LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Internetové bankovnictví v Linuxu (7) - eBanka

eBanka se chlubí svým přímým bankovnictvím, vždyť za internet banking už dostala nejedno ocenění - a nutno říct, že oprávněně.

12.7.2004 08:00 | Ondřej Čečák | Články autora | přečteno 18561×

O bance, profil

eBanka logo

eBanka, a.s. (do 24. 10. 1997 Zemská banka, a.s. a následně do 28. 5. 2001 Expandia Banka, a.s.) je českým peněžním ústavem bez podílu zahraničního kapitálu. Licenci získala 28. 12. 1990 a činnost zahájila od 1. 1. 1991.

Na oficiálních stránkách eBanky se můžete dočíst:

Jsme dynamická a moderní banka, člen finanční skupiny České pojišťovny, která nabízí široké spektrum bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy. Jako první banka v České republice jsme nabídli našim klientům možnost využívání služeb přímého bankovnictví. Neustálé zdokonalování současných služeb a rychlý vývoj nových produktů, spolu s vytvářením osobních vztahů s klienty, umožňuje vám i bance být vždy o několik kroků před ostatními. V tomto trendu chceme pokračovat i v budoucnu.

Zajímavou funkcí eBanky je práce s prostředky v reálném čase, všechny vnitrobankovní transakce by měly proběhnout do pěti minut od zadání operace.

Internetové bankovnictví

eBanka byla první bankou v České republice, která začala poskytovat přímé bankovnictví prostřednictvím internetu a mobilního telefonu a téměř od začátku fungovalo její internetové bankovnictví skvěle s alternativními prohlížeči. Proto nás trošku překvapila zamítnutá žádost o vytvoření testovacího účtu se zvláštními podmínkami kvůli nezaručené kompatibilitě OS.

Demo

eBanka o sobě říká, že je jedinou bankou na světě, která provozuje demoverzi internetového bankovnictví v plném rozsahu poskytovaných služeb. A má pravdu – přihlásíte se buďto pomocí virtuálního autentizačního kalkulátoru nebo mobilního telefonu a můžete plnohodnotně spravovat svůj účet s virtuální měnou – počáteční vklad je 500 000 eK. Vyzkoušet si můžete opravdu vše, co eBanka nabízí.

Přihlásit se můžete pomocí Osobního nebo Mobilního Ek. Tato zařízení jsou pak reprezentována java appletem, který má fungovat stejně jako skutečné zařízení. Protože vám bude vytvořen skutečný (ale testovací) účet, bude nutná vaše registrace.

Velice pěkné je, že demo je v šedé barvě, která je velmi odlišná od standardní tmavě modré a proto je zřejmé, jestli se jedná o demoverzi nebo o ostrý produkt.

První problém je už při přihlašování, displej autentizačního kalkulátoru bohužel nemá dostatečně velký displej (takto se ale chová pouze v linuxu), a tak je přečtení a následné zadání trošku ztížené. Občas se také stávalo, že systém nereagoval jak měl a jednou se mi nepovedlo dokončit příkaz k úhradě. V ostré verzi jsem si ale ničeho podobného nevšiml, takže to bylo způsobeno nejspíše přetíženým systémem.

Virtuální kalkulátor Virtuální mobilní telefon Příkaz k úhradě

Zabezpečení

K aplikaci (teď už ostrého) internetového bankovnictví se můžete přihlásit několika způsoby. Tím prvním je použitím mobilního Elektronického klíče (El). Přístup k tomuto klíči zprostředkovává SIM Toolkitová aplikace nahraná v telefonu, která je samotná chráněna bankovním PINem a ještě šifruje komunikaci s bankou. Jediné co je třeba je dosah signálu domácí nebo roamingové sítě.

poměrně neš»astné filosofie Další možností je přihlášení pomocí internetového Elektronického klíče. V podstatě se jedná o podepisování každé akce elektronickým certifikátem. Oficiální SW požadavky jsou OS MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo XP, browser MS Internet Explorer 5.0 a vyšší nebo Netscape Navigator 6.1 s zapnutou podporou javy (SUN) a ActiveX. Právě nutnost použití ActiveX by mohla být problémem, protože v linuxu tato technologie firmy Microsoft neběží. Přístup k certifikátu je samozřejmě chráněn heslem, které se dá v případě potřeby libovolně měnit.

Poslední možností je autentizace pomocí Osobního Elektronického klíče. Jedná se o přihlášení autentizačním kalkulátorem, který po zadání PINu vygeneruje jednorázové heslo pro přihlášení, a který je dále nutný pro autorizaci aktivních transakcí. Právě touto metodou jsem se přihlašoval k bankovní aplikaci. Po přihlášení máte navíc možnost zjistit, jestli tím, s kým komunikujete, je skutečně banka (opět ověření pomocí kalkulátoru, pro představu se podívejte na screenshot).

Komunikace s bankou je samozřejmě šifrována, o to se stará protokol SSL.

Banka se nijak netají s tím, jak nakládá s ochranou vlastních dat. Jejich IS běží na "geograficky vzdáleném clusteru" a to znamená, že v případě selhání jednoho ze strojů je tento nahrazen novým. IS je rozdělen do dvou pracovišť a každé je v případě zasažení jednoho např. živelní katastrofou připraveno převzít funkci toho druhého (při normálním provozu si rozdělují práci mezi sebe).

Ochrana dat před selháním lidského faktoru je zajištěna systémem "čtyř očí", což fakticky znamená, že všechny významné operace musí schválit dvě oprávněné osoby. Zásadně by mělo být dodržováno oddělení rolí operátorů a správců systémů.

Banka také doporučuje používat bezpečný počítač.

Podpora alternativních prohlížečů

Oficiální SW požadavky jsou pouze prohlížeč WWW stránek (zaručená kompatibilita je u prohlížečů Internet Explorer 5.0 a vyšší a Netscape Navigator 4.7.x a 6.1 a vyšší). Při použití alternativních prohlížečů na platformě MS Windows jsem nezaznamenal žádné problémy. Vzhledově je stránka stejná ve všech testovaných prohlížečích – MS Internet Explorer 6.0, Mozilla 1.7 a Opera 7.51 (na screenshotech níže v tomto pořadí).

Internetové bankovnictví pod linuxem

Pod linuxem fungovalo vše jak má – s výjimkou prohlížeče Konqueror (poněkud postarší verze 3.1.0) a Elinks (verze 0.4pre5).

Elinks nefungoval vůbec, nenačetl správně formulář pro přihlášení, takže tím končil. Problémy v konqueroru byly jiné – nezobrazuje správně některé formuláře napoprvé, občas se ztratí spojení s bankou (což znamená, že je třeba se znovu přihlásit) atp. Rozhodně se nedá doporučit pro aktivní používání (tedy alespoň tato verze).

Na prvních třech screenshotech jsou porovnány jednotlivé prohlížeče v zobrazení formuláře pro platby na adresu a javascriptovým menu, následující ukazují menu řešené java appletem (s výjimkou nefunkčního konqueroru).

Aplikace internetového bankovnictví

U eBanky je internetové bankovnictví opravdu důležité – nabízí ho už od počátku a musím uznat, že aplikace je opravdu velmi kvalitní.

Navigace v aplikaci je vyřešena pomocí menu v levém sloupci, které může mít dvě podoby – rozbalovací javascriptové nebo menu v java appletu. Testované prohlížeče neměli s javascriptem ani s javou žádné problémy a vše se zobrazovalo tak, jak má. V případě potřeby si můžete menu rychle přepnout pomocí ikonky dole.

U firemního účtu (který jsme testovali) je kromě menu vlevo několik odkazů na horní liště, které nabízí firmám služby, které by se jich mohly týkat – firemní pojištění od České spořitelny a Trade Finance.

V případě osobního účtu (který je k dispozici v demoverzi) je na této liště odkaz na hypotéku, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a podílové fondy.

Jak už bylo řečeno, samotné menu je řešeno stromově a vůbec nezáleží, jestli je v javasciptu nebo v javě, funkčně jsou stejné. První položka je nazvána Hlavní stránka a po přihlášení se dostanete právě na ni (resp. Přehled), kde rychle vidíte tabulku s uloženými prostředky. Také si zde můžete nechat zobrazit karetní blokace, průměrný zůstatek od začátku měsíce nebo interní zprávy.

Následující položkou je Historie účtu. V první podpoložce Pohyby na účtu jsou archivovány všechny pohyby po dobu 370 dní, které si můžete nechat zobrazit všechny (na jedné stránce max. po 50 transakcích), položky za dnešní den, za posledních 7 dní, za aktuální měsíc, za poslední 2 měsíce, transakce týkající se platebních karet, příjmů a výdajů.

Komplexnější vyhledávání je trošku složitější, nejprve si musíte definovat předmět v Nastavení - Nastavení předmětu. Zde je možno nastavit filtrování podle období, čísla účtu, konstantního, variabilního nebo specifického symbolu a nebo účelu. Po definování těchto položek si vyberete ikonku, kterou předmětu přiřadíte. Po uložení se tato ikonka zobrazí na Hlavní stránce v přehledu a po klepnutí na ni prohledá celou dostupnou historii a v závislosti na nastavení vzestupně nebo sestupně vypíše odpovídající transakce.

V Historii účtu si také můžete nechat zobrazit přehled denních zůstatků opět podle různých časových kritérií, měsíční výpisy za posledních 370 dní, přehled tuzemských a zahraničních plateb, přehled konverzí, přehled nerealizovaných inkas a přehled online nákupů pomocí eBankovního účtu.

Třetí položkou menu jsou Platby, konverze, které jak je patrné z názvu, umožňují zadávaní jednorázových, trvalých a zahraničních příkazů (a také jejich přehled). U všech položek, kterých se to může týkat je k dispozici pomocná tabulka – např. seznam bank, konstatních symbolů a podobně. Dále je zde možné provést měnovou konverzi, platbu na adresu (adresátovi přijde volitelně do vlastních rukou složenka typu B, kterou si může nechat proplatit na libovolně pobočce České pošty) a hlášení výběrů hotovosti (v případě že byste chtěli vybrat více něž 100 000 Kč či jiné měny ve stejné hodnotě). Také si zde můžete definovat vzory, které fungují jako šablony pro časté platby.

Editace vzoru Nastavení předmětu

Následující položky jsou u firemního účtu přímo v menu na rozdíl od osobního účtu, kde jsou v horní liště – Inkasa (umožňuje povolení inkasa, SIPO, zadání příkazu k jednorázovému nebo trvalému inkasu, zadání inteligentního inkasa, které pokud zůstatek na účtu klesne pod definovanou úroveň zadá příkaz a také je zde možné nadefinovat si vzory pro opakované transakce), Termínované vklady (zadání a správa termínovaného vkladu, revolvingového termínovaného vkladu, inteligentního revolvingového termínovaného vkladu – sleduje výši peněžních prostředků na běžném účtu a dle nastavení zjištěný přebytek automaticky přidává k termínovanému vkladu, popř. doplní chybějící finance na běžný účet; a také spořícího revolvingového termínovaného vkladu).

Platební karty je šestá položka a umožňuje zobrazit přehled transakcí platebními kartami, přehled karetních blokací (přehled autorizovaných transakcí platební kartou), přehled nastavení platebních karet (zda a které jsou aktivní). Dále je zde možné požádat o novou platební kartu, zobrazit přehled a stav žádostí a potvrzení převzetí platební karty.

Další položka v menu nese název Charge karty a zde můžete požádat o karetní úvěrový rámec účtu (součástí žádosti je ale bohužel soubor informací o firmě, který se vytváří pomocí win32 aplikace Úvěr).

Zadávání příkazů pomocí dávek a nastavení této služby se nachází pod položkou Dávková komunikace. Také se zde nachází přehled přijatých a odeslaných dávek, které lze třídit podle časových intervalů nebo podle stavu (chybné dávky).

Další položky jsou odkazy na nápovědu a popisují způsob získání kontokorentního, investičního úvěru, revolvingového úvěru na financování pohledávek a revolvingový úvěr na oběžné prostředky.

V pořadí už jedenácté položce Informuj mě si můžete bohatě nastavit informace. Informování můžete být o zůstatku, platbách, inkasu a blokacích. Jako komunikační kanál je možno použít faxu, SMS, emailu, obyčejné pošty, pošty s potvrzením banky, faxu s potvrzením banky, vnitřní schránky eBanky a doporučeně s potvrzením banky. Velice pěkné je, že tato nabídka je opravdu velice podrobná a má bohaté možnosti nastavení, např. platnost, podmínky a také možnost definování obsahu zprávy pomocí tzv. zástupek (takto se definujete co do obsahu chcete, nabídka pokrývá téměř všechny možnosti událostí).

Informace o změně zůstatku Žádost o vydání platební karty

Následující položka Nastavení umožňuje nastavení účtu (měnu, zda je účet aktivní, účet pro poplatky a úroky apod.), nastavení uživatele (např. oslovení, typ menu, odlišování debetních pohybů, počet transakcí na stránku, povolení kontextové nápovědy a nebo třeba jazyk – dostupná je čeština, cestina bez diakritiky a angličtina), nastavení výpisů (kam a jak mají chodit), adresář, povolení záporného zůstatku, nastavení předmětu (filtrování transakcí, které je popsáno výše), přehled účelů (pomocí nich pak můžete filtrovat v přehledu), nastavení internetového elektronického klíče a nastavení došlých zahraničních plateb.

Dále je zde nápověda, odkaz na kontakty (vašeho bankéře), oficiální stránky a možnost odhlášení.

Závěr, zhodnocení

Internetové bankovnictví eBanky bylo zatím to nejlepší, které bylo v tomto seriálu testováno. Kromě docela složitého vyhledávání v historii transakcí mu nejde prakticky nic vytknout.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Zkušenosti s eBankou 12.7.2004 18:48 Antonín Slejška
Internet Klic 19.7.2004 12:05 Almad
GEnius 1.9.2004 15:23 Josef Šmidrkal
pristupy 1.6.2005 01:28 Tomáš Fuk
L Re: pristupy 1.6.2005 06:54 Ondřej Čečák
historie 9.11.2006 00:22 Zdeny
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

15.12.2017 15:11 / Petit
freehold nj

15.12.2017 15:06 / Petit
nj freehold

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze