LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Linux v příkazech - konfigurace sítě

Počítačové sítě nabývají stále většího významu. Pojďme se tedy podívat, jak si můžeme nakonfigurovat vlastní síťové zařízení.

13.8.2004 08:00 | Ondřej Čečák | Články autora | přečteno 128160×

Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...

NIC

Aby byla komunikace s ostatními zařízeními vůbec možná, je obvykle nutné mít v počítači nějaké síťové zařízení. V našem případě se bude jednat o libovolnou síťovou kartu (NIC – Network Interface Card). Síťové karty jsou linuxovým jádrem obvykle dobře podporované, takže předpokládám, že budeme konfigurovat kartu, kterou systém "vidí" a má pro ni zaveden funkční ovladač.

Adresování

Ve všech komunikačních protokolem bývá nejdůležitější způsob adresování. V tomto článku se budeme bavit o protokolu TCP/IP a tam jsou v podstatě dvě možnosti:

 • statická konfigurace
 • dynamická konfigurace

Statická konfigurace znamená, že IP adresa (a ostatní potřebné údaje) je přiřazena stroji více méně manuálně a daný počítač ji bude mít stále stejnou. Při správě více počítačů je ovšem efektivnější dynamická konfigurace – klient se nakonfiguruje tak, aby získával (půjčoval si) potřebné údaje přes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)) nebo BOOTP (Bootstrap Protocol), takže v případě potřeby můžete změnit některé údaje jednoduše (a pouze) na serveru. (neberu v úvahu různé dirty tricks ;-))

Statická konfigurace

Pokud tedy počítač nezískává potřebné údaje přes DHCP, nezbývá než vše nastavit manuálně. Různé distribuce tuto činnost různě ulehčují a nabízí všemožné postupy a prostředky, jak této konfigurace dosáhnout. My si představíme pouze ten nejzákladnější postup prakticky bez použití dalších "pomocníků".

Nastavení hostname

Každý počítač obvykle mívá nějaké jméno, inspiraci, jak toho jméno zvolit, můžete najít v RFC 1178, RFC 2100 a nebo v článku na root.cz (především diskuze je dost inspirativní).

Jestliže tedy už máme zvolené jméno, použijeme příkaz hostname, kterým název počítače nastavíme.

root@localhost:~# hostname hippo
root@localhost:~# 

Název se v tomto případě okamžitě nezměnil, protože je nutné, aby si změny všimly jednotlivé procesy (konkrétně shell), např. resetováním služby. Vhodné také je uložit název počítače do konfiguračního souboru, protože po restartu počítače by bylo hostname opět původní. Jak se název počítače při startu nastavuje, a které (resp. a jestli) používá konfigurační soubory opět závisí na distribuci, např. Debian používá soubor /etc/hostname. V případě, že nemůžete tento soubor ve své distribuci najít, zkuste použít na rekurzivní prohledání adresáře /etc příkaz grep -r localhost /etc/*. Příkaz vypíše všechny soubory, které obsahují daný výraz, v tomto případě localhost, který byl nastaven jako implicitní název stroje.

Nastavení IP adresy

Ať už máme IP adresu z privátního rozsahu (viz RFC 1918) nebo veřejnou, je potřeba ji zařízení přiřadit. V minulosti se na to používal program ifconfig, protože je ale tento program zastaralý, použijeme příkaz ip (z balíku iproute).

root@hippo:~# ip addr add 192.168.0.2/24 brd + dev eth0
root@hippo:~# ip link set eth0 up

Tímto jsme zařízení eth0 (první síťová karta) přiřadili IP adresu 192.168.0.2 a síťovou masku 255.255.255.0 (v příkladu je zapsána úsporně – číslo znamená počet jedniček v binárním zápisu). Následuje adresa pro broadcasty (pokud ji nenapíšete přímo, ale pomocí +, bude automaticky dopočítána podle IP adresy a síťové masky. Druhý řádek našeho příkazu rozhraní aktivoval.

Pokud chcete jednomu síťovému zařízení přiřadit více adres, můžete jednoduše opakovat první příkaz nahoře. Pokud vás několik adres na jedné NIC přestane bavit, jednoduše adresu zase smažte:

root@hippo:~# ip addr add 192.168.1.2/24 brd + dev eth0
root@hippo:~# ip addr del 192.168.1.2/24 dev eth0

Pokud se vám defaultní název zařízení eth0 z nějakého důvodu nelíbí, není problém přiřadit tomuto zařízení jiný název:

root@hippo:~# ip link set eth0 name JmenoSitovky

Nastavení můžeme zkontrolovat zobrazením stavu zařízení:

root@hippo~# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 00:04:75:c4:66:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.2/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0	  

Deaktivace rozhraní se dá provést takto:

root@hippo:~# ip link set eth0 down

V případě, že chcete zařízení nakonfigurovat znovu, měli byste ho vyčistit příkazem:

root@hippo:~# ip addr flush dev eth0

Nastavení směrování

Další krok v naší konfiguraci je nastavení cest, kterými se mají packety ubírat k cíli. Protože je naše síť jednoduchá, nastavíme pouze implicitní směrování na gateway. Opět nepoužijeme zastaralý příkaz route, nýbrž program ip.

root@hippo:~# ip route add default via 192.168.0.254

Vlastní routovací tabulku si můžeme nechat zobrazit příkazem:

root@hippo:~# ip route list
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.2
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 192.168.0.254 dev eth0

V praxi se dá také použít zkráceně ekvivalentní ip r. Zařízení lo je lokální smyčka, která má své specifické využití. Implicitně se provoz směruje přes nastavenou bránu.

Nastavení DNS

Protože by bylo opravdu nepraktické a nepohodlné pamatovat si jednotlivé IP adresy serverů, existuje možnost přiřazení číselným adresám jejich jmenný ekvivalent (a v případě potřeby naopak :o)).

Poměrně jednoduchý způsob je ukládání jmen do souboru /etc/hosts (ve formátu IP adresa, kanonické jméno, aliasy – odděleno tabulátory). Samozřejmě lze např. zajistit distribuci souboru se seznamem na jednotlivé stroje, ale v případě větších sítí by to bylo značně náročné a velmi nepraktické.

Typický příklad souboru /etc/hosts by mohl vypadat nějak takto:

127.0.0.1	hippo	localhost
192.168.0.254	gw

Kvůli výše zmíněné nepraktičnosti a složitosti existují místo distribuce seznamu adres servery DNS (Domain Name System), které tato jména uchovávají a poskytují odpovědi na dotazy. V linuxu adresu DNS nastavíme do souboru /etc/resolv.conf.

Uvést si můžeme okomentovaný příklad:

 search jmeno-domeny.cz # název domény, kterou chcete prohledávat 
 nameserver 192.168.100.254 # primární DNS
 nameserver 192.168.100.252 # sekundární DNS
 nameserver 172.16.20.254 # záložních DNS můžete mít definováno i více

Použití těchto dvou souborů ovšem závisí na nastavení, konkrétně na /etc/hosts.conf, který slouží jako konfigurační soubor knihovně resolveru. Právě zde je určeno, jestli se mají tyto dva soubory použít, případně v jakém pořadí (novější verze mají navíc další možnosti, jako např. ochrana nebo varování před ip spoofem, atd.)

Dynamická konfigurace

Jak už bylo řešeno výše, dynamická konfigurace klientů může významným způsobem zjednodušit a zefektivnit správu větší sítě. V následujících příkladech se podíváme na konfiguraci klientů přes DHCP (více o DHCP viz RFC 2131).

Samotných klientů existuje více, my se podíváme na nejběžnější programy – dhclient od ISC (Internet Software Consortium) a na pump. Setkat se ale můžete také dalšími (např. dhcpcd).

Programy na získání potřebných údajů pro konfiguraci sítě se obvykle používají v distribučních startovacích skriptech – my se ovšem podíváme pouze na základní použití bez pomoci různých skriptů závislých na zvolené distribuci.

Nejprve se tedy podíváme na program dhclient. Ten se při startu podívá do konfiguračního souboru /etc/dhclient.conf a podle obsahu se patřičně zachová. Soubor může být i prázdný a konfigurace obvykle projde bez problémů.

Podívejme se ale na okomentovaný příklad konfiguračního souboru:

timeout 60; # timeout :o), klient bude zkoušet navazovat komunikaci 60s
    retry 60; # pokud neuspěje, po 60 sekundách to zkusí znovu
    reboot 10; # po 10 sekundách klient vzdá použití staré adresy a
         # začne nově hledat 
    reject 192.168.0.3; # odmítne danou IP 

    interface "eth0" { # nastavení pro zařízení eth0
      send host-name "hippo"; # send znamená, že je serveru poslána
	              # daná položka s danou hodnotou, 
                  # více viz man dhcp-options
	  send dhcp-client-identifier 00:0c:29:05:24:51;
      send dhcp-lease-time 3600;
	  supersede domain-name "moje-domena.cz"; # pouzije domain-name, at
                          # server předá cokoli
      prepend domain-name-servers 127.0.0.1; # toto se pouzije do doby,
                         # než server dodá
                         # odpovídající hodnotu
      request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
	  domain-name, domain-name-servers; # požadované údaje (DHCP server
                       # toto posílá implicitně)
      require subnet-mask, domain-name-servers, host-name;
                       # údaje, které server musí
					   # zaslat, aby byl požadavek
					   # uznán platným
      script "/sbin/dhclient-script"; # cesta ke konfiguračnímu skriptu
    }

Další program, který lze použít je pump, který např. používá(la) ve svých konfiguračních skriptech distribuce RedHat. Použití programu je poměrně jednoduché, stačí zadat parametr -i a název zařízení, které si přejeme zkonfigurovat.

root@hippo~# pump -i eth0
root@hippo~# pump -i eth0 status
Device eth0
    IP: 192.168.0.2
    Netmask: 255.255.255.0
    Broadcast: 192.168.0.255
    Network: 192.168.0.0
    Boot server 192.168.0.254
    Next server 192.168.0.254
    Gateway: 192.168.0.254
    Domain:	localdomain
	Nameservers: 192.168.100.254
	Renewal	time: Fri Jul 23 19:32:16 2004
	Expiration time: Fri Jul 23 19:47:16 2004

Z výpisu je patrné, jaká je funkce příkazu -i $INTERFACE status – vypíše získané a použité parametry. V případě, že není vhodné použít adresy DNS od serveru, lze použít volbu -no-dns, podobně, ale pro gateway platí parametr -no-gateway. Pokud je třeba zařízení dekonfigurovat, použijeme pump -r.

Program pump může být také nastavován prostřednictvím konfiguračního souboru – právě k tomu slouží /etc/pump.conf. Uvést si můžeme přímo příklad:

domainsearch "my.own.org own.org at.work.com" # nastaví vlastní domainsearch, 
                       # ignoruje serverem 
                       # vrácené hodnoty
    retries 3 # pokusí se kontaktovat DHCP server celkem 4x
    timeout 60 # po 60 sekundách vzdá komunikaci

    device eth0 { # konfigurujeme zařízení eth0 
      nodns # zakáže modifikaci /etc/resolv.conf
      nogateway # ignoruje serverem zaslanou adresu brány
    }

Nezapomínejte na bezpečnost

Když se bavíme o sítích, musím zdůraznit bezpečnost. Nezapomínejte, v jaké síti jste připojeni a co od ní můžete a nemusíte čekat. I když slouží stroj pouze na testování, měl by být adekvátně zabezpečen proti útoku zvenčí.

Zdroje

 • man hostname
 • /usr/share/doc/iproute/ip-cref.ps
 • man hosts
 • man resolv.conf
 • man host.conf
 • man pump
 • man dhclient
 • man dhclient.conf
 • man dhcp-options
 • RFC 1178 – Choosing a name for your computer
 • RFC 2100 – The Naming of Hosts
 • RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets
 • RFC 2131 – Dynamic Host Configuration Protocol
 • RFC 2132 – DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

Za konzultace bych chtěl poděkovat Honzovi Houšťkovi.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Linux Advanced Routing & Traffic Control 13.8.2004 13:25 Jan Houštěk
Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 16:08 Rik(cz)
L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 16:37 Ondřej Čečák
  L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 16:53 Rik(cz)
    L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 17:05 Ondřej Čečák
      L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 17:24 Rik(cz)
        L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 17:44 Ondřej Čečák
          L Re: Debian Sarge a zmena nastaveni eth 15.11.2005 17:57 Ondřej Čečák
prihlaseni do wifi 6.12.2005 19:21 iwi1
  L Re: prihlaseni do wifi 6.12.2005 19:26 Ondřej Čečák
    L Re: prihlaseni do wifi 7.12.2005 11:15 iwi1
      L Re: prihlaseni do wifi 7.12.2005 11:35 Ondřej Čečák
        L Re: prihlaseni do wifi 7.12.2005 13:30 iwi1
          L Re: prihlaseni do wifi 7.12.2005 20:29 Ondřej Čečák
            L Re: prihlaseni do wifi 8.12.2005 12:22 iwi1
              L Re: prihlaseni do wifi 8.12.2005 14:40 Ondřej Čečák
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).


Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

7.4.2017 15:43 / Som
foreign car repair

31.3.2017 18:33 / David Ostrovsky
Dotazník na obeznámenost s hummusem.

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze