LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Linux v příkazech - TCP, ftp, http

V tomto dílu našeho seriálu se budeme opět zabývat utilitami pro komunikaci po síti, konkrétně se podíváme na netcat, ftp a wget.

1.8.2004 02:00 | Jan Houštěk | Články autora | přečteno 50113×

Netcat

Netcat je, jak název napovídá, síťová varianta nástroje cat. Samotný program se jmenuje nc. V manuálové stránce se hned v podtitulu dozvídáme, že se jedná o "TCP/IP swiss army knife". Je s podivem, že tato poměrně mladá utilita nevznikla podstatně dříve a nezařadila se ke standardním Unixovým nástrojům.

Netcat pracuje ve dvou základních režimech - server a klient. Klient spustíme např. takto:

bfu@linux:~$ nc www.microsoft.cz 80
GET /linux.html HTTP/1.1
Host: www.microsoft.cz

HTTP/1.0 404 Not Found
Content-Length: 1635
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 22 Jul 2004 23:55:04 GMT
[...]

Netcat provedl spojení na port 80/tcp serveru www.microsoft.com. Nyní to, co napíšeme na standardní vstup (černá barva) je posláno bez úprav vzniklým TCP spojením, a odpovědi (modrá barva) jsou vypsány na standardní výstup.

Naše ukázka s HTTP klientem není příliš praktická, uživatel použije WWW browser a pro diagnostiku HTTP se lépe hodí např. wget, kterým se zabýváme dále v článku. Jak je ale vidět, pro prvotní diagnostiku síťových služeb se jedná o výborný nástroj (zejména ovládáme-li příslušný aplikační protokol <g>).

Server funguje velmi podobně, příkaz voláme s parametrem -l (listen) a pomocí -p <port> určíme TCP port, na kterém se má naslouchat (pro porty nižší než 1024 je na unixových systémech třeba zvláštních privilegií, např. v Linuxu musí proces získat CAP_NET_BIND_SERVICE, což obvykle smí pouze root). Následující příklad ukazuje přenesení souborů v obou směrech. Na straně serveru spustíme

nc -q 1 -l -p 1234 < server_to_client > client_to_server

a na klientovi poté

nc -q 1 server_name_or_IP 1234 > server_to_client < client_to_server

Parametr -q 1 zajistí uzavření spojení po obdržení EOF. Tento primitivní způsob přenosu dat se hodí v případě, že není k dispozici žádná jiná služba, je také vhodný k měření rychlosti linky (odpadá jakákoliv režie protokolu).

Místo přenosu souborů lze nc využít i pro přenos streamů. Pokud na jednom stroji máme např. DVB kartu, můžeme si vysílání spustit na jiném stroji; na stroji s kartou spustíme play_CT1 | nc -l -p 1234 a na stanici nc server | mplayer -cache 4096 -. play_CT1 je skript, který na standardní výstup pouští vysílání ČT1 (případně libovolný jiný obsah, který je třeba přenést). Keš v mplayeru je použita pro plynulé přehrávání v případě fluktuací v přenosu.

FTP

Historie tohoto protokolu sahá až do roku 1973. Přesto, že jeho návrh je pro dnešní potřeby již velmi nevhodný, stále se jedná vedle HTTP o nejpoužívanější protokol pro přenos dat na internetu.

Na většině unixových systémů je k dispozici základní klient překvapivě pojmenovaný ftp. Ukažme si, jak práce s ním může vypadat

bfu@linux:~$ ftp mirror.linuxsoft.cz
Connected to mirror.linuxsoft.cz.
220 ProFTPD 1.2.9 Server (mirror.linuxsoft.cz) [212.71.169.49]
Name (mirror.linuxsoft.cz:bfu): anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your
password.
Password: *****
230-------------------------------------------------------------------
230-Welcome to mirror.linuxsoft.cz!
230-
230-This public FTP server is served by LAM plus Ltd., see
230-http://www.vasesit.cz for more details. In case of any unusual
230-problems, please report them via e-mail to <mirror@linuxsoft.cz>.
230-------------------------------------------------------------------
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> cd pool/104/9
250 CWD command successful.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (212,71,169,49,191,232).
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--  1 linuxsoft linuxsoft 186901451 Jun 29 12:12
CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
-rw-r--r--  1 linuxsoft linuxsoft    61 Jun 29 12:13 MD5SUMS
226 Transfer complete.
ftp> get CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
local: CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz remote: CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
227 Entering Passive Mode (212,71,169,49,191,228).
150 Opening BINARY mode data connection for CorelPHOTOPAINT9Lnx.tar.gz
(186901451 bytes)
226 Transfer complete.
186901451 bytes received in 107.26 secs (1701.6 kB/s)
ftp> exit
221 Goodbye.

Popišme, co se vlastně při spojení děje. Nejprve se připojíme na server a jsme dotázáni na login (nabízen je stejný login jako má naše session na klientovi). Speciální login anonymous se používá pro neautentizovaný přístup, místo hesla se udává e-mailová adresa (některé servery dokonce na různé úrovni kontrolují, zda je zadaný řetězec skutečně platnou e-mailovou adresou), chceme-li zůstat v anonymitě, použijeme např. user@example.com.

Server nás může v průběhu spojení obšťastňovat různými informativními hláškami (informace o serverovém software, obsah souboru welcome.msg apod.), o které jsou uživatelé GUI klientů často ochuzeni. Příkaz passive zapíná pasivní režim. V řídící konexi (z klienta na port 21/tcp FTP serveru) se přenáší jen příkazy a jejich výsledky (tj. to, co vidíme v příkladu), samotná data se přenáší separátní konexí, přičemž se rozlišuje, zda tuto konexi otevírá server (aktivní režim, historicky starší) nebo klient (pasivní režim). Celý návrh je z dnešního pohledu dost nevhodný (z hlediska bezpečnosti, firewallů, NATu), chceme-li si ale vybrat menší zlo, měli bychom používat právě pasivní režim. Některé klienty ho použijí automaticky, u některých je třeba ho zapnout ručně.

Samotné příkazy ve ftp session asi nepotřebují zvláštní komentář. Kromě předvedených cd a get je třeba zmínit ještě put a také jejich varianty podporující zástupné znaky * a ? (mget a mput). Užitečný je také příkaz pwd, seznam všech příkazů podporovaných klientem získáme příkazem help.

Chcete-li se vyhnout nutnosti neustálého zadávání loginu a hesla, lze tyto hodnoty předdefinovat v souboru .netrc v domovském adresáři. Příklad následuje, význam je zřejmý.

machine my.server.cz login me password mojeheslo
machine also.my.server.com login bfu password 4H,f$I/j#7v
default login anonymous password user@host.com

Nutno ještě zmínit, že existují i vylepšené verze řádkového FTP klienta, např. velmi oblíbený ncftp. Umí např. doplňovat názvy souborů a adresářů tabulátorem, stáhnout či vylistovat celý adresářový strom apod.

Wget

Wget je nástroj určený ke získávání souborů přes HTTP a FTP. Narozdíl od ftp nevyžaduje interaktivní ovládání, vše potřebné je předáno jako parametry na příkazové řádce, případně v konfiguračním souboru. Základní použití je opravdu jednoduché, příkazem wget <URL> stáhneme příslušný soubor do aktuálního adresáře. Pojďme se podívat na nejzajímavější volby.

 • --passive-ftp nebo passive_ftp = on v wgetrc zapne pasivní režim pro FTP
 • -O <filename> udává, jak se má jmenovat stažený soubor (-O - pro standardní výstup)
 • -S na standardní chybový výstup vypíše HTTP hlavičky nebo odpovědi FTP serveru
 • -b stahuje na pozadí
 • -q a -nv omezí výstupy programu (první zcela, druhá částečně), vhodné pro stahování na pozadí nebo neinteraktivní spouštění
 • -p stáhne HTML stránku i s veškerým viditelným obsahem (tj. obrázky, zvuky, styly, nikoliv odkazy)
 • -r zapne rekurzivní režim, tj. stáhne dané URL a pokračuje nalezenými odkazy, funguje i s FTP, je-li jako URL zadán adresář, stáhne ho s celým jeho obsahem včetně podadresářů

Ukažme si nyní několik použití. Příklad s www.microsoft.com bychom s využitím wget udělali např. takto:

bfu@linux:~$ wget -S -O /dev/null http://www.microsoft.com/linux.html
--10:36:59-- http://www.microsoft.com/linux.html
      => `/dev/null'
Resolving www.microsoft.com... done.
Connecting to www.microsoft.com[207.46.156.220]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 
 1 HTTP/1.1 404 
 2 Connection: keep-alive
 3 Date: Wed, 28 Jul 2004 08:36:59 GMT
 4 Server: Microsoft-IIS/6.0
 5 P3P: CP="ALL IND DSP COR ADM CONo CUR CUSo IVAo IVDo PSA PSD TAI
TELo OUR SAMo CNT COM INT NAV ONL PHY PRE PUR UNI"
 6 X-Powered-By: ASP.NET
 7 Pragma: no-cache
 8 cache-control: no-store
 9 Content-Length: 16134
10 Content-Type: text/html
11 Expires: Wed, 28 Jul 2004 08:36:59 GMT
12 Cache-control: private
10:37:00 ERROR 404: (no description).

Úvodní stránku www.linuxsoft.cz včetně obrázků a stylů snadno stáhneme příkazem

wget -k -p www.linuxsoft.cz

V aktuálním adresáři vznikne adresář www.linuxsoft.cz a v něm soubor index.html a dále všechen potřebný obsah pro správné zobrazení stránky. Parametr -k slouží k přepsání linků ve staženém HTML dokumentu na lokálně stažený obsah. Toto je nutné např. v případě, že na stránce byla použita absolutní URL. Všimněte si, že při neuvedení protokolu v URL se předpokládá http, a není-li z URL zřejmý název souboru, použije se index.html (i když v tomto konkrétním případě se ve skutečnosti jedná o soubor index.php).

Nechat na pozadí stahovat linuxový kernel z FTP lze např. lze takto.

bfu@linux:~$ wget -b -c --limit-rate=50k ftp://sunsite.mff.cuni.cz/
MIRRORS/ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.0/linux-2.0.40.tar.bz2
Continuing in background, pid 24486.
Output will be written to `wget-log'

Parametr -b zapíná stahování na pozadí, průběh lze sledovat v souboru wget-log a ukončit lze posláním TERM signálu danému procesu (kill <pid>). Navázání nedokončeného downloadu umožňuje parametr -c. Poslední použitý parametr netřeba vysvětlovat, je ale k dispozici jen v novějších verzích wgetu (např. wget 1.8.1 z Debian Woodyho jej nepodporuje).

V posledním příkladu si ukážeme využití rekurze. Mirror stránek DJB provedeme snadno příkazem

wget -r -l inf -k cr.yp.to
# nebo
wget -m -k cr.yp.to

Volba -m nebo též --mirror nastaví parametry vhodné k mirrorování. Co přesně bude nastaveno lze zjistit v manuálové stránce. Nejdůležitější volby jsou -r, která zapíná rekurzi a -l, která určuje maximální hloubku stahování. Je možné použít při rekurzi a omezení hloubky nám již známou volbu -p. Není-li to explicitně požadováno volbou -H, nestahují se soubory z jiných domén (odkazy mimo cr.yp.to zůstanou nestaženy a nezměněny). Další možnosti najdete v dokumentaci.

Wget je ovšem nutno považovat jen za opravdu základní nástroj pro rekurzivní stahování. Většími možnostmi oplývá např. pavuk nebo httrack.

Zdroje

 • man nc
 • man ftp
 • man wget

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Limitování rychlosti stahování 2.8.2004 10:01 o.k.
wget -c 3.8.2004 00:11 Ivan
  L Re: wget -c 3.8.2004 01:24 Jan Houštěk
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

15.4.2017 15:20 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).
Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

1.8.2017 7:32 / Cassidy
structural consultants

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

27.7.2017 12:24 / Jaromir Obr
Cteni/zapis

26.7.2017 21:12 / Jaromir Obr
Podminka

15.6.2017 9:34 / Ondřej Havlas
php,

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze