LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Gimp - ÚVOD (2.)

V tomto díle se podíváme na jednotlivé grafické formáty podporované Gimpem.

21.6.2004 10:00 | Yippee | Články autora | přečteno 68544×

Grafické formáty podporované Gimpem

Gimp podporuje prakticky všechny rastrové formáty: gif, jpg, png, xpm, tiff, tga, mpeg, ps, pdf, pcx, bmp atd. a mnoho vektorových. Navíc lze ukládat přímo do zkomprimovaných souborů gzip, bzip2. Funguje i otvírání takto zkomprimovaných souborů.

Formáty vhodné pro web:

  • GIF
  • JPEG
  • PNG

Formáty vhodné pro fotografie:

  • TIFF (neztrácí kvalitu, nekomprimovaný)
  • JPEG
  • XCF, PSD (fotomontáže složené z několika vrstev, určené pro další úpravu)

ASCII

ASCII text např. pro použití na BBS.

BMP

Do tohoto formátu můžete ukládat bitmapy používané v MS Windows. Tento formát není úsporný z hlediska objemu dat, protože data nejsou komprimovaná, a když už ano, pak jen primitivní metodou RLE (Run Length Encoding). Obrázky ve formátu BMP mohou mít 2, 16 ,256 anebo 16.7 milionů barev (Truecolor).

Bzip2

Soubory uložené v tomto formátu se automaticky komprimují. Ke komprimaci se využívá programu bzip2. Jméno souboru by mělo vypadat takto: nazev.pripona.bz2; pripona je přípona formátu komprimovaného obrázku. Formát se hodí pro ukládání velkých obrázků s mnoha vrstvami.

C-Source

Pro vkládání obrázku do zdrojového kódu jazyka C.

CEL

Je grafický formát pro KISS animační nástroje s podporou průhlednosti jedné barvy.

DICOM

Formát medicínských dat.

Fax G3

Obrazový formát, který používají faxy.

FITS

V 70-tých letech minulého století byl standardizován FITS formát, ve kterém jsou od té doby ukládána astronomická data (nejen například z CCD, ale třeba i z digitalizovaných fotek nebo radioastronomická). Tento formát je poměrně jednoduchý. Na začátku každého souboru je uvedena hlavička s datem a časem pozorování, objektem a obecnými údaji o pozorování. Může ale také obsahovat například transformace souřadnic ze snímku do rovníkových souřadnic. Za hlavičkou pak následují data tak jak byly změřeny. FITS formát není obvyklý počítačový formát. Gimp jej načte, ale není schopen obrázek vhodně zobrazit.

FLC, FLI

Formáty, které používají především starší animační programy.

GBR

Zkratka znamená Gimp Brush a Gimp si do tohoto formátu ukládá stopy štětců.

Glcon

Tato zkratka znamená Gimp Icon. Formát pro ukládání ikon pro paletu nástrojů.

GIF

GIF (The Graphics Interchange Format) byl vyvinut společností CompuServe v roce 1987 (označován jako GIF87). Spolu s formátem JPEG je dnes nejpoužívanějším formátem pro zobrazování webové grafiky. GIF se používá pro zobrazování takzvané bitmapové (rastrové) grafiky, která se skládá převážně z jednoduchých čárových objektů a ne příliš velkého počtu barev. Zjednodušeně řečeno, každý obrázek je určen množinou svých bodů a každý bod (pixel) je určen svou pozicí a barvou.

GIF umožňuje ukládat obrázky s maximální velikostí 16384 na 16384 pixelů s maximálně 256 barvami z palety 16,7 miliónu odstínů. Pro data je použita bezeztrátová LZW komprese s dobrým komprimačním poměrem. V obrázku se často používá tzv. transparentní barva (to je barva, která je průhledná a vidíme skrze ni pozadí, na kterém je obrázek umístěn). Formát GIF je výborný pro obrázky s menším počtem barev, ve kterých jsou plochy neměnné barvy, ideální je pro čárovou grafiku, bannery nebo ikony na www stránkách. Výhodné je při jeho tvoření zvolit ukládání řádků prokládaně, potom se při pomalém natahování obrázek postupně vynořuje.

Nová verze Gimpu 2.0 už má podporu GIF souborů dodávanou přímo, předchozí verze ji kvůli patentu neměly.

GIH

Formát GIH umožňuje vytvářet animované stopy či stopy citlivé na směr pohybu štětce.

GPB

Formát, který Gimp používá pro ukládání stop. Původní formát GBR podporoval pouze stopy v odstínech šedi. Toto omezení již nemá formát GPB, který ukládá obrázky v režimu RGB.

gzip

Soubory uložené v tomto formátu se automaticky komprimují. Používá se program gzip. Jméno souboru by mělo vypadat takto: nazev.pripona.gz; pripona je přípona formátu komprimovaného obrázku. Formát se hodí pro ukládání velkých obrázků s mnoha vrstvami.

Header

Hlavičkový soubor pro jazyk C. Umožňuje vložit obrázek do programu. Lze do něho pouze uložit.

HRZ

RGB obrazový formát velikosti 256x240 bodů (Slow scan television).

HTML

Gimp umožňuje uložit soubor do formátu HTML. Výsledkem je tabulka, jejíž buňky mají barevné pozadí podle pixelu bitmapy.

JPEG

JPEG (vyvinut skupinou Joint Photographic Experts Group odtud tedy jeho název) je nejběžnějším formátem, který najdete téměř u všech digitálních fotoaparátů. Jde o speciální formát vyvinutý pro fotografie, a díky kompresi je poměrně malý.

Formát JPEG podporuje čtyřiadvacetibitovou grafiku, obrázek tedy může obsahovat až 16 777 216 barev. Formát JPEG ukládá všechny informace o jednotlivých barvách v RGB složkách, kdy každá barva je vyjádřena jako trojkombinace tří základních barev - červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Obrázky s ostrými hranami a jemnými detaily tento formát nezvládá. Pro ně je mnohem vhodnější formát GIF. Formát JPEG nepodporuje transparentní obrázky ani animace.

Používá ztrátovou kompresi, která zmenší velikost obrázku na úkor kvality. Pokud uložíte nějaký obrázek v souboru typu JPEG, znovu jej otevřete a zase uložíte, kvalita nového obrázku se podle zvoleného stupně komprese sníží, dojde ke ztrátě zobrazovaných dat.

MPEG

Populární video formát vyvinutý Motion Picture Experts Group.

MIFF

Magick Image File Format je nativním formátem aplikace ImageMagick. Formát podporuje jednoduché animace, takže můžete ukládat i vícevrstvé rastry. Hlavička formátu je tvořena čitelným textem v kódování ISO Latin 1. Vlastní rastr je pak v binární podobě.

PAT

Gimp si v něm ukládá vyplňované vzory. Jsou uloženy v adresáři patterns. Formát nepodporuje afla kanál.

PCX

PCX je bitmapový formát a původně byl vyvinut pro program Paintbrush. Vytvořila ho firma ZSoft. Každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku, a za ní následují komprimovaná data. PCX nabízí tři druhy komprimace, podle počtu barev, 16-barev, 256-barev a TrueColor. Je určen především pro DOSovské prostředí. Používá ho ovšem i program malování v MS windows.

PIX

24-bitový RGB RLE formát (Alias/Wavefront Power Animator).

PNG

(Portable Network Graphics) Tento formát je jediným oficiálním formátem pro bitmapovou grafiku na internetu. Ve srovnání s formátem GIF má lepší podporu barev (až dvaatřicet bitů, 2 - 16,7 miliónu barev), proto lze použít i na ukládání fotografií. Podporuje průhlednost obrázku a více typů prokládání, možnost postupného zobrazení. O proti formátu GIF, PNG podporuje alfa kanál. Znamená to, že u každého bodu obrázku může být určeno z kolika procent je průhledný. 100% průhledný bod je transparentní, stejně jako v GIFu. 0% průhledný bod je vlastně úplně neprůhledný.

PNG je postaveno na naprosté kompatibilitě na všech systémech a ve všech programech. Kompresní metody použité v PNG dosahují často lepších výsledků než GIF.

PNM

Je dočasný formát, určený pro konverzi řady méně známých formátů pomocí programu pbmplus.

PostScript

Byl vyvinut firmou Adobe. Jedná se vlastně o textový soubor. Uvnitř je popsán obrazový dokument. Můžete použit přímo Postscript, nebo postskriptový formát pro obrázky - EPS. Formát EPS je vhodný, chcete-li obrázek ještě dále zpracovávat (např. V TeXu). Postcriptu rozumí mnoho tiskáren a jiných výstupních zařízení. Při ukládání nastavujete velikost obrázku a jeho okraje.

PSD

Nativní formát Adobe Photoshopu. Gimp dokáže otevřít tento formát se vším všudy (vrstvy, kanály, průhlednost atd.). Samozřejmě je možné do PSD i ukládat.

PSP

Vrstvený formát programu Paint Shop Pro, který umí Gimp načíst.

SGI

SGI formát je primárně určen pro Silicon Graphics UNIX Workstations. Většina aplikací běžících na SGI strojích SGI formát podporuje. SGI formát umí ukládat v 24-bit hloubce (16.7 milionů barev).

SNP

Nativní formát animačního programu MicroEyes.

SUNRAS

Sun Raster je nativní bitmapový formát platformy Sun Unix. Sun formát ukládá v 24-bitové hloubce (16.7 milionů barev). Používá jednoduchou bezztrátovou kompresi, která se velmi rychle dekóduje, ale na úkor velikosti obrázku (hlavně v 24 bitech).

TDI

TDI Animation Software formát.

TGA

Formát se používá pro textury různých 3D modelovacích programů anebo pro hry. Podporuje osmi, šestnácti, čtyřiadvaceti a 32 bitovou barevnou hloubku a volitelně RLE kompresi.

Tiff

TIF, TIFF (Tag Image File Format) je formát vytvořený pro použití v typografii. Vyvinut byl především pro výměnu obrázků mezi různými aplikacemi. Můžete se s ním setkat u scannerů. V souboru je zapsáno, jaká komprese je pro data použita. Používá se Huffmanovo kódování, LZW a občas i JPEG. Formát TIFF pracuje v barevné hloubce 24 bitů a podporuje průhlednost.

URL

GIMP umožnuje otevřít grafický soubor přímo z internetu. Stačí napsat URL souboru jako v prohlížeči (http://cesta/soubor, nebo ftp://cesta/soubor).

XBM

Formát XBM je nejstarším používaným formátem, jeho význam postupně upadá. Používá se jen pro ikony či symboly. Obrázky ve formátu XBM nejsou komprimované.

XCF

XCF je nativním formátem Gimpu. Zachovává informaci o vrstvách, jejich vlastnostech a dalších nastavení obrázku. Proto je vhodné do tohoto formátu ukládat rozpracované dokumenty či archivní dokumenty pro pozdější úpravy.

Ocenitelnou vlastností je jeho relativní odolnost vůči poškození. V případě poškození obrázku s více vrstvami se Gimp pokusí otevřít, co může. I když je ztráta části obrazového materiálu žalostná, stále je to lepší než přijít o všechno.

XJT

Je také nativním formátem Gimpu, ale na rozdíl od XCF obsahuje ztrátovou JPEG kompresi, proto je výsledný obrázek menší.

Xpm

X Pixmap je formát, který se využívá pro X Window Manager ikony. Ukládá data předlohy ve formě ASCII textu formátovaného jako pole řetězce znaků jazyka C. Tento typ formátu dovoluje editovat soubory XPM jakýmkoliv textovým editorem, lze do něj na libovolné místo vkládat komentáře a může být vložen jako data do programu jazyka C a C++ .

XV Thumbnail

xvpic náhledy.

XWD

X Window Dump (XWD) formát využívají UNIXové pracovní stanice, které používají X Window. Slouží k ukládání a uchovávání snapshotů.

Přehled

 Název formátu  Otevření  Ukládání  Vrstvy  Barevné režimy 
 Odstíny šedé  RGB  Indexované 
 ASCII umí umí neumí neumí neumí neumí
 BMP umí umí neumí umí umí umí
 Bzip2 umí umí umí umí umí umí
 C-Source umí umí neumí neumí umí neumí
 CEL umí umí neumí neumí umí neumí
 DICOM neumí umí není známo umí umí neumí
 Fax G3 umí neumí neumí neumí neumí neumí
 FITS umí neumí neumí umí umí umí
 FLC, FLI umí neumí není známo neumí neumí umí
 GBR umí umí neumí neumí neumí umí
 Glcon umí umí neumí neumí neumí umí
 GIF umí umí neumí neumí umí neumí
 GIH umí umí neumí neumí neumí umí
 GPB umí umí neumí neumí umí neumí
 gzip umí umí umí umí umí umí
 Header umí neumí neumí umí neumí neumí
 HRZ umí umí neumí umí neumí umí
 HTML neumí umí neumí neumí umí neumí
 JPEG umí umí neumí umí umí neumí
 MPEG umí neumí neumí neumí umí neumí
 MIFF umí umí neumí není známo umí není známo
 PAT umí umí není známo umí neumí umí
 PCX umí umí umí umí umí umí
 PIX umí umí není známo umí neumí umí
 PNG umí umí neumí umí umí umí
 PNM umí umí neumí umí umí umí
 PostScript umí umí neumí umí umí umí
 PSD umí umí umí umí umí umí
 PSP umí neumí umí umí umí umí
 SGI umí umí není známo umí neumí umí
 SNP umí neumí není známo neumí neumí umí
 SUNRAS umí umí není známo umí umí umí
 TDI umí umí není známo není známo není známo není známo
 TGA umí umí umí umí umí umí
 Tiff umí umí umí umí umí umí
 URL umí neumí umí umí umí umí
 XBM umí umí neumí neumí neumí umí
 XCF umí umí umí umí umí umí
 XJT umí umí umí umí umí umí
 Xpm umí umí není známo umí umí umí
 XV Thumbnail umí umí není známo umí umí umí
 XWD umí umí není známo umí umí umí

Legenda: umí podporuje; neumí nepodporuje; není známo není známo

Závěr

Jak vidíte, Gimp podporuje velké množství grafických formátů. Pokud jste mezi nimi nenašli váš oblíbený formát, nemusíte zoufat, díky pluginům lze Gimp rozšířit o téměř libovolné grafické formáty.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

instalace 21.6.2004 15:54 noname
L Re: instalace 21.6.2004 17:49 David Jaša
  L Re: instalace 22.6.2004 07:42 Petr Stahl
GIF a patenty 28.6.2004 16:32 JKK
L Re: GIF a patenty 29.6.2004 20:00 Yippee
Podpora Canon RAW (CRW) 10.9.2004 14:24 Igor Jankov
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).


Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

7.4.2017 15:43 / Som
foreign car repair

31.3.2017 18:33 / David Ostrovsky
Dotazník na obeznámenost s hummusem.

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze