LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Flash Media Live Encoder - I.

Tisícky ľudí denne baví televízia a jej schopnosť podávat niektoré udalosti naživo. S príchodom internetu a nárastom počtu správ, udalostí a filmov vznikli aj nové možnosti v oblasti vysielania filmov či aktuálnych záberov. Spoločnost Adobe v tejto oblasti vyvinula program Flash Media Live Encoder, ktorý je schopný vysielať obrazy do sveta cez internet. Tento článok Vás oboznámi s prostredím Flash Media Live Encoder, jeho základnými funkciami a naučí Vás, ako si zadarmo spustiť a vysielať vlastný internetový TV kanál.

28.7.2011 00:00 | Ján Dreka | Články autora | přečteno 5193×

 Čo je to Flash Media Live Encoder

Flash Media Live Encoder je softvér na streaming videa programu Flash Media Server alebo Flash Video Streaming Service. Streaming sa dá doslovne preložiť ako prúdenie, alebo v počítačovej terminológii ako odosielanie údajov serverovému programu v reálnom čase. Sama firma Adobe tvrdí, že je vhodný pre vysielanie vysokej kvality. Program je voľne stiahnuteľný a jeho poslednou verziou je Flash Media Live Encoder 3.2 . Program Flash Media Live Encoder môže serveru posielať zvuk i video, čiže sa dá použiť i pri vysielaní rádia. Je dostupný pre operačné systémy Windows a Mac. Vďaka nemu sú a boli niektoré udalosti vysielané naživo. Príkladným vysielaním môže byť vysielanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011. Ak ste v tom čase neboli príliš zaujatý výkonmi hokejistov, a pozreli ste sa do zdrojového kódu, našli ste tam príkaz na vloženie súboru s príponou flv(Flash Video).  Tento formát má oproti iným výhodu, a to v tom, že môže podávať živý prenos. V ďalšom odseku bude napísané, ako tento program nainštalovať.  

Inštalácia programu Flash Media Live Encoder 3.2

Ako bolo už napísané vyššie, program Flash Media Live Encoder je dostupný iba pre operačné systémy Windows a Mac. Pre jeho inštaláciu teda budeme musieť použiť program na podporu súborov s príponou .exe . Jedným z takýchto programov je program Wine. Na jeho oficiálnej stránke (http://www.winehq.org/) si môžete prezrieť pokyny k jeho inštalácii a zároveň si ho stiahnuť. V ďalších krokoch sa bude rátať s jeho nainštalovaním.

 1. Stiahnite si program Flash Media Live Encoder 3.2, najlepšie z oficiálneho zdroja Adobe(http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/). Pri jeho sťahovaní budete informovaný o podmienkach licenčnej zmluvy. 

 2. Spustite stiahnutý súbor pre začiatok jeho inštalácie.  

 3. Ako prvý sa vám ukáže krok, kde budete informovaný o tom, že InstallShield (R) Wizzard pre tento program vám umožní program opraviť či vymazať z vášho počítača. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 4. Na nasledujúcej stránke sa vám v prípade, že program máte už na počítači nainštalovaný, zobrazia možnosti „Repair“ a „Uninstall“. Tieto možnosti slúžia na opravenie alebo odstránenie programu z vášho počítača. V prípade, že sa program na vašom počítači nenachádza, zobrazí sa vám stránka kde budete informovaný o licenčných podmienkach. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Ak s nimi v plnom rozsahu súhlasíte, kliknite na možnosť: “I accept the terms in licence agreement. V opačnom prípade kliknite na možnosť pod touto. Pre pokračovanie stisnite tlačidlo „Next >“. 

 5. Na ďalšej stránke sa vám zobrazia dve voľby. V prvej budete mať už prednastavené cieľový priečinok inštalácie. Kliknutím na tlačidlo „Change...“ môžete zmeniť lokáciu, kde bude program nainštalovaný, čo bude na Linuxe pravdepodobne potrebné. Nižšie nájdete  zaškrtávacie políčko, kde sa budete môcť rozhodnúť o tom, či sa vám pri inštalácii vytvoria odkazy pre rýchle spustenie programu. Túto voľbu by ste nemali na Linuxe zaškrtávať, kvôli inej správe súborov. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 6. Na Ďalšej stránke budete informovaný, že po kliknutí na tlačidlo „Install“ začne inštalácia programu podľa nastavení na predošlej stránke. Ak chcete program inštalovať, kliknite na tlačidlo „Install“. Ak chcete voľačo zmeniť, kliknite na tlačidlo „ < Back“ pre návrat na predošlú stránku. Ak chcete celú inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo „Cancel“. 

 7. Po kliknutí na tlačidlo „Install“ sa začne inštalácia programu na vašom počítači. Inštalácia trvá zopár minút.  

 8. Na stránke nasledujúcej po stránke s inštalačným procesom stračí kliknúť na tlačidlo “Finish“ pre vypnutie programu Install Shield(R) Wizard. Ak ste nezmenili status v zaškrtávajúcom políčku, tak sa program Adobe Flash Media Live Encoder automaticky spustí.  

Krátke zoznámenie sa s prostredím Flash Media Live Encoder

Prostredie Flash Media Live Encoder verzia 3.2 je prehľadné asi pre každého. Po ukončení inštalácie si spustite program a presvedčíte sa sami. K úvodu do prostredia sa dá povedať, že program FME (Flash Media Encoder)  je tvorení jednoducho. V hornom menu môžete vidieť dve položky: „File“ a „Help“.  Poniže môžete vidieť výstup (alebo len jeho úroveň v prípade zvuku). Ten zatiaľ nie je nastavený a tak na ňom nie je nič vidieť. Pod ním môžete uvidieť dve karty. Prvá karta (prednastavene otvorená)  tvorí nastavenia a druhá karta tvorí informácie o „Encoding“ – kódovaní alebo jednoducho vysielaní. Panel je rozdelený do dvoch tmavšie zafarbených štvorcov s oblými hranami. V prvom štvorci sa nachádzajú nastavenia vstupu, a v druhom štvorci sa nachádzajú nastavenia odosielania k serverovému programu.

FME je známy aj svojou funkciou profilov. V hornom menu sa vám po kliknutí na položku File otvoria možnosti „Save“ a „Open“. Pomocou týchto položiek si môžete ukladať alebo otvárať XML profily vysielania. Dajmetomu vysielanie, jedno na jeden server, druhé na druhý server. Viac informácii dostanete v nasledujúcej časti.

Streamovanie vašeho prvého TV kanálu

V tejto časti bude popísané krok za krokom, ako si vytvoriť vlastný TV kanál a ako na ňom vysielať.

 1. Zapnite si Flash Media Live Encoder 3.2 

 2. Prejdite na stránku http://listen2myradio.com 

 3. Kliknite na modré tlačidlo s textom: „SIGN UP FOR FREE ACCOUNT“ približne na ľavom kraji a strede stránky. 

 4. Otvorí sa vám ponuka registrácie. Vyplňte všetky polia.(Celé meno, užívateľské meno, heslo, email...) pre pokračovanie v registrácii musíte zakliknúť políčko, v ktorom odsúhlasíte podmienky zmluvy. 

 5. Po vyplnení týchto údajov sa na vami zadaný email odošle správa, ktorá slúži na overenie účtu. Skontrolujte si teda emailovú schránku a v emaili od listen2myradio kliknite na aktivačný link. Ak vám email neprišiel, skontrolujte si spam, alebo si ho dajte poslať ešte raz. Po aktivovaní účtu sa môžete prihlásiť pri tlačidle „LOGIN“ v pravom hornom rohu. 

Po prihlásení na vás vyskočí podmienka, že si najprv musíte zaregistrovať rádio. Kliknite na odkaz a postupujte podľa krokov pokým si ho nezaregistrujete.

 1.  Do prvého poľa zadajte heslo, ktoré bude zadávať normálny užívateľ pri vstupe. Vyplnenie nie je nutné. Pod toutou položkou zadajte heslo pre administrátora. Vyplnenie je nutné 

 2.  Do tretieho políčka na písanie zadajte titulok vašeho TV kanálu. 

 3.  Do štvrtého, viditeľne väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na ľavej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 4.  Do piateho, taktiež väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na pravej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 5.  Do úplne posledného textového poľa zadajte adresu, na ktorej bude vaše hlavné vysielanie. Napr. „mojeprvetvvysielanie“. Vaša adresa potom bude napr. takáto: „mojeprvetvvysielanie.listentomyradio.com“. 

 1. Kliknite na tlačidlo „install“. 

 2. Na nasledujúcej stránke musíte kliknúť na odkaz „PRESS HERE“ zvýraznený červenou farbou.  

 3. Na tejto stránke sa vás opýtajú, kde chcete mať uložené údaje. Môžete si vybrať  server vo UK (United Kingdom), v Nemecku, USA a Kanade. Najlepšie je si vybrať server najbližšie k vám, čiže pravdepodobne nemecký.  

 4. Na nasledujúcej stránke musíte počkať, kým sa váš kanál vytvorí. 

 5. Po vytvorení vás presmerujú na  informácie o vašom kanály. Vypíše sa vám tam, či je „stream“ spustený alebo nie. Ak server neprijíma údaje na vysielanie, po nejakom čase sa automaticky vypne.  

 6. Pre nastavenie vysielania na video vysielanie kliknite na sivý odkaz „Change server type“ v druhom stĺpci tabuľky. Pod tabuľkou sa vám vypíše výber typov vysielania. Kliknite na sivý odkaz „Video streaming (RTMP)“ pri poslednom (štvrtom) výbere.  

 7.  Systém sa vás spýta, či to myslíte vážne. Ak áno, kliknite na tlačidlo „yes change it!“. 

 8. Po tejto zmene musíte zmeniť aj server. Kliknite teda na červený odkaz „here“ pod tabuľkou. Môžete si vybrať medzi nemeckým serverom a kanadským serverom. Pre nás je najlepšie vybrať si nemecký. Zmena serveru bude zase chvíľku trvať, takže musíte čakať. 

 9.  Na nasledujúcej stránke budete mať pod tabuľkou informácie o vašom vysielaní. Otvorte si teda prostredie FME a zadávajte informácie do kolóniek podľa nasledujúcich pokynov: 

      V karte “Encoding options“ vyberte z prvého vysúvacieho menu „Bandwidth“          (v doslovnom preklade z angličtiny šírku pásma alebo šírku vlnového pásma). V našom prípade stlačíme „Custom“. Rôzne prednastavenia si môžete vybrať pre urýchlenie nastavovania.

Pretože ideme „streamovať“ video, klikneme na zaškrtávacie políčko „Video“.  

V prvom vysúvacom menu „Device“ kliknite na zariadenie, z ktorého sa bude video prenášať.  Môže to byť kamera pripojená k počítaču, alebo program VHCapture či niektoré iné jemu podobné programy na snímanie obrazovky.

 V ďalšej kolónke si vyberiete formát „streamovaného“ videa. Vyberáte si medzi VP6 a H.264 formátom. Osobne mám zatiaľ skúsenosti iba s VP6, takže budem odporúčať iba tento formát.

V nasledujúcom vysúvacom menu vyberiete fps (frames per second). Pre naše vysielanie stačí asi tak 25 fps. V skratke, fps nastavuje úroveň sekania videa. To, ako vyzerá obraz v rôznych nastaveniach fps si môžete pozrieť na ukážkovej ploche v strede obrazovky.

V vysúvacom menu pod nastaveniami fps môžete vybrať šírku a výšku vysielaného obrazu v pixeloch. Pre naše prvé vysielanie bude stačiť 320pxx240px.

V nastaveniach pod týmto sú rôzne nastavenia rýchlosti na obraz, ale stačia nám tam prednastavené hodnoty. Vo vedľajšom stĺpci máte nastavenia zvuku. Odškrtnite si políčko „Audio“, lebo v našom prvom vysielaní zvuk nebude treba.

Prechádzame na nastavenia odosielania videa na ľavej strany karty Encoding options.  Zaškrtnime si políčko „Stream to Flash Media Server“

 1. Vrátime sa naspäť na internetovú stránku listen2myradio. Pod tabuľkou máme vypísané informácie o našom serveri. Pri položke FMS URL máme napísanú adresu v tvare „rtmp://...“. Skopírujeme si ju a vložíme do prvej kolónky FMS URL v paneli vysielania programu FME.  Položku „Backup“ nateraz preskočíme a prejdeme na položku „Stream“. Na stránke si skopírujeme meno streamu pri texte „Stream:“ (Prednastavené stream).  

 2. Klikneme na tlačidlo „Connect“ v prostredí FME.  

 3. Zobrazí sa vám okno kde musíte vyplniť prihlasovacie údaje. Vráťte sa teda na stránku a pozrite si ich. Prednastavené meno je admin a heslo ste si zvolili pri vytváraní kanálu. Okno vyplňte a stlačte tlačidlo „OK“. 

 4. V karte Encoding log si môžete pozrieť, či sa pripojenie podarilo. (Formát Čas a udalosť). Položku „Save to file“ odškrtnite.  

 5. Kliknite na tlačidlo „Start“ v päte prostredia FME. Ak chcete vysielanie vypnúť, kliknite na tlačidlo „Stop“. 

 Note: Ak sa vám počas nastavovania vypol stream, spätne si ho zapnite na stránke kliknutím na odkaz „Turn On/off“ v treťom riadku a štvrtom stĺpci tabuľky s nastaveniami.

Svoje vysielanie si pozrite na stránke. Jej meno ste si zadávali pri vytváraní kanálu. (Napr. mojeprvetvvysielanie.listen2myradio.com).

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).
Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

9.3.2017 11:44 / Jaromir Obr
Re: chyba

18.1.2017 20:18 / martin horky
Spolupraca linuxu a microsoftu

17.1.2017 9:57 / Pavel Hrubeš
Re: Externí USB televizní karta

4.12.2016 22:54 / František Kučera
Dárek

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze