LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Flash Media Live Encoder - I.

Tisícky ľudí denne baví televízia a jej schopnosť podávat niektoré udalosti naživo. S príchodom internetu a nárastom počtu správ, udalostí a filmov vznikli aj nové možnosti v oblasti vysielania filmov či aktuálnych záberov. Spoločnost Adobe v tejto oblasti vyvinula program Flash Media Live Encoder, ktorý je schopný vysielať obrazy do sveta cez internet. Tento článok Vás oboznámi s prostredím Flash Media Live Encoder, jeho základnými funkciami a naučí Vás, ako si zadarmo spustiť a vysielať vlastný internetový TV kanál.

28.7.2011 00:00 | Ján Dreka | Články autora | přečteno 5500×

 Čo je to Flash Media Live Encoder

Flash Media Live Encoder je softvér na streaming videa programu Flash Media Server alebo Flash Video Streaming Service. Streaming sa dá doslovne preložiť ako prúdenie, alebo v počítačovej terminológii ako odosielanie údajov serverovému programu v reálnom čase. Sama firma Adobe tvrdí, že je vhodný pre vysielanie vysokej kvality. Program je voľne stiahnuteľný a jeho poslednou verziou je Flash Media Live Encoder 3.2 . Program Flash Media Live Encoder môže serveru posielať zvuk i video, čiže sa dá použiť i pri vysielaní rádia. Je dostupný pre operačné systémy Windows a Mac. Vďaka nemu sú a boli niektoré udalosti vysielané naživo. Príkladným vysielaním môže byť vysielanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011. Ak ste v tom čase neboli príliš zaujatý výkonmi hokejistov, a pozreli ste sa do zdrojového kódu, našli ste tam príkaz na vloženie súboru s príponou flv(Flash Video).  Tento formát má oproti iným výhodu, a to v tom, že môže podávať živý prenos. V ďalšom odseku bude napísané, ako tento program nainštalovať.  

Inštalácia programu Flash Media Live Encoder 3.2

Ako bolo už napísané vyššie, program Flash Media Live Encoder je dostupný iba pre operačné systémy Windows a Mac. Pre jeho inštaláciu teda budeme musieť použiť program na podporu súborov s príponou .exe . Jedným z takýchto programov je program Wine. Na jeho oficiálnej stránke (http://www.winehq.org/) si môžete prezrieť pokyny k jeho inštalácii a zároveň si ho stiahnuť. V ďalších krokoch sa bude rátať s jeho nainštalovaním.

 1. Stiahnite si program Flash Media Live Encoder 3.2, najlepšie z oficiálneho zdroja Adobe(http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/). Pri jeho sťahovaní budete informovaný o podmienkach licenčnej zmluvy. 

 2. Spustite stiahnutý súbor pre začiatok jeho inštalácie.  

 3. Ako prvý sa vám ukáže krok, kde budete informovaný o tom, že InstallShield (R) Wizzard pre tento program vám umožní program opraviť či vymazať z vášho počítača. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 4. Na nasledujúcej stránke sa vám v prípade, že program máte už na počítači nainštalovaný, zobrazia možnosti „Repair“ a „Uninstall“. Tieto možnosti slúžia na opravenie alebo odstránenie programu z vášho počítača. V prípade, že sa program na vašom počítači nenachádza, zobrazí sa vám stránka kde budete informovaný o licenčných podmienkach. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Ak s nimi v plnom rozsahu súhlasíte, kliknite na možnosť: “I accept the terms in licence agreement. V opačnom prípade kliknite na možnosť pod touto. Pre pokračovanie stisnite tlačidlo „Next >“. 

 5. Na ďalšej stránke sa vám zobrazia dve voľby. V prvej budete mať už prednastavené cieľový priečinok inštalácie. Kliknutím na tlačidlo „Change...“ môžete zmeniť lokáciu, kde bude program nainštalovaný, čo bude na Linuxe pravdepodobne potrebné. Nižšie nájdete  zaškrtávacie políčko, kde sa budete môcť rozhodnúť o tom, či sa vám pri inštalácii vytvoria odkazy pre rýchle spustenie programu. Túto voľbu by ste nemali na Linuxe zaškrtávať, kvôli inej správe súborov. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 6. Na Ďalšej stránke budete informovaný, že po kliknutí na tlačidlo „Install“ začne inštalácia programu podľa nastavení na predošlej stránke. Ak chcete program inštalovať, kliknite na tlačidlo „Install“. Ak chcete voľačo zmeniť, kliknite na tlačidlo „ < Back“ pre návrat na predošlú stránku. Ak chcete celú inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo „Cancel“. 

 7. Po kliknutí na tlačidlo „Install“ sa začne inštalácia programu na vašom počítači. Inštalácia trvá zopár minút.  

 8. Na stránke nasledujúcej po stránke s inštalačným procesom stračí kliknúť na tlačidlo “Finish“ pre vypnutie programu Install Shield(R) Wizard. Ak ste nezmenili status v zaškrtávajúcom políčku, tak sa program Adobe Flash Media Live Encoder automaticky spustí.  

Krátke zoznámenie sa s prostredím Flash Media Live Encoder

Prostredie Flash Media Live Encoder verzia 3.2 je prehľadné asi pre každého. Po ukončení inštalácie si spustite program a presvedčíte sa sami. K úvodu do prostredia sa dá povedať, že program FME (Flash Media Encoder)  je tvorení jednoducho. V hornom menu môžete vidieť dve položky: „File“ a „Help“.  Poniže môžete vidieť výstup (alebo len jeho úroveň v prípade zvuku). Ten zatiaľ nie je nastavený a tak na ňom nie je nič vidieť. Pod ním môžete uvidieť dve karty. Prvá karta (prednastavene otvorená)  tvorí nastavenia a druhá karta tvorí informácie o „Encoding“ – kódovaní alebo jednoducho vysielaní. Panel je rozdelený do dvoch tmavšie zafarbených štvorcov s oblými hranami. V prvom štvorci sa nachádzajú nastavenia vstupu, a v druhom štvorci sa nachádzajú nastavenia odosielania k serverovému programu.

FME je známy aj svojou funkciou profilov. V hornom menu sa vám po kliknutí na položku File otvoria možnosti „Save“ a „Open“. Pomocou týchto položiek si môžete ukladať alebo otvárať XML profily vysielania. Dajmetomu vysielanie, jedno na jeden server, druhé na druhý server. Viac informácii dostanete v nasledujúcej časti.

Streamovanie vašeho prvého TV kanálu

V tejto časti bude popísané krok za krokom, ako si vytvoriť vlastný TV kanál a ako na ňom vysielať.

 1. Zapnite si Flash Media Live Encoder 3.2 

 2. Prejdite na stránku http://listen2myradio.com 

 3. Kliknite na modré tlačidlo s textom: „SIGN UP FOR FREE ACCOUNT“ približne na ľavom kraji a strede stránky. 

 4. Otvorí sa vám ponuka registrácie. Vyplňte všetky polia.(Celé meno, užívateľské meno, heslo, email...) pre pokračovanie v registrácii musíte zakliknúť políčko, v ktorom odsúhlasíte podmienky zmluvy. 

 5. Po vyplnení týchto údajov sa na vami zadaný email odošle správa, ktorá slúži na overenie účtu. Skontrolujte si teda emailovú schránku a v emaili od listen2myradio kliknite na aktivačný link. Ak vám email neprišiel, skontrolujte si spam, alebo si ho dajte poslať ešte raz. Po aktivovaní účtu sa môžete prihlásiť pri tlačidle „LOGIN“ v pravom hornom rohu. 

Po prihlásení na vás vyskočí podmienka, že si najprv musíte zaregistrovať rádio. Kliknite na odkaz a postupujte podľa krokov pokým si ho nezaregistrujete.

 1.  Do prvého poľa zadajte heslo, ktoré bude zadávať normálny užívateľ pri vstupe. Vyplnenie nie je nutné. Pod toutou položkou zadajte heslo pre administrátora. Vyplnenie je nutné 

 2.  Do tretieho políčka na písanie zadajte titulok vašeho TV kanálu. 

 3.  Do štvrtého, viditeľne väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na ľavej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 4.  Do piateho, taktiež väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na pravej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 5.  Do úplne posledného textového poľa zadajte adresu, na ktorej bude vaše hlavné vysielanie. Napr. „mojeprvetvvysielanie“. Vaša adresa potom bude napr. takáto: „mojeprvetvvysielanie.listentomyradio.com“. 

 1. Kliknite na tlačidlo „install“. 

 2. Na nasledujúcej stránke musíte kliknúť na odkaz „PRESS HERE“ zvýraznený červenou farbou.  

 3. Na tejto stránke sa vás opýtajú, kde chcete mať uložené údaje. Môžete si vybrať  server vo UK (United Kingdom), v Nemecku, USA a Kanade. Najlepšie je si vybrať server najbližšie k vám, čiže pravdepodobne nemecký.  

 4. Na nasledujúcej stránke musíte počkať, kým sa váš kanál vytvorí. 

 5. Po vytvorení vás presmerujú na  informácie o vašom kanály. Vypíše sa vám tam, či je „stream“ spustený alebo nie. Ak server neprijíma údaje na vysielanie, po nejakom čase sa automaticky vypne.  

 6. Pre nastavenie vysielania na video vysielanie kliknite na sivý odkaz „Change server type“ v druhom stĺpci tabuľky. Pod tabuľkou sa vám vypíše výber typov vysielania. Kliknite na sivý odkaz „Video streaming (RTMP)“ pri poslednom (štvrtom) výbere.  

 7.  Systém sa vás spýta, či to myslíte vážne. Ak áno, kliknite na tlačidlo „yes change it!“. 

 8. Po tejto zmene musíte zmeniť aj server. Kliknite teda na červený odkaz „here“ pod tabuľkou. Môžete si vybrať medzi nemeckým serverom a kanadským serverom. Pre nás je najlepšie vybrať si nemecký. Zmena serveru bude zase chvíľku trvať, takže musíte čakať. 

 9.  Na nasledujúcej stránke budete mať pod tabuľkou informácie o vašom vysielaní. Otvorte si teda prostredie FME a zadávajte informácie do kolóniek podľa nasledujúcich pokynov: 

      V karte “Encoding options“ vyberte z prvého vysúvacieho menu „Bandwidth“          (v doslovnom preklade z angličtiny šírku pásma alebo šírku vlnového pásma). V našom prípade stlačíme „Custom“. Rôzne prednastavenia si môžete vybrať pre urýchlenie nastavovania.

Pretože ideme „streamovať“ video, klikneme na zaškrtávacie políčko „Video“.  

V prvom vysúvacom menu „Device“ kliknite na zariadenie, z ktorého sa bude video prenášať.  Môže to byť kamera pripojená k počítaču, alebo program VHCapture či niektoré iné jemu podobné programy na snímanie obrazovky.

 V ďalšej kolónke si vyberiete formát „streamovaného“ videa. Vyberáte si medzi VP6 a H.264 formátom. Osobne mám zatiaľ skúsenosti iba s VP6, takže budem odporúčať iba tento formát.

V nasledujúcom vysúvacom menu vyberiete fps (frames per second). Pre naše vysielanie stačí asi tak 25 fps. V skratke, fps nastavuje úroveň sekania videa. To, ako vyzerá obraz v rôznych nastaveniach fps si môžete pozrieť na ukážkovej ploche v strede obrazovky.

V vysúvacom menu pod nastaveniami fps môžete vybrať šírku a výšku vysielaného obrazu v pixeloch. Pre naše prvé vysielanie bude stačiť 320pxx240px.

V nastaveniach pod týmto sú rôzne nastavenia rýchlosti na obraz, ale stačia nám tam prednastavené hodnoty. Vo vedľajšom stĺpci máte nastavenia zvuku. Odškrtnite si políčko „Audio“, lebo v našom prvom vysielaní zvuk nebude treba.

Prechádzame na nastavenia odosielania videa na ľavej strany karty Encoding options.  Zaškrtnime si políčko „Stream to Flash Media Server“

 1. Vrátime sa naspäť na internetovú stránku listen2myradio. Pod tabuľkou máme vypísané informácie o našom serveri. Pri položke FMS URL máme napísanú adresu v tvare „rtmp://...“. Skopírujeme si ju a vložíme do prvej kolónky FMS URL v paneli vysielania programu FME.  Položku „Backup“ nateraz preskočíme a prejdeme na položku „Stream“. Na stránke si skopírujeme meno streamu pri texte „Stream:“ (Prednastavené stream).  

 2. Klikneme na tlačidlo „Connect“ v prostredí FME.  

 3. Zobrazí sa vám okno kde musíte vyplniť prihlasovacie údaje. Vráťte sa teda na stránku a pozrite si ich. Prednastavené meno je admin a heslo ste si zvolili pri vytváraní kanálu. Okno vyplňte a stlačte tlačidlo „OK“. 

 4. V karte Encoding log si môžete pozrieť, či sa pripojenie podarilo. (Formát Čas a udalosť). Položku „Save to file“ odškrtnite.  

 5. Kliknite na tlačidlo „Start“ v päte prostredia FME. Ak chcete vysielanie vypnúť, kliknite na tlačidlo „Stop“. 

 Note: Ak sa vám počas nastavovania vypol stream, spätne si ho zapnite na stránke kliknutím na odkaz „Turn On/off“ v treťom riadku a štvrtom stĺpci tabuľky s nastaveniami.

Svoje vysielanie si pozrite na stránke. Jej meno ste si zadávali pri vytváraní kanálu. (Napr. mojeprvetvvysielanie.listen2myradio.com).

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze