LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Qt framework - základy práce (6)

V tomto díle si ukážeme jak využít vše co jsme doposud probrali a sestrojíme si jednoduchou aplikaci na vyhledávání souborů či konkrétního textu v souborech. Dále si ukážeme, jak si můžeme vykreslit něco vlastního (čáry, n-úhelníky, kruhy) či nějaký vlastní obrázek.

2.10.2009 12:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 8822×

FileFind aplikace


Pomocí obrázku si vytvoříme dialogové okno se všemi widgety. Do konstruktoru třídy přidáme nastavení aktuálního adresáře na combobox s cestou pro hledání za pomocí třídy QDir.

FindFile::FindFile(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::FindFile) { ui->setupUi(this); ui->directoryComboBox->addItem(QDir::currentPath()); }

Nastavíme si akci pro tlačítko Procházet. Otevřeme standardní dialog pro výběr složky. Pokud dojde k vybrání složky, vloží se další položka do comboboxu (pokud tento seznam již danou položku neobsahuje) a nastaví se tato položka v seznamu jako aktivní.

QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Find Files"), QDir::currentPath()); if (!directory.isEmpty()) { if (ui->directoryComboBox->findText(directory) == -1) ui->directoryComboBox->addItem(directory); ui->directoryComboBox->setCurrentIndex(ui->directoryComboBox->findText(directory)); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám zapamatuje obsah dalších rozvíracích seznamů, a použijeme ji pokaždé při stisku tlačítka hledat.

void FindFile::xupdateComboBox(QComboBox *a_comboBox) { if (a_comboBox->findText(a_comboBox->currentText()) == -1 && !a_comboBox->currentText().isEmpty()) a_comboBox->addItem(a_comboBox->currentText()); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám vyplní TableWidget vyhledanými daty (soubory).

void FindFile::showFiles(const QStringList &files) { ui->filesTable->horizontalHeader()->setResizeMode(0, QHeaderView::Stretch); ui->filesTable->verticalHeader()->hide(); ui->filesTable->setShowGrid(false); for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); qint64 size = QFileInfo(file).size(); QTableWidgetItem *fileNameItem = new QTableWidgetItem(files[i]); fileNameItem->setFlags(fileNameItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); QTableWidgetItem *sizeItem = new QTableWidgetItem(tr("%1 KB") .arg(int((size + 1023) / 1024))); sizeItem->setTextAlignment(Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter); sizeItem->setFlags(sizeItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); int row = ui->filesTable->rowCount(); ui->filesTable->insertRow(row); ui->filesTable->setItem(row, 0, fileNameItem); ui->filesTable->setItem(row, 1, sizeItem); } QString a_str; ui->filesFoundLabel->setText(tr("%1 soubor(y) nalezeny").arg(files.size()) + (a_str.fromLocal8Bit(" (Dvojklikem otevřete soubor)"))); }

Nastavíme si horizontální hlavičku, skryjeme vertikální hlavičku a schováme linky. Dále procházíme QStringList seznam vyhledaných souborů. Získáme jméno souboru a jeho velikost. Vytvoříme si pomocí QTableWidgetItem položku pro každý sloupec (jméno, velikost) a položku zbavíme vlastnosti editování. V dalších krocích vložíme naše hodnoty do řádku. V posledním kroku už jen nastavíme informace do QLabel.
Dále si vytvoříme funkci, která nám vyhledaný seznam zúží na soubory obsahující konkrétní (zadaný) text.

QStringList FindFile::findFiles(const QStringList &files, const QString &text) { QProgressDialog progressDialog(this); progressDialog.setCancelButtonText(tr("&Cancel")); progressDialog.setRange(0, files.size()); progressDialog.setWindowTitle(tr("Find Files")); QStringList foundFiles; for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { progressDialog.setValue(i); progressDialog.setLabelText(tr("Searching file number %1 of %2...") .arg(i).arg(files.size())); qApp->processEvents(); if (progressDialog.wasCanceled()) break; QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { QString line; QTextStream in(&file); while (!in.atEnd()) { if (progressDialog.wasCanceled()) break; line = in.readLine(); if (line.contains(text)) { foundFiles << files[i]; break; } } } } return foundFiles; }

Vytvoříme si progress dialog s tlačítkem Cancel a popisem okna Find Files. Začneme procházet seznam nalezených souborů. Na začátku nastavíme hodnoty pro progress dialog a zajistíme neustálé vykreslování (aby nám aplikace nezamrzla po dobu vyhledávání a měli jsme například možnost přerušit tlačítkem Cancel) pomocí funkce qApp->processEvents(). Pomocí třídy QFile otevřeme jednotlivé soubory pouze pro čtení a načítáme jednotlivé řádky, které porovnáváme s naším hledaným řetězcem. Pokud hledaný řetězec soubor obsahuje, uloží se jméno souboru do seznamu a ukončí se čtení ze souboru. Na konci nám naše metoda vrátí nový seznam všech souborů obsahující hledající řetězec.
Dále je na čase sestavit metodu, která bude akcí na stisknutí tlačítka Hledat.

void FindFile::on_findButton_clicked() { ui->filesTable->setRowCount(0); QString fileName = ui->fileComboBox->currentText(); QString text = ui->textComboBox->currentText(); QString path = ui->directoryComboBox->currentText(); xupdateComboBox(ui->fileComboBox); xupdateComboBox(ui->textComboBox); currentDir = QDir(path); QStringList files; if (fileName.isEmpty()) fileName = "*"; files = currentDir.entryList(QStringList(fileName), QDir::Files | QDir::NoSymLinks); if (!text.isEmpty()) files = findFiles(files, text); showFiles(files); }

V této metodě využijeme naše dvě předcházející metody. Nejprve si vyčistíme seznam nalezených souborů. Poté načteme hodnoty z rozjížděcích seznamů (comboboxů) a provedeme jejich update. Projdeme složkou a vyhledáme všechny soubory (specifikované podle koncovky). Pokud chceme filtrovat podle hledaného řetězce (byl-li zadaný), použijeme funkci findFiles. V posledním kroku použijeme metodu showFiles pro výstup vyhledaného seznamu.
Aktivujeme si ještě vychytávku dvojkliku na vybranou položku a nastavíme jí akci otevření daného souboru.

void FindFile::on_filesTable_cellActivated(int row, int column) { QTableWidgetItem *item = ui->filesTable->item(row, 0); QString a_adress("file:///"); a_adress.append(currentDir.absoluteFilePath(item->text())); QDesktopServices::openUrl(QUrl(a_adress, QUrl::TolerantMode)); }

Načteme si text vybrané položky a určíme absolutní cestu k souboru. Pomocí klientské metody openUrl třídy QDesktopServices provedeme otevření vybrané položky.
Zdrojový kód aplikace si můžete stáhnout zde: - source1

Kreslení vlastních objektů
Založíme si na ukázku nový projekt založený opět na dialogovém okně. Přilinkujeme si knihovnu QPainter. Knihovna má metody pro kreslení různých tvarů. Ukážeme si dvě funkce v našem příkladu. Ostatní funkce a jejich popis najdete v nápovědě. Parametry jsou v zásadě souřadnice středu toho daného objektu a jeho velikost. Do našeho příkladu je potřeba ručně vložit přetíženou metodu virtual void paintEvent(QPaintEvent *event). V ní už stačí vytvořit objekt na QPainter a využívat veřejné metody:

void CustomDraw::paintEvent(QPaintEvent *event) { QPainter painter(this); QRect rect = contentsRect(); painter.drawText(rect, Qt::AlignCenter, tr("Pause")); painter.drawLine(1, 10, 356, 10); painter.drawEllipse(170, 20, 10, 10); }

Využil zde i třídy QRect pro zjištění velikosti klientské oblasti našeho okna. Funkce drawText vykresluje do okna textový řetězec Pause, drawLine nám nakreslí vodorovnou čáru a drawEllipse vykresluje elipsu (v našem případě jde o kružnici). Pokud by jste chtěli třeba vložit vlastní obrázek, tak lze využít metodu drawImage což je malinko složitější. Proto je možné použít předdefinovaný widget QLabel a parametru pixmap.

ukázku zdrojového kódu si můžete stáhnout zde:

Zdrojový kód příkladu

Závěr:
Probrali jsme základy dialogových oken Qt4 frameworku. V dalších dílech si vše ještě ukážeme na jednoduché hře tetris a budeme se věnovat aplikacím založených na SDI nebo MDI oknech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Další...?? 1.11.2009 19:25 3.14.TR
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze