LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Java na webu IV. - JSP

Servlety jsou skvělé na práci s HTTP protokolem, na psaní HTML jsou ale přinejmenším nevhodné. V dnešním díle seriálu si představíme JavaServlet Pages, tedy nadstavbu servletů sloužící pro tvorbu HTML kódu prokládaného výstupem aplikace.

16.6.2013 14:00 | Petr Horáček | Články autora | přečteno 8438×

JSP neboli JavaServlet Pages, je technologie postavená na Java servletech sloužící především pro ulehčení zápisu výstupu Java aplikace do HTML souborů. Jak jsme si již v minulém díle naznačili, samotné servlety se pro tento účel příliš nehodí.

JSP se používalo podobně jako PHP v podobě spaghetti kódu, HTML zde bylo prokládáno tzv. scriptlety, které nebyly nic jiného než klasická Java. Jak se ale v tomto článku dozvíte, postupem času vznikla celá řada značek a jejich knihoven, které jsou pro tvorbu webových stránek přímo vytvořeny a řeší většinu základních problémů. A abych nezapoměl, JSP slouží v architektuře MVC jako view.

Převlečený servlet

Jak již bylo řečeno v perexu, JavaServlet Pages je nadstavba servletů. Nejlépe si to ukážeme na životním cyklu těchto souborů. JSP uložené v aplikaci při prvním requestu mířeném na něj prochází těmito fázemi:

 1. JSP se přepíše na servlet (soubor s příponou .java),
 2. ten se zkompiluje na soubor s koncovkou .class,
 3. dál se postupuje jako s klasickým servletem, třída se nahraje a poté se opakovaně volá její metoda service(). Protože se JSP kompiluje pouze jednou, jsou další nahrávání takovýchto stránek velice rychlé. Pokud je na souboru JSP provedena nějaká změna, vše se automaticky vrací do bodu 1.

O výše uvedené úkony se u Apache Tomcatu stará engine Jasper 2.

Zavržené scriptlety

JSP je možné prokládat klasickým Java kódem, tzv. scriptlety, k jejich užití slouží značky <% %>, <%= %> a <%! %>. Scriptlety jsou stále podporovány pouze z důvodu jejich výskytu ve starých aplikacích. Následující kód je první a poslední ukázka jejich použití, kterou si v tomto seriálu uvedeme. Funkce je triviální, při každém načtení stránky se zvýší zobrazované číslo o 1.

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <!-- deklarace => tento kód bude umístěn v třídě servletu
    mimo metodu zpracování requestu, zavolá se tedy pouze jednou -->
    <%! int c = 0;%>

    <!-- obyčejný kód Javy provádějící inkrementaci -->
    <% c++;%>

    <!-- exprese => užití této konstrukce funguje stejně jako
    <% out.println(c); %>, jde pouze o zkrácený zápis -->
    <%= c %>
  </body>
</html>

Servletový ekvivalent tohoto kódu by mohl vypadat takto:

import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;

public class cPlus extends HttpServlet {
  private int c = 0;

  @Override
  public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException {
    c++;
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<!DOCTYPE html><html><head>" +    
    "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8'></head>" + 
    "<body>" + c + "</body></html>");
  }
}

Značky

Roli scriptletů elegantně nahrazuje řada tagů (neboli značek). Ty lze použít takřka na veškeré úkony, které budeme v šabloně potřebovat (nezapomeňte: veškerá logika MVC aplikace je umístěna v modelech a controllerech, JSP slouží view, a proto se stará pouze o vykreslování zaslaných dat).

Tagy obstarávají vypisování proměnných, cyklení, formátování textu, vkládání externích šablon, práci s JavaBeany (o kterých ještě bude řeč) ad. Je dokonce možné vytvářet vlastní knihovny tagů a pokrýt tak i specifické nároky aplikace.

EL

EL je v JSP hojně užívaný jazyk, slouží k vypisování hodnot uložených v requestu, session, stránce či aplikaci. Tato data je možné vypisovat přímo do stránky, či jako paramtry do atributů tagů.

EL je schopné, podobně jako jiné jazyky, vyhodnocovat i logické (and, &&, or ||, not, !), aritmetické (+, -, *, /, div, %, mod) a relační (==, eq, !=, ne, <, lt, >, gt, <=, le, >=, ge) operace. Pokud chceme vypsat hodnotu uloženou v poli či JavaBeanu, můžeme využít tečkovanou konvenci nebo k hodnotám přistupovat přes hranaté závorky.

Zde je několik příkladů EL:

${"Ahoj světe"}
<!-- vypsání řetězce -->

${ahoj}
<!-- vypsání proměnné -->
 
${zdvorilosti.ahoj}
${zdvorilosti[ahoj]}
<!-- dvojí přístup k hodnotě v objektu JavaBean či v poli -->

${5 > 3}
<!-- použití relačních operátorů, vrací True -->

Na další možné kombinace a použití určitě přijdete sami.

JSP tagy

JSP samo o sobě poskytuje jen několik tagů, pro jejich použití není třeba používat žádné externí knihovny. Zde je jejich seznam:

<jsp:forward page="stranka.jsp" />
<!-- přesměrování na další stránku -->

<jsp:include page="stranka.jsp" />
<!-- vložení externí stránky -->

<jsp:useBean id="idBeanu" scope="page/application/request/session" class="trida" />
<!-- vložení JavaBeanu, pokud není zadaný Bean nalezen, vytvoří se nový,
parametr scope udává rozsah platnosti -->

<jsp:setProperty name="idBeanu" property="atribut" value="hodnota" />
<!-- zapíše hodnotu do Beanu, pokud zapisujeme do requestu, použijeme místo
atributu value atribut param -->

<jsp:getProperty name="idBeanu" property="atribut" />
<!-- získá hodnotu z Beanu -->

JSTL tagy

Jak vidíte, samotné JSP tagy příliš funkcionalit neposkytují. Pro účely větvení kódu, cyklení, vkládání proměnných, formátování řetězců apod. jsou zde knihovny tagů JSTL (JSP Stanard Tag Library), jmenovitě: Core, Formatting, SQL, XML, JSTL functions.

Tyto knihovny je třeba do aplikace přidat (například v podobě JAR souboru) a v JSP je nutné vložit prefix je zmiňující. Podrobnou dokumentaci můžete nalézt zde: http://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_standard_tag_library.htm.

Core

Tato knihovna obsahuje základní funkce pro vypisování proměnných, větvení kódu, cyklení i práci s URL. Zde je kód pro import knihovny a několik jejích tagů.

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!-- tento tag je potřeba umístit na začátek dokumentu pro import knihovny --> 

<c:out value="<h1>Ahoj</h1>" />
<!-- slouží pro bezpečné vypisování řetězců a proměnných, díky jeho parametru
escapeXML, který je primárně zapnutý, tento tag vypíše „<h1>Ahoj</h1>“,
tedy &lt;h1&gt;Ahoj&lt;/h1&gt; -->

<c:catch></c:catch>
<!-- pokud se kód mezi těmito tagy nepovede zpracovat,
nezobrazí se chybové hlášení, pouze se tento blok přeskočí a nevypíše -->

<c:if test="${2 > 1}">
 <p>2 je větší než 1<p>
</c:if>
<!-- pokud se operace zadaná pomocí EL v parametru test ukáže
jako pravdivá, vypíše se tělo tagu -->

<c:forEach var="z" items="${zmrzliny}">
  <c:out value="${z.nazev}"/>
  <c:out value="${z.barva}"/>
</c:forEach>
<!-- vypíše vlastnosti všech zmrzlin ze seznamu -->

Formatting

Knihovna Formatting slouží k formátování zobrazovaných textů, datumů, časů a čísel.

<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<!-- opět je zde import potřebné knihovny -->

<fmt:formatDate pattern="d. M. yyyy H.mm:ss" value="${datum}" />
<!-- vypíše předaný objekt data v zadaném formátu -->

SQL

Tuto knihovnu se doporučuje nepoužívat. Stará se o přímou komunikaci s databází, tyto úkony ale do viewu rozhodně nepatří.

XML

Jak název napovídá, pomocí tagů z této knihovny můžeme zpracovávat XML soubory.

JSTL functions

Tagy této knihovny slouží převážně k práci s řetězci.

Soubory s koncovkou .tag

Nejjednoduším formou vlastních tagů jsou soubory s příponou .tag, umístěné ve složce /WEB-INF/tags. Obsah těchto JSP, lze v nich tedy používat další knihovny, EL atd. Tagům je možné předává parametry v pomocí atributů. Pokud jsou parametry příliš dlouhé, lze je umístit do těla tagu.

Pomocí tagů můžeme například vytvořit hlavní šablonu stránky (s hlavičkou a patičkou), dalšími tagy doplníme menu a jiné opakované prvky stránky.

Hlavní soubor index.jsp:

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- import vlastní knihovny tagů -->
<%@ taglib tagdir="/WEB-INF/tags" prefix="m" %> 
<!-- otevření vlastního tagu (s předaným atributem titulku), dál se bude nacházet jeho tělo -->
<m:Main titulek="Titulek stránky"> 
  <h1>Ahoj světe</h1>
  <m:Menu/> <!-- vložení tagu Menu -->
  <p>Vítejte na našem webu</p>
</m:Main>

Main.tag:

 <!-- přidává povinný atribut Titulek -->
<%@ attribute name="titulek" rtexprvalue="true" required="true" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>${titulek}</title> <!-- zadaný parametr se zde vypíše pomocí EL -->
  </head>
  <body>
    <jsp:doBody/> <!-- místo, do kterého se vypíše tělo tagu -->  
  </body>
</html>

Menu.tag:

<ul class="menu">
  <li>Úvod</li>
  <li>Kontakt</li>
</ul>

Vlastní EL funkce a knihovny tagů

Vlastní tagy můžeme vytvořit také implementací třídy SimpleTagSupport, tímto způsobem se dají vytvořit i složitější funkce zapsané přímo Javou. Další možností je tvorba vlastních EL funkcí. Tyto vymoženosti ale nejsou úplně triviální, a proto se jim budeme raději věnovat v samostatném článku.

Závěr

Tak to je k dnešnímu poněkud rozsáhlejšímu článku všechno. V příštím díle se konečně vrhneme na praktičtější téma, instalaci Javy a vývojového prostředí NetBeans.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).


Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

7.4.2017 15:43 / Som
foreign car repair

31.3.2017 18:33 / David Ostrovsky
Dotazník na obeznámenost s hummusem.

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze