LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Java (5) - Řízení programu

Tento díl je věnovám řídících příkazům, které větví či cyklí běh programu dle podmínek.

6.8.2004 10:00 | Petr Hatina | Články autora | přečteno 53217×

Řízení programu

Řízení programu obvykle neprobíhá jen v pořadí příkazů ve zdrojovém kódu, ale často se větví či cyklí v řídících příkazech vyhodnocování podmínek.

Stanovení podmínek

Obvyklým typem testované podmínky je hodnota proměnné. Můžeme testovat na :
int a=0;boolean ok;
if (a==0 ) ok=true; //shodu s hodnotou operátorem ==
if (a!=0 ) ok=true; // neshodu s hodnotou operátorem !=
if (a>0 ) ok=true; // zda je větší 
if (a<=0 ) ok=true; // zda je menší 
if (a>=0 ) ok=true; // zda je větší nebo rovno 
if (a<=0 ) ok=true; // zda je menši nebo rovno 

Lze testovat více podmínek dohromady pomocí logických operátorů && (a, současně), || (nebo), ! (negace).
if (a==0 && b>5 ) a=1; //pokud a je 0 a b>5 

Podobně jako hodnoty proměnných můžeme testovat hodnoty vracené z metod objektů. Například u minule uvedeného Date lze testovat .

Date dat=new Date();
if ((dat.getDate()==13)  )
  System.out.println ("Je 13.teho");

Další oblast která by spadala do oblasti řízení programu je ošetřování chybových stavů, což se ale v Javě řeší jinak, pomocí vyjímek, kterým budeme věnovat samostatnou kapitolu, a proto teď rovnou přejdeme k řídícím příkazům.

If

Nejčastějším příkazem pro řízení běhu programu dle podmínky je příkaz if . Používá se ve formátech
if (podmínka) Příkaz;,
nebo
if (podmínka) Příkaz; else JinyPříkaz;
V tomto případě se vykoná Příkaz při splnění podmínky, zatímco při nesplnění podmínky se vykoná JinýPříkaz, uvedený v klauzuli else.

Pokud je v případě splnění podmínky třeba vykonat více příkazů, uzavřou se jako blok do složených závorek.

int a=0; boolean splneno;
if (a==0) {splneno=true;a=1;}

Výraz ? :

Jako zkrácenou náhradu příkazu if pro přiřazení hodnoty lze použít výraz ? : ve formátu
vracenáhodnota = podmínka ? hodnota1 : hodnota2
což značí, že při splnění podmínky je vrácena hodnota1 , při nesplnění je vrácena hodnota2 Příklad :
int a =0 ;boolean b;
b= a==0 ? true :false; //b je true
a=1;
b= a==0 ? true :false; //b je false 

Cykly while a do - while

Cykly do a do while provádějí opakování části kódu dokud je plněna testovaná podmínka.

Formát prvního je while (podmínka ) příkaz; , i když obvykle pracuje s celým blokem příkazů jako v tomto příkladu.

int i=10;
System.out.println("CountDown");
while (i >= 0) 
{ System.out.println(""+i);
  i--;
}
 System.out.println("Boom");

Druhý příkaz , do - while se liší tím že se podmínka vyhodnocuje až na konci bloku, čili blok se provede alespoň jednou.
int i=10;
do System.out.println(i) while(>=0);

for

Cyklus for se používá k opakování bloku kódu v zadaném, pevném počtu opakování. Jeho obecný formát je
for (inicializace; podmínka ukončení;příkaz kroku) příkaz.
Inicializace se provádí před zahájením cyklu, v každém průchodu se provádí test podmínky, a po ukončení každého průchodu cyklem se provede příkaz kroku. Ten by měl souviset s testovanou podmínkou, obvykle jde o navýšení proměnné která počítá průchody cyklem.

Konkrétnější , jasnější a nejčastěji používaný formát vypadá takto :
for(int i =0; i < n; i++) {blok příkazů} Což značí, opakuj blok příkazů n krát.

V Javě je zvykem počítat v cyklu ne od 1 do n, ale od 0 do n-1. Důvodem je to, že toto číslování používají striktně některé struktury Javy, jako jsou například pole.

//tento kod vytiskne ASCII Znaky od 30 do 127
for (char c=32;c < 128;c++)
System.out.println("ASCII znak "+ (int)c + " je " + c);

break

V některých případech je vhodné přerušit a ukončit předčasně zpracování cyklu (do, while i for) ještě před provedením všech průchodů. K tomu se používá příkaz break, kterým lze z cyklu vystoupit, (obvykle na základě další, vnitřní podmínky ).
int hledcislo=13;boolean nalez=false;
for (int i =1;i<20;i++)
{ if (i==hledcislo) {System.out.println(i);nalez=true;break;}}
if (nalez) System.out.println("hledane cislo nalezeno");
else 
 System.out.println("hledane cislo nenalezeno");
V praktickém případě bychom samozřejmě hledané číslo nezadávali jako konstantu.

continue

Podobný příkazu break je continue, liší se tím, že z cyklu nevystupuje, pouze přeskočí ještě nevykonané příkazy do konce cyklu, a přejde zpět na začátek cyklu, a pokračuje další iterací. Příklad vytiskne čísla dělitelná 17
int i=0;
while(++i<52)
{
 if (i % 17 !=0 ) continue;
 System.out.println(i);
}

Návěští

V případě složitějšího kódu ve kterém dochází ke vnořování více cyklů do sebe, lze využít možnost přesunutí řízení do vyšších cyklů na určené místo, označené návěštím. ve tvaru jmenonavesti: (za názvem musí být dvojtečka). Tento název se pak využije v příkazech break a continue. Obecný případ vypadá takto
navesti1:
for (int i=1;i<1000;i++)
{
 do 
 { //vnitřní cyklus
 if (k==0) continue navesti1;
 //dalsi prikazy
 }
 while(j<50) 
 }

Nicméně tento příkaz až nebezpečně připomíná nestrukturovaný příkaz goto, známý z jiných jazyků. (kdo se nebojí goto, ten se nebojí ničeho, říkalo se v osmdesátých letech). Je vhodné psát cykly jednodušší.

switch

Příkaz switch je formou podmínkového příkazu, který větví zpracování na základě konkrétní hodnoty:
switch(proměnná)
case hodnota1: příkaz1;break;
case hodnota2: příkaz1;break;
case hodnota3: příkaz1;break;
default: příkaz;
Pokud testovaná proměnná obsahuje hodnotu1 , provede se příkaz1 , při hodnotě 2 příkaz 2, atd . Samozřejmě, místo jednoho příkazu může být uvedený celý blok, a každá větev musí být ukončena příkazem break . Tedy obecně vzato nemusí, pokud se to hodí (a není to jen omylem), bez ukončení příkazem break dojde ke zpracování příkazů další větve.

Pokud je uvedena klauzule default, příkaz za ní se provede pokud proměnná obsahuje jinou hodnotu než uvedenou v předešlých hodnotách. Jen upřesněním že proměnná musí být celočíselná.

Doplnění k předešlému dílu

V diskusi k předešlému k dílu se objevil dotaz čtenáře ohledně zápisu čísel pro proměnné typu float. Pokud se ve zdrojovém kódu napevno zapisují hodnoty do proměnných, lze stanovit jejich typ přidáním znaku za číslem: (lze použít velká i malá písmena)
long l=10000L;
float f=1.02F;
double d= 3.14111111D;
}

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

chyby? 18.12.2006 18:08 Petr Raboch
Stanovení podmínek 1.2.2012 07:14 Lukáš 'Jake' Hais
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze