LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Ruby VI.

Dnes se podíváme, jak šikovně ošetříme chyby a jak v Ruby pracovat s regulárními výrazy.

9.4.2012 00:00 | Jakub Lares | Články autora | přečteno 3478×

Výjimky

Musíme si uvědomit, že v každém programu může docházet k celé řádě chyb. Nebudeme brát v úvahu omyl programátora, ale chyby, které se vyskytnou normálním během programu. Například uživatel zadá špatné jméno souboru, bude chtít dělit nulou atd.

Aktivní ošetření chyb

Ošetřování chyb pomocí if/than/else se říká aktivní ošetřování chyb. Ukážeme si to na příkladu s dělením nulou.

Dělení nulou

puts "zadejte 1. cislo"
a = gets.to_i
puts "zadejte 2. cislo"
b = gets.to_i
#Z cyklu vyskocime teprve az uzivatel zada jine cislo nez 0
while b == 0
  puts "Chyba, nulou nelze delit! Opakujte prosim zadnai."
  b = gets.to_i
end
vysledek = a/b
#Operator % zbytek po deleni
zbytek = a%b
puts "Vysledek: #{a} / #{b} = #{vysledek}"
#Zbytek vypiseme pouze pokud nejaky je
puts "Zbytek po deleni: #{zbytek}" if zbytek != 0
Výstup
zadejte 1. cislo
6
zadejte 2. cislo
0
Chyba, nulou nelze delit! Opakujte prosim zadnai.
12
Vysledek: 6 / 12 = 0
Zbytek po deleni: 6

Bude se nám ale stávat, že nebudeme sami vědět, jakým způsobem máme na chybu reagovat. Pro vytvoření opravdu robustního programu musíme tedy testovat výsledky všech volání metod, abychom si byli jistí, že pokrýváme všechny chybové i nechybové stavy. Znamená to nutnost psaní velkého množství podmíněného kódu a kódu, který se stará právě jen o propagaci chyb. Také kdykoli změníme některou existující metodu tak, že může generovat nové, dříve neočekávané chyby, musíme modifikovat veškerá volání takové metody, protože jinak by taková chyba mohla být ignorována. Zkusme se zamyslet, jak bychom detekci a ošetřování chyb mohli vylepšit, aby se pro nás stalo jednodušším a umožnilo nám vytvářet elegantnější a přehlednější kód. Od ideálního řešení očekáváme především, že nám umožní volajícímu objektu signalizovat, že při zpracování jeho požadavku došlo k chybě, a to bez nutnosti dlouhého zkoumání výstupních hodnot. Dále by nám mělo poskytnout přesnou informaci o tom, k jaké chybě došlo, popřípadě také kde. Takovou informaci potřebujeme nejlépe také v textové podobě (nejen jako nějaký číselný kód), abychom případně mohli předat hlášení uživateli, ať již vypsáním na konzoli nebo záznamem v logovacím souboru. Další požadavky máme i na propagaci chyb – v situacích, kdy chybový stav nechceme nebo nemůžeme řešit, měl by automaticky být signalizován volajícímu objektu a ten se pak může opět podobně rozhodovat, jestli bude chybu sám řešit či případně opět propagovat výše v hierarchii volání. V případě propagace chyby volajícímu bychom ale často také chtěli připojit k chybě další vysvětlující nebo popisné informace – uživateli pravděpodobně nebude příliš užitečná chybová hláška "nenalezen soubor C:\config.txt" z obslužného programu pro práci se soubory, pokud nebude vědět, k čemu náš program takový soubor vlastně potřeboval. Pokud se nám tedy podaří při propagaci výjimky přidat např. hlášení "Nezdařilo se načtení nastavení účetního modulu", bude již chyba pro uživatele výrazně přijatelnější. Propagace chyb by zřejmě měla být také selektivní, tj. měli bychom si být schopni vybrat, které chyby řešit na místě a které propagovat výše.

Pasivní ošetření chyb

Nejpoužívanějším postupem pro práci s chybovými stavy jsou tzv. výjimky (reprezentují chybové nebo také obecněji výjimečné stavy). Splňují také většinu požadavků, které jsme na dobré řešení chybových stavů kladli. Výjimka sama o sobě je speciální objekt, obsahující informace o chybě, která v programu nastala (tedy např. textovou chybovou hlášku a číselný kód). Aby výjimky byly užitečné, obsahují programovací jazyky speciální operace pro práci s nimi: Operaci raise pro vyvolání výjimky na místě, kde nastala chyba (parametrem této operace je objekt výjimky), Speciální chráněnou sekci/blok, která obsahuje kód, v němž chceme výjimky detekovat (tj. volání metod, které mohou výjimku vyvolat) a konečně S ní nedílně svázanou sekci rescue, ve které provádíme "zachycení výjimky" a řešení chybového stavu, pokud tento v příslušné chráněné sekci nastane. Tomuto způsobu ošetřování chybových stavů říkáme pasivní ošetření chyb. Ukážeme si to opět na příkladu dělení nulou.

Dělení nulou s výjimkou

Předchozí příklad je možné lehce upravit tak, aby na něm bylo možné demonstrovat použití výjimek. Operace dělení může způsobit výjimku ZeroDivisionError. Tuto výjimku zachytáváme na řádku 10 a pomocí příkazu retry se vracíme na začátek bloku begin a necháme uživatele číslo znovu zadat.

puts "zadejte 1. cislo"
a = gets.to_i
puts "zadejte 2. cislo"
begin
  b = gets.to_i
  #Tato operace muze zpusobit chybu a tim vyhodi vyjimku
  vysledek = a/b
  zbytek = a%b
  #Zachytime pripadnou vyjimku
rescue
puts "Chyba, nulou nelze delit! Opakujte prosim zadani:"
#Navrat na zacatek bloku begin
retry
end
puts "Vysledek: #{a} / #{b} = #{vysledek}"
#Zbytek vypiseme pouze pokud nejaky je
puts "Zbytek po deleni: #{zbytek}" if zbytek != 0
Výstup
zadejte 1. cislo
6
zadejte 2. cislo
0
Chyba, nulou nelze delit! Opakujte prosim zadani:
6
Vysledek: 6 / 6 = 1

Regulární výrazy

Regulární výrazy jsou vyhledávácí vzory popsané speciální syntaxí, pomocí kterých můžeme provádět složitější operace s textem. Například hledat v textu výskyt podřetězce, vytáhnout z textu část, která odpovídá nějakému vzoru, a nebo tuto odpovídající část něčím nahradit. Základní myšlenku si můžeme ukázat na této úvaze: co kdybychom chtěli najít část textu, která začíná slovem „muž“ a končí spolu s koncem věty, která toto slovo obsahovala? Pokud analyzujeme vyhledávací podmínku, jsme ji schopni trochu formálněji popsat: hledáme všechny podřetězce, kde na první pozici je znak „M“ nebo „m“ (může jít i o slovo na začátku věty, tedy s prvním písmenem velkým) na pozici 2 a 3 jsou postupně znaky „u“ a „ž“ od 4. pozice následují libovolné znaky (nebo také žádné znaky pokud je slovo „muž“ již na konci věty) celý podřetězec končí jedním ze znaků „.“, „?“ nebo „!“. Takový popis je sice poměrně přesný, pro jeho zápis ale budeme používat specializovaný jazyk regulárních výrazů, který při zachování stejné přesnosti umožňuje podstatně kratší zápisy. Zatím prozraďme, že výše uvedenému vyhledávání odpovídá regulární výraz „[Mm]už.*[.!?]“. Regulární výrazy se skládají ze zástupných znaků a kvantifikátorů. Nejjednoduší zástupné znaky jsou písmena - odpovídají sama sobě. Dále existují speciální zástupné znaky, která slouží pro vyhledání určité skupiny písmen nebo znaků. Nejdůležitější zástupné znaky shrnuje následující tabulka:

Zástupné znaky
Zápis Význam
[ ]Definuje rozsah. např. vzoru [a-z] vyhovuje jakékoli písmeno malé (anglické) abecedy
\wPísmeno, číslo, nebo podtržítko.  Ekvivalentní vzoru [a-zA-Z0-9_]
\WCokoliv jiného, než \w
\sBílý znak (mezera, tabulátor, nový řádek). Ekvivalent vzoru [ \t\n\r\f]
\SCokoliv jiného než bílý znak
\dĆíslo, ekvivalentní vzoru [0-9]
\DCokoliv jiného než číslo
.Jakýkoliv jeden znak

Pomocí kvantifikátorů se určuje, kolikrát se daný zástupný znak bude v textu vyskytovat. Kvantifikátory se vždy píšou za zástupné znaky, bez nich nemají smysl.

Kvantifikátory
Zápis Význam
*Žádné nebo libovolný počet opakování předchozího
+Jeden nebo více opakování předchozího
{m,n}Nejméně m, nejvíce n opakování předchozího
?Nejvíce jedno opakování předchozího

Dále je možné použít následující speciální operátory pro vytváření skupin ve vzoru a rozhodování podmínkou OR.

Speciální operátory
Zápis Význam
|buď vyhovuje předchozí, nebo následující
()na vzor uvnitř závorek lze použít kvantifikátor jako na celek

Test na obsah podřetezce

V jazyce Ruby se regulární výrazy zapisují mezi 2 lomítka //. Takto definovaný regulární výraz je plnohodnotný objekt, lze jej uložit do proměnné a nebo se může rovnou použít pro porovnání s řetězcem. Toto porovnání se provádí pomocí operátoru =~. Pokud řetězec odpovídá vzoru, tak má výsledek tohoto operátoru pravdivou hodnotu, a podmínka if platí.

ruby = "V jazyce Ruby pisu vetsinu svych programu"
puts "Test: obsahuje retezec dany podretezec:"
#Pomoci operatrou =~ porovname
#jestli retezec ruby odpovida regularnimu vyrazu /Ruby/
puts "Ano!" if ruby =~ /Ruby/
Výstup
Test: obsahuje retezec dany podretezec:
Ano!

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

15.4.2017 15:20 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).
Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

1.8.2017 7:32 / Cassidy
structural consultants

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

27.7.2017 12:24 / Jaromir Obr
Cteni/zapis

26.7.2017 21:12 / Jaromir Obr
Podminka

15.6.2017 9:34 / Ondřej Havlas
php,

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze