LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Linux v příkazech - TCP, ftp, http

V tomto dílu našeho seriálu se budeme opět zabývat utilitami pro komunikaci po síti, konkrétně se podíváme na netcat, ftp a wget.

1.8.2004 02:00 | Jan Houštěk | Články autora | přečteno 51527×

Netcat

Netcat je, jak název napovídá, síťová varianta nástroje cat. Samotný program se jmenuje nc. V manuálové stránce se hned v podtitulu dozvídáme, že se jedná o "TCP/IP swiss army knife". Je s podivem, že tato poměrně mladá utilita nevznikla podstatně dříve a nezařadila se ke standardním Unixovým nástrojům.

Netcat pracuje ve dvou základních režimech - server a klient. Klient spustíme např. takto:

bfu@linux:~$ nc www.microsoft.cz 80
GET /linux.html HTTP/1.1
Host: www.microsoft.cz

HTTP/1.0 404 Not Found
Content-Length: 1635
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 22 Jul 2004 23:55:04 GMT
[...]

Netcat provedl spojení na port 80/tcp serveru www.microsoft.com. Nyní to, co napíšeme na standardní vstup (černá barva) je posláno bez úprav vzniklým TCP spojením, a odpovědi (modrá barva) jsou vypsány na standardní výstup.

Naše ukázka s HTTP klientem není příliš praktická, uživatel použije WWW browser a pro diagnostiku HTTP se lépe hodí např. wget, kterým se zabýváme dále v článku. Jak je ale vidět, pro prvotní diagnostiku síťových služeb se jedná o výborný nástroj (zejména ovládáme-li příslušný aplikační protokol <g>).

Server funguje velmi podobně, příkaz voláme s parametrem -l (listen) a pomocí -p <port> určíme TCP port, na kterém se má naslouchat (pro porty nižší než 1024 je na unixových systémech třeba zvláštních privilegií, např. v Linuxu musí proces získat CAP_NET_BIND_SERVICE, což obvykle smí pouze root). Následující příklad ukazuje přenesení souborů v obou směrech. Na straně serveru spustíme

nc -q 1 -l -p 1234 < server_to_client > client_to_server

a na klientovi poté

nc -q 1 server_name_or_IP 1234 > server_to_client < client_to_server

Parametr -q 1 zajistí uzavření spojení po obdržení EOF. Tento primitivní způsob přenosu dat se hodí v případě, že není k dispozici žádná jiná služba, je také vhodný k měření rychlosti linky (odpadá jakákoliv režie protokolu).

Místo přenosu souborů lze nc využít i pro přenos streamů. Pokud na jednom stroji máme např. DVB kartu, můžeme si vysílání spustit na jiném stroji; na stroji s kartou spustíme play_CT1 | nc -l -p 1234 a na stanici nc server | mplayer -cache 4096 -. play_CT1 je skript, který na standardní výstup pouští vysílání ČT1 (případně libovolný jiný obsah, který je třeba přenést). Keš v mplayeru je použita pro plynulé přehrávání v případě fluktuací v přenosu.

FTP

Historie tohoto protokolu sahá až do roku 1973. Přesto, že jeho návrh je pro dnešní potřeby již velmi nevhodný, stále se jedná vedle HTTP o nejpoužívanější protokol pro přenos dat na internetu.

Na většině unixových systémů je k dispozici základní klient překvapivě pojmenovaný ftp. Ukažme si, jak práce s ním může vypadat

bfu@linux:~$ ftp mirror.linuxsoft.cz
Connected to mirror.linuxsoft.cz.
220 ProFTPD 1.2.9 Server (mirror.linuxsoft.cz) [212.71.169.49]
Name (mirror.linuxsoft.cz:bfu): anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your
password.
Password: *****
230-------------------------------------------------------------------
230-Welcome to mirror.linuxsoft.cz!
230-
230-This public FTP server is served by LAM plus Ltd., see
230-http://www.vasesit.cz for more details. In case of any unusual
230-problems, please report them via e-mail to <mirror@linuxsoft.cz>.
230-------------------------------------------------------------------
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> cd pool/104/9
250 CWD command successful.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (212,71,169,49,191,232).
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--  1 linuxsoft linuxsoft 186901451 Jun 29 12:12
CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
-rw-r--r--  1 linuxsoft linuxsoft    61 Jun 29 12:13 MD5SUMS
226 Transfer complete.
ftp> get CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
local: CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz remote: CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
227 Entering Passive Mode (212,71,169,49,191,228).
150 Opening BINARY mode data connection for CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
(186901451 bytes)
226 Transfer complete.
186901451 bytes received in 107.26 secs (1701.6 kB/s)
ftp> exit
221 Goodbye.

Popišme, co se vlastně při spojení děje. Nejprve se připojíme na server a jsme dotázáni na login (nabízen je stejný login jako má naše session na klientovi). Speciální login anonymous se používá pro neautentizovaný přístup, místo hesla se udává e-mailová adresa (některé servery dokonce na různé úrovni kontrolují, zda je zadaný řetězec skutečně platnou e-mailovou adresou), chceme-li zůstat v anonymitě, použijeme např. user@example.com.

Server nás může v průběhu spojení obšťastňovat různými informativními hláškami (informace o serverovém software, obsah souboru welcome.msg apod.), o které jsou uživatelé GUI klientů často ochuzeni. Příkaz passive zapíná pasivní režim. V řídící konexi (z klienta na port 21/tcp FTP serveru) se přenáší jen příkazy a jejich výsledky (tj. to, co vidíme v příkladu), samotná data se přenáší separátní konexí, přičemž se rozlišuje, zda tuto konexi otevírá server (aktivní režim, historicky starší) nebo klient (pasivní režim). Celý návrh je z dnešního pohledu dost nevhodný (z hlediska bezpečnosti, firewallů, NATu), chceme-li si ale vybrat menší zlo, měli bychom používat právě pasivní režim. Některé klienty ho použijí automaticky, u některých je třeba ho zapnout ručně.

Samotné příkazy ve ftp session asi nepotřebují zvláštní komentář. Kromě předvedených cd a get je třeba zmínit ještě put a také jejich varianty podporující zástupné znaky * a ? (mget a mput). Užitečný je také příkaz pwd, seznam všech příkazů podporovaných klientem získáme příkazem help.

Chcete-li se vyhnout nutnosti neustálého zadávání loginu a hesla, lze tyto hodnoty předdefinovat v souboru .netrc v domovském adresáři. Příklad následuje, význam je zřejmý.

machine my.server.cz login me password mojeheslo
machine also.my.server.com login bfu password 4H,f$I/j#7v
default login anonymous password user@host.com

Nutno ještě zmínit, že existují i vylepšené verze řádkového FTP klienta, např. velmi oblíbený ncftp. Umí např. doplňovat názvy souborů a adresářů tabulátorem, stáhnout či vylistovat celý adresářový strom apod.

Wget

Wget je nástroj určený ke získávání souborů přes HTTP a FTP. Narozdíl od ftp nevyžaduje interaktivní ovládání, vše potřebné je předáno jako parametry na příkazové řádce, případně v konfiguračním souboru. Základní použití je opravdu jednoduché, příkazem wget <URL> stáhneme příslušný soubor do aktuálního adresáře. Pojďme se podívat na nejzajímavější volby.

 • --passive-ftp nebo passive_ftp = on v wgetrc zapne pasivní režim pro FTP
 • -O <filename> udává, jak se má jmenovat stažený soubor (-O - pro standardní výstup)
 • -S na standardní chybový výstup vypíše HTTP hlavičky nebo odpovědi FTP serveru
 • -b stahuje na pozadí
 • -q a -nv omezí výstupy programu (první zcela, druhá částečně), vhodné pro stahování na pozadí nebo neinteraktivní spouštění
 • -p stáhne HTML stránku i s veškerým viditelným obsahem (tj. obrázky, zvuky, styly, nikoliv odkazy)
 • -r zapne rekurzivní režim, tj. stáhne dané URL a pokračuje nalezenými odkazy, funguje i s FTP, je-li jako URL zadán adresář, stáhne ho s celým jeho obsahem včetně podadresářů

Ukažme si nyní několik použití. Příklad s www.microsoft.com bychom s využitím wget udělali např. takto:

bfu@linux:~$ wget -S -O /dev/null http://www.microsoft.com/linux.html
--10:36:59-- http://www.microsoft.com/linux.html
      => `/dev/null'
Resolving www.microsoft.com... done.
Connecting to www.microsoft.com[207.46.156.220]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 
 1 HTTP/1.1 404 
 2 Connection: keep-alive
 3 Date: Wed, 28 Jul 2004 08:36:59 GMT
 4 Server: Microsoft-IIS/6.0
 5 P3P: CP="ALL IND DSP COR ADM CONo CUR CUSo IVAo IVDo PSA PSD TAI
TELo OUR SAMo CNT COM INT NAV ONL PHY PRE PUR UNI"
 6 X-Powered-By: ASP.NET
 7 Pragma: no-cache
 8 cache-control: no-store
 9 Content-Length: 16134
10 Content-Type: text/html
11 Expires: Wed, 28 Jul 2004 08:36:59 GMT
12 Cache-control: private
10:37:00 ERROR 404: (no description).

Úvodní stránku www.linuxsoft.cz včetně obrázků a stylů snadno stáhneme příkazem

wget -k -p www.linuxsoft.cz

V aktuálním adresáři vznikne adresář www.linuxsoft.cz a v něm soubor index.html a dále všechen potřebný obsah pro správné zobrazení stránky. Parametr -k slouží k přepsání linků ve staženém HTML dokumentu na lokálně stažený obsah. Toto je nutné např. v případě, že na stránce byla použita absolutní URL. Všimněte si, že při neuvedení protokolu v URL se předpokládá http, a není-li z URL zřejmý název souboru, použije se index.html (i když v tomto konkrétním případě se ve skutečnosti jedná o soubor index.php).

Nechat na pozadí stahovat linuxový kernel z FTP lze např. lze takto.

bfu@linux:~$ wget -b -c --limit-rate=50k ftp://sunsite.mff.cuni.cz/
MIRRORS/ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.0/linux-2.0.40.tar.bz2
Continuing in background, pid 24486.
Output will be written to `wget-log'

Parametr -b zapíná stahování na pozadí, průběh lze sledovat v souboru wget-log a ukončit lze posláním TERM signálu danému procesu (kill <pid>). Navázání nedokončeného downloadu umožňuje parametr -c. Poslední použitý parametr netřeba vysvětlovat, je ale k dispozici jen v novějších verzích wgetu (např. wget 1.8.1 z Debian Woodyho jej nepodporuje).

V posledním příkladu si ukážeme využití rekurze. Mirror stránek DJB provedeme snadno příkazem

wget -r -l inf -k cr.yp.to
# nebo
wget -m -k cr.yp.to

Volba -m nebo též --mirror nastaví parametry vhodné k mirrorování. Co přesně bude nastaveno lze zjistit v manuálové stránce. Nejdůležitější volby jsou -r, která zapíná rekurzi a -l, která určuje maximální hloubku stahování. Je možné použít při rekurzi a omezení hloubky nám již známou volbu -p. Není-li to explicitně požadováno volbou -H, nestahují se soubory z jiných domén (odkazy mimo cr.yp.to zůstanou nestaženy a nezměněny). Další možnosti najdete v dokumentaci.

Wget je ovšem nutno považovat jen za opravdu základní nástroj pro rekurzivní stahování. Většími možnostmi oplývá např. pavuk nebo httrack.

Zdroje

 • man nc
 • man ftp
 • man wget

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Limitování rychlosti stahování 2.8.2004 10:01 o.k.
wget -c 3.8.2004 00:11 Ivan
  L Re: wget -c 3.8.2004 01:24 Jan Houštěk
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

17.4.2018 0:46 /František Kučera
Dubnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 4. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tématem tohoto srazu bude OpenStreetMap (OSM) aneb svobodné mapy.
Přidat komentář

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze