 ve srikttním režimu); Opera plná podpora od verze 4; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror plná podpora.

Blokový model CSS

Dnes jsem do našeho blokového modelu doplnil další vlastnost.

blokový model CSS

Závěr

V dalším dílu se seznámíme se sdruženými vlastnostmi pro nastavení orámování.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Opakování matka moudrosti 16.2.2005 19:06 Ritchie
L Re: Opakování matka moudrosti 17.2.2005 11:01 Vasek
Vlevo, vpravo, vpřed či vzad... 16.2.2005 21:58 Petr Zajíc
Budoucnost seriálu o CSS 17.2.2005 11:18 Vasek
  |- Re: Budoucnost seriálu o CSS 17.2.2005 13:00 Ritchie
  L Re: Budoucnost seriálu o CSS 1.9.2006 10:03 michal_horejsek
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

17.4.2018 0:46 /František Kučera
Dubnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 4. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tématem tohoto srazu bude OpenStreetMap (OSM) aneb svobodné mapy.
Přidat komentář

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze