LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> xu do se jbobau

Umělý jazyk? Cože? Není to na nic? K čemu je dobré učit se esperanto? Nebo lojban? Není moc těžký? Je aspoň opensource? Jde to přeložit na Linuxu? To mi nestačí Java, C++ a Python? A jakým nedopatřením se to vůbec objevilo na LinuxSoftu? Většinu odpovědí naleznete v tomto článku, na ty zbývající dokáže (myslím) odpovědět jen málo velice sebejistých nebo nadprůměrně inteligentních lidí.

4.5.2011 00:00 | Tomáš 'Elektron112' Velecký | Články autora | přečteno 4207×

O co se jedná

Umělý jazyk

Lojban je logický umělý jazyk. Někdo ho může nazvat také konstruovaným, modelovým, vyvíjeným nebo plánovaným. To znamená, že jej někdo úmyslně vytvořil – stejně, jako esperanto, toki ponu, lingua ignotu, europanto, slovianski nebo černou řeč. Už jich na světě exituje docela dost (v takovém tom rámečku, který bývá pod článkem na Wikipedii jich je asi 80). Některé jsou založeny na jíž existujících jazycích, jiné se nepodobají ničemu. Kromě těchto jazyků se k umělým jazykům řadí i programovací a jiné formální jazyky, o těch ale řeč nebude. Lojban má sloužit přimárně lidem, ale vzhledem k jeho jednoznačné gramatice si s ním mnohem lépe než s ostatními jazyky rozumí i počítače. Někdy v budoucnu by se tak snad mohl stát prostředníkem mezi počítači a lidmi.

Trocha dějin snad neuškodí

O umělé jazyky se lidé zabývají poměrně dlouhou dobu. Už v jedenáctém a dvanáctém století si nějací Němci vytvářeli tajný jazyk pro církevní účely „Lingua Ignota“. První učebnice esperanta byla vydána roku 1887. To hlavní se však událo padesátých letech minulého století, kdy pan doktor James Cook Brown začal vyvíjet loglan. Ten měl být jazykem logickým a měl také potvrdit Sapir-Whorfovu hypotézu, která říká, že to, jakým způsobem člověk mluví ovlivňuje to, jakým způsobem člověk myslí. Protože však byl loglan uzavřený, v roce 1987 (tj. sto let po vydání učebice esperanta) započal vývoj lojbanu. Ten by měl být kulturně neutrální. Ovšem po zkušenosti, kdy si jeden člověk na IRC usmyslel, že Velikonoce budou istr [istr] (z angliského Easter [ístr]), a ne třeba pasxa [pascha] (jako je tomu v latině, řečtině a podobně i v hrebrejštině – vznikly snad Velikonoce v Anglii?), o tom vážně, aspoň co se týče slovní zásoby, pochybuji.

Logical Language Group

O vývoj lojbanu se stará Logical Language Group, jejíž prezidentem je Bob LeChevalier. Ta má za úkol také vydávat různé publikace, překlady a spravovat webové stránky. Přeloženy jsou (alespoň z části): Alenka v říši divů, Bible, Deklarace nezávislosti, domovské stránky, Prorok (viz Wikipedii), některé Feynmanovy přednášky a mnoho dalších. Ještě mnohem více je však textů, i původních. Mezi ty nejzajímavější patří tato sbírka vtipů.

Pravopis

Pravopis je poměrně jednoduchý, pro někoho až možná moc logický. Lojban je navržen tak, aby byl co nejjednoznačnější a aby nedocházelo k nedorozumněním. V lojbanu neexistují synonyma. Je bez výjimek. Jen je potřeba zapamatovat si pevně dané pořadí předmětů vázaným k danému slovesu (upřesním, až budu vysvětlovat predikátovou logiku). Co se rozsáhlosti týče, prý je jen trochu rozsáhlejší, než C++ či Perl. Ceý lojban je pospaný v dokumentu The Complete Lojban Language, jehož velikost odhaduju na 775 normostran.

…Ь, Э, Ю, Я, алфавит уж знаю я

Neděste se nadpisu, lojban používá latinku. Čte se skoro jako čestina, jen písmeno C čteme jako Š, písmeno J jako Ž, X jako CH a Y vydáváme, když váháme nad tím, co říct. V mezinárodní fonetické abecedě se značí jako Ə (šva). Dvojhlásky, jako jsou iu, ia a oi, ai se vyslovují jako ju, ja, oj a aj. Předposlední odlišností od jazyka českého je použití písmena U, pokud je prvním písmenem ve dvojhlásce, jako anglické W. V lojbanské abecedě nejsou písmena Q, W a místo písmena H je apostrof ('). Ti bystřejší z vás si jistě všimli, že lojban zní jako ložban. Velká písmena se moc nepoužívají – značí neobvyklý přízvuk.

Predikátová logika

Systém vět v lojbanu mi ze všech programovacích jazyků připomíná LISP. Neexistují tam takové slovní druhy, jaké známe my. Pracovně, pro přirovnání, je ale používat budu. Ve větě je vždy nějaké sloveso (přísudek), které určuje vztah mezi několika argumenty (třeba podstatnými jmény – předměty, jeden z nich je podmět). To, co který předmět znamená, zda je podmětem atd. poznáme podle jeho pozice. (Zatímco v češtině si pomáháme ještě předložkami a skloňováním.) Slovo cu může být mezi prvním argumentem a „slovesem“. Ukážu na příkladu (pochází z knihy What is Lojban?, viz zdroje).

le prenu cu klama le zdani le briju le zarci le karce
osoba pomocné slovo jít/přicházet/pohybovat dům kancelář obchod auto
Osoba jet (jede/jela/pojede - podle souvislosti) domů z kanceláře přes obchod autem.
Osoba jede domů autem z kanceláře a cestou se staví do obchodu (nebo také projede obchodem :)).

Časy a určení místa

Jak jste jistě poznali, v ukázkové větě je sloveso v infinitivu. Proč by také mělo mít nějaký tvar, když to na pochopení věty stačí, že? Lojban dává ohromné možnosti, co do přesnosti vyjadřování. Můžete být velmi přesní, nebo klidně můžete něco zamlčet. V lojbanu to nebude znít divně. Abychom větu nějak upřesnili, buď dáme sloveso do nějakého tvaru, přidáme příslovce, nebo klidně obojí. Lojban jde tou duhou cestou. Čas i místo se tedy určuje stejně.

Čísla

Čísla rozhodně nejsou pro lojban žádným problémem. To co lze v češtině říci deseti slovy o šedesáti pěti znacích – pět miliónů dvě stě padesát tisíc tři sta čtyřicet osm, v lojbanu vyjádří jediné slovo o čtrnácti znacích – muremunocivobi. (Vtipálci tedy mohou říct, že lojban má nekonečně mnoho slov.) Lojban myslí i na šestnáctkovou soustavu, a pokud se nepletu, své názvy mají i písmena celé abecedy – můžeme „mluvit“ i v soustavě třicetičtyřkové.

0 no
1 pa
2 re
3 ci
4 vo
5 mu
6 xa
7 ze
8 bi
9 so
A dau
B fei
C gai
D jau
E rei
F vai

Lojbanský software

Slovníky

Zřejmě nejpoužívanějším slovníkem je jbovlaste. Umožňuje pracovat s 63 jazyky, to však neznamená, že v tolika jazycích je alespoň jedno slovo přeloženo. To se zatím bohužel týká i češtiny. Umí vygenerovat XML, TeX nebo PDF soubor s aktuální slovní zásoubou přeloženou do daného jazyka. Abecedně seřazenými slovíčky si lze samozřejmě listovat také přímo v prohlížeči nebo přímo vyhledávat konkrétní slova. Uživatel si může zvolit, jestli chce překlady do angličtiny, češtiny, nebo i všech jazyků, do kterých bylo dané slovo přeloženo. O obsah databáze se stará 272 uživatelů. Grafika je možná až příliš jednoduchá, nicméně pohodlí nijak neovlivňuje.

Generátor náhodných vět

Zajímavou blbinkou je generátor náhodných vět Mlismu. Dostane nějaké slovo a vytvoří větu, která toto slovo obsahuje. Můžete jej vyzkoušet na webu nebo stáhnout zdrojové kódy (skripty) z GitHubu. Podrobně jsem jej netestoval, ale měl by vytvářet věty, které dávají smysl. Může se hodit při vytváření cvičení k učebnici lojbanu :)

Analyzátory

Kromě výukových programů, mezi kterými převažují programy založené na tzv. flashcards, ale jsou i programy pro procičování jednotlivých dovedností, jako je rozpoznávání čísel, uživatelům lojbanu pomáhají analyzátory vět. Na stránce genrei.lojban.org je k dispozici program, který rozebere větu, naznačí význam jednotlivých slov a výsledek zobrazí v plaintextu, TeXu nebo HTML.

Hry

Ačkoli existuje něklolik překladů her do lojbanu, my se podíváme na to nejzajímavější, na hru Mumym, která je pěknou lojbanskou obdobou hry Logik. Jen se v ní nehádají kombinace barev, ale gismu, což jsou vlastně základní slova lojbanu. Zajímavostí je, že mají vždy pět písmen a mají podobu buď OAOOA or OOAOA, kde O je souhláska a A samohláska. Zdrojové kódy jsou uloženy na GitHubu. Počítač vymyslí gismu, a hráč hádá. Počítač se chová jako robot na chatu, celá komunikace samozřejmě probíhá v lojbanu, můžete se podívat na návod.

Ostatní

Msabren napsal jednoduchý systetizátor řeči v Javě. Avšak jako hodně lojbanských programů je dost starý, a navíc se mi jej nepodařilo úplně rozchodit. Spouští se příkazem java LojTalk text_který_chceme_namluvit. Mi však řekl jen první písmeno, třeba budete mít více štěstí. V archívu je zdrojový kód, souboru s písmeny a přeložená javovská třída. Osobně bych si radši vytvořil rozšíření pro Festival, než se patlal s tím to programem, někomu se ale může hodit. Pak je tu jednoduchá offline java verze slovníku jbovlaste, myslím, že ji není potřeba popisovat. V seznamu lojbanských aplikací najdete také nějaká rozšíření pro vim.

Závěr

Lojban je velmi zajímavý jazyk, otázkou však je, zda se někdy stane třeba úředním jazykem, nebo se alespoň rozšíří tak, jako esperanto, nebo zda zůstane jen hračkou pár nudících se matematiků, intelektuálů a utopistů. Také by mohl být převálcovaný nějakým novým, jiným, lepším umělým jazykem. Pokud byste měli zájem, mohl bych vydat pár dalších článků zabývajících se gramatikou; ať už tady na LinuxSoftu, nebo někde na blogu. Jednalo by se více méně o překlad knihy What is lojban?. Můžete psát do diskuze. Na úplný závěr ještě přidám pár slov: do = druhá osoba (ty, vy); jbobau = něco (1. argument) (např. text) je v lojbanu a je používaný/použitý někým (2. argument) ke komunikaci s někým (3. argument) nebo k vyjádření něčeho (3. argument); se = prohazuje první a druhý argument; xu = značí otázku, na kterou se hodí odpovědět ano (go'i), nebo ne (na go'i). Tak co, už rozumíte názvu článku?

Zdroje a užitečné odkazy

Domovské stránky lojbanu (anglicky)
What is Lojban?, ISBN 0-9660283-1-7 (anglicky)
Heslo umělý jazyk na české Wikipedii
Heslo esperanto na české Wikipedii
Heslo lojban na české Wikipedii
Heslo Sapir-Whorfova hypotéza na české Wikipedii
Seznam softwaru pro lojban

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Pěkný seznámení... 4.5.2011 12:37 ghibulo
L Re: Pěkný seznámení... 8.5.2011 22:05 Tomáš 'Elektron112' Velecký
  L Re: Pěkný seznámení... 9.5.2011 12:47 ghibulo
    L Re: Pěkný seznámení... 9.5.2011 21:35 Tomáš 'Elektron112' Velecký
      L Re: Pěkný seznámení... 10.5.2011 12:28 ghibulo
        L Re: Pěkný seznámení... 12.5.2011 20:25 Tomáš 'Elektron112' Velecký
Žasnu! 27.5.2011 01:16 Honza Jáchim
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).


Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

7.4.2017 15:43 / Som
foreign car repair

31.3.2017 18:33 / David Ostrovsky
Dotazník na obeznámenost s hummusem.

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze