LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Cassandra DB - IV.

Cassandra ke komunikaci s klientem místo textového dotazovacího jazyka preferuje vzdálené voláním procedur. Zjednodušeně řečeno, místo zdrojového kódu typu spojení_s_databází.pošli_dotaz("jméno_operace " + argument.to_string()); se používá kód typu klient.jméno_operace(argument);. Jako infrastruktura pro volání byl zvolen projekt Apache Thrift, který bude v článku v krátkosti popsán. Závěr dílu se věnuje vysokoúrovňovým rozhraním pro jednotlivé jazyky a dalšímu užitečnému softwaru.

16.8.2011 00:00 | František Bártík | Články autora | přečteno 5030×

Apache Thrift

Databáze Cassandra definuje svoje aplikační programátorské rozhraní (API), které se může lišit v závislosti na verzi Cassandry a případných rozšířeních doprogramovaných uživatelem. Nad vlastní databázovou logikou běží server Apache Thrift, který je licencován pod Apache License ve verzi 2. Vzdáleným voláním procedur (remote procedure call, RPC) přes rozhraní Thrift lze přistupovat k API Cassandry. Součástí distribuce Cassandry je soubor /interface/cassandra.thrift, který ve svém vlastními speciálním jazyku popisuje rozhraní příslušné verze Cassandry.

Programování klientské části aplikace vyžaduje definici rozhraní Cassandry ve zvoleném programovacím jazyce, takže rozhraní definované ve speciálním jazyku projektu Thrift se nedá přímo do zdrojového kódu importovat. Aplikace Thrift však umí transformovat definici rozhraní ve svém formátu do definic v podporovaných programovacích jazycí. Přepis se provede příkazem thrift -identifikátor_jazyka soubor_s_rozhraním.thrift (konkrétně např. thrift -php cassandra.thrift). Mezi podporované jazyky patří C++, Java, Python, PHP, Ruby a několik dalších jazyků.

Jazyk Thriftu určuje rozhraní pomocí definic :

 • jmenných prostorů namespace,
 • základních datových typů bool, byte, i16, i32, i64, double a string,
 • speciálního typu binary pro posloupnost surových nekódovaných bytů,
 • kontejnerových typů list, map a set,
 • složených typů struct a enum,
 • jednotlivých služeb (prototypy jednotlivých funkcí),
 • možných výjimek/chyb exception u jednotlivých služeb.
Při transformaci se zachovávají názvy jednotlivých definic v API, takže se jednotlivé části API jmenují ve všech jazycích stejně. Rozhraní Cassandry staví na rozumných jmenných konvencích, takže např. nehrozí kolize s klíčovými slovy některého z jazyků. Při transformaci se použije nejbližší analogický prostředek; například místo map z Thriftu se v Javě použije typ java.util.HashMap.

Ukázka částí cassandra.thrift

Ke zmíněným definicím mohou být přiloženy i komentáře. Soubor cassandra.thrift je velmi dobře komentován, takže tvoří velmi dobrou podrobnou dokumentaci API vámi používané verze Cassandry. Pro ilustraci uveďme tři citace z cassandra.thrift pro verzi 0.8.1.

První ukázka části cassandra.thrift

#
# Interface definition for Cassandra Service
#

namespace java org.apache.cassandra.thrift
namespace cpp org.apache.cassandra
namespace csharp Apache.Cassandra
namespace py cassandra
namespace php cassandra
namespace perl Cassandra

# Thrift.rb has a bug where top-level modules that include modules
# with the same name are not properly referenced, so we can't do
# Cassandra::Cassandra::Client.
namespace rb CassandraThrift

Druhá ukázka části cassandra.thrift

/* describes a column family. */
struct CfDef {
 1: required string keyspace,
 2: required string name,
 3: optional string column_type="Standard",
 5: optional string comparator_type="BytesType",
 6: optional string subcomparator_type,
 8: optional string comment,
 9: optional double row_cache_size=0,
 11: optional double key_cache_size=200000,
 12: optional double read_repair_chance=1.0,
 13: optional list<ColumnDef> column_metadata,
 14: optional i32 gc_grace_seconds,
 15: optional string default_validation_class,
 16: optional i32 id,
 17: optional i32 min_compaction_threshold,
 18: optional i32 max_compaction_threshold,
 19: optional i32 row_cache_save_period_in_seconds,
 20: optional i32 key_cache_save_period_in_seconds,
 21: optional i32 memtable_flush_after_mins,
 22: optional i32 memtable_throughput_in_mb,
 23: optional double memtable_operations_in_millions,
 24: optional bool replicate_on_write,
 25: optional double merge_shards_chance,
 26: optional string key_validation_class,
 27: optional string
row_cache_provider="org.apache.cassandra.cache.ConcurrentLinkedHashCacheProvider",
 28: optional binary key_alias,
}

Třetí ukázka části cassandra.thrift

/* describes a keyspace. */
struct KsDef {
 1: required string name,
 2: required string strategy_class,
 3: optional map<string,string> strategy_options,

 /** @deprecated */
 4: optional i32 replication_factor,

 5: required list<CfDef> cf_defs,
 6: optional bool durable_writes=1,
}
 /**
 Remove data from the row specified by key at the granularity specified by column_path, and the given timestamp. Note
 that all the values in column_path besides column_path.column_family are truly optional: you can remove the entire
 row by just specifying the ColumnFamily, or you can remove a SuperColumn or a single Column by specifying those levels too. */
void remove(1:required binary key,
 2:required ColumnPath column_path,
 3:required i64 timestamp,
 4:ConsistencyLevel consistency_level=ConsistencyLevel.ONE)
 throws (1:InvalidRequestException ire, 2:UnavailableException ue,
3:TimedOutException te),

Jak probíhá předávání dotazu?

Vypišme všechny fáze od vygenerování a odeslání dotazu na straně klienta.

 • Uživatelský kód rozhodne o zavolání databáze, připraví a nastaví požadované parametry a zavolá dotaz.
 • Vygenerovaný kód přepíše volání do formy, které Thrift rozumí.
 • V dalším kroku se požadavek serializuje na vrstvě Tprotocol. Možné implementace TBinaryProtocol, TCompactProtocol, TDebugProtocol, TDenseProtocol, TJSONProtocol a TSimpleJSONProtocol se liší svými vlastnostmi a pochopitelně i svým výkonem.
 • V dalším kroku vrstva TTransport připraví dotaz k přenosu. Na výběr jsou implementace TFileTransport, TFramedTransport, TSocket a TZlibTransport.
 • Dotaz se přenese k Thrift serveru přes síťové rozhraní.
Odpověď je zpracována stejným způsobem pouze v opačném pořadí.

Ukázka použití

Část dílu věnovanou Thriftu uzavírá ukázkový javovský kód. Vynechány jsou nutné importy org.apache.cassandra.thrift.Cassandra, org.apache.cassandra.thrift.ConsistencyLevel, org.apache.cassandra.thrift.Clock, org.apache.cassandra.thrift.ColumnParent, org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol..., import definic výjimek a odchytávání výjimek.

//vytvoření spojení s databází
TFramedTransport my_tf = new TFramedTransport(new TSocket("localhost", "9190"));
Cassandra.Client my_client = new Cassandra.Client(new TBinaryProtocol(my_tf));
my_tf.open();

//zvolení používaného keyspace a odkazu na používanou cf
client.set_keyspace("jméno keyspace");
ColumnParent my_cp = new ColumnParent("jméno cf");

//vložení záznamu
Clock casove_razitko = new Clock(System.currentTimeMillis());
client.insert("jméno řádku".getBytes(),
 my_cp,
 new Column("jméno sloupce".getBytes(UTF8), "hodnota".getBytes(), casove_razitko),
 ConsistencyLevel.ONE);
client.insert("jméno řádku".getBytes(),
 my_cp,
 new Column("jméno jiného sloupce".getBytes(UTF8), "jiná hodnota".getBytes(), casove_razitko),
 ConsistencyLevel.ONE);

Další nástroje podporované Cassandrou

Serializační RPC software Apache Avro se podobá Thriftu. V některých ohledech Avro Thrift překonává a možná v budoucích verzích Cassandry se stane preferovaným RPC řešením. Podporované jazyky jsou Java, C, C++, Python a Ruby.

Cassandra query language (CQL) představuje nový prostředek komunikace s databází. Tato novinka je dostupná pouze v poslední řadě Cassandry 0.8. Principy práce CQL se shodují s SQL a i syntaxe CQL se silně inspiruje syntaxí SQL. Na oficiálních stránkách Cassandry naleznete ovladače pro Java (JDBC), Python (DBAPI2) a Python (Twisted).

Standardní administrátorská konzole cassandra-cli a nástroj nodetools byly zmíněny již v předchozích dílech.

Různý další software

Cassandra-webconsole je J2EE (JRE 6.0+) aplikace pro servletový kontejner Tomcat. Webové rozhraní cassandra-webconsole usnadňuje a zpřehledňuje administraci databáze Cassandra.

Pyssandra je vysokoúrovňový klient Cassandry pro jazyk Python.

Hector je velmi populární všestranný javovský client pro Cassandru. Hector mimo jiné nabízí vysokoúrovňové rozhraní, podporu Java Management Extensions (JMX), connection pooling, jednoduché ORM... Všimněme si, že jméno Hector je jedním z mnoha označení ze starořeckých dějin spojovaných s databází Cassandra.

Chiton je další API rozhraní pro Python.

Pelops je další API rozhraní pro Javu.

Knihovna phpcassa zpřístupňuje databázi Cassandra z php skriptů.

Telephus je další rozhraní pro Python, které staví na frameworku Twisted.

Kundera je jednoduchý ORM framework pro Javu, který jako úložiště využívá Cassandru.

Twissandra je ukázkový kód, který demonstruje nasazení databáze Cassandra. Twissandra předvádí, jak naprogramovat webovou službu podobající se sociální síti Twitter. Twissandra byla portována do více programovacích jazyků a frameworků.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze