LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Qt framework - základy práce (6)

V tomto díle si ukážeme jak využít vše co jsme doposud probrali a sestrojíme si jednoduchou aplikaci na vyhledávání souborů či konkrétního textu v souborech. Dále si ukážeme, jak si můžeme vykreslit něco vlastního (čáry, n-úhelníky, kruhy) či nějaký vlastní obrázek.

2.10.2009 12:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 7816×

FileFind aplikace


Pomocí obrázku si vytvoříme dialogové okno se všemi widgety. Do konstruktoru třídy přidáme nastavení aktuálního adresáře na combobox s cestou pro hledání za pomocí třídy QDir.

FindFile::FindFile(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::FindFile) { ui->setupUi(this); ui->directoryComboBox->addItem(QDir::currentPath()); }

Nastavíme si akci pro tlačítko Procházet. Otevřeme standardní dialog pro výběr složky. Pokud dojde k vybrání složky, vloží se další položka do comboboxu (pokud tento seznam již danou položku neobsahuje) a nastaví se tato položka v seznamu jako aktivní.

QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Find Files"), QDir::currentPath()); if (!directory.isEmpty()) { if (ui->directoryComboBox->findText(directory) == -1) ui->directoryComboBox->addItem(directory); ui->directoryComboBox->setCurrentIndex(ui->directoryComboBox->findText(directory)); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám zapamatuje obsah dalších rozvíracích seznamů, a použijeme ji pokaždé při stisku tlačítka hledat.

void FindFile::xupdateComboBox(QComboBox *a_comboBox) { if (a_comboBox->findText(a_comboBox->currentText()) == -1 && !a_comboBox->currentText().isEmpty()) a_comboBox->addItem(a_comboBox->currentText()); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám vyplní TableWidget vyhledanými daty (soubory).

void FindFile::showFiles(const QStringList &files) { ui->filesTable->horizontalHeader()->setResizeMode(0, QHeaderView::Stretch); ui->filesTable->verticalHeader()->hide(); ui->filesTable->setShowGrid(false); for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); qint64 size = QFileInfo(file).size(); QTableWidgetItem *fileNameItem = new QTableWidgetItem(files[i]); fileNameItem->setFlags(fileNameItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); QTableWidgetItem *sizeItem = new QTableWidgetItem(tr("%1 KB") .arg(int((size + 1023) / 1024))); sizeItem->setTextAlignment(Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter); sizeItem->setFlags(sizeItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); int row = ui->filesTable->rowCount(); ui->filesTable->insertRow(row); ui->filesTable->setItem(row, 0, fileNameItem); ui->filesTable->setItem(row, 1, sizeItem); } QString a_str; ui->filesFoundLabel->setText(tr("%1 soubor(y) nalezeny").arg(files.size()) + (a_str.fromLocal8Bit(" (Dvojklikem otevřete soubor)"))); }

Nastavíme si horizontální hlavičku, skryjeme vertikální hlavičku a schováme linky. Dále procházíme QStringList seznam vyhledaných souborů. Získáme jméno souboru a jeho velikost. Vytvoříme si pomocí QTableWidgetItem položku pro každý sloupec (jméno, velikost) a položku zbavíme vlastnosti editování. V dalších krocích vložíme naše hodnoty do řádku. V posledním kroku už jen nastavíme informace do QLabel.
Dále si vytvoříme funkci, která nám vyhledaný seznam zúží na soubory obsahující konkrétní (zadaný) text.

QStringList FindFile::findFiles(const QStringList &files, const QString &text) { QProgressDialog progressDialog(this); progressDialog.setCancelButtonText(tr("&Cancel")); progressDialog.setRange(0, files.size()); progressDialog.setWindowTitle(tr("Find Files")); QStringList foundFiles; for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { progressDialog.setValue(i); progressDialog.setLabelText(tr("Searching file number %1 of %2...") .arg(i).arg(files.size())); qApp->processEvents(); if (progressDialog.wasCanceled()) break; QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { QString line; QTextStream in(&file); while (!in.atEnd()) { if (progressDialog.wasCanceled()) break; line = in.readLine(); if (line.contains(text)) { foundFiles << files[i]; break; } } } } return foundFiles; }

Vytvoříme si progress dialog s tlačítkem Cancel a popisem okna Find Files. Začneme procházet seznam nalezených souborů. Na začátku nastavíme hodnoty pro progress dialog a zajistíme neustálé vykreslování (aby nám aplikace nezamrzla po dobu vyhledávání a měli jsme například možnost přerušit tlačítkem Cancel) pomocí funkce qApp->processEvents(). Pomocí třídy QFile otevřeme jednotlivé soubory pouze pro čtení a načítáme jednotlivé řádky, které porovnáváme s naším hledaným řetězcem. Pokud hledaný řetězec soubor obsahuje, uloží se jméno souboru do seznamu a ukončí se čtení ze souboru. Na konci nám naše metoda vrátí nový seznam všech souborů obsahující hledající řetězec.
Dále je na čase sestavit metodu, která bude akcí na stisknutí tlačítka Hledat.

void FindFile::on_findButton_clicked() { ui->filesTable->setRowCount(0); QString fileName = ui->fileComboBox->currentText(); QString text = ui->textComboBox->currentText(); QString path = ui->directoryComboBox->currentText(); xupdateComboBox(ui->fileComboBox); xupdateComboBox(ui->textComboBox); currentDir = QDir(path); QStringList files; if (fileName.isEmpty()) fileName = "*"; files = currentDir.entryList(QStringList(fileName), QDir::Files | QDir::NoSymLinks); if (!text.isEmpty()) files = findFiles(files, text); showFiles(files); }

V této metodě využijeme naše dvě předcházející metody. Nejprve si vyčistíme seznam nalezených souborů. Poté načteme hodnoty z rozjížděcích seznamů (comboboxů) a provedeme jejich update. Projdeme složkou a vyhledáme všechny soubory (specifikované podle koncovky). Pokud chceme filtrovat podle hledaného řetězce (byl-li zadaný), použijeme funkci findFiles. V posledním kroku použijeme metodu showFiles pro výstup vyhledaného seznamu.
Aktivujeme si ještě vychytávku dvojkliku na vybranou položku a nastavíme jí akci otevření daného souboru.

void FindFile::on_filesTable_cellActivated(int row, int column) { QTableWidgetItem *item = ui->filesTable->item(row, 0); QString a_adress("file:///"); a_adress.append(currentDir.absoluteFilePath(item->text())); QDesktopServices::openUrl(QUrl(a_adress, QUrl::TolerantMode)); }

Načteme si text vybrané položky a určíme absolutní cestu k souboru. Pomocí klientské metody openUrl třídy QDesktopServices provedeme otevření vybrané položky.
Zdrojový kód aplikace si můžete stáhnout zde: - source1

Kreslení vlastních objektů
Založíme si na ukázku nový projekt založený opět na dialogovém okně. Přilinkujeme si knihovnu QPainter. Knihovna má metody pro kreslení různých tvarů. Ukážeme si dvě funkce v našem příkladu. Ostatní funkce a jejich popis najdete v nápovědě. Parametry jsou v zásadě souřadnice středu toho daného objektu a jeho velikost. Do našeho příkladu je potřeba ručně vložit přetíženou metodu virtual void paintEvent(QPaintEvent *event). V ní už stačí vytvořit objekt na QPainter a využívat veřejné metody:

void CustomDraw::paintEvent(QPaintEvent *event) { QPainter painter(this); QRect rect = contentsRect(); painter.drawText(rect, Qt::AlignCenter, tr("Pause")); painter.drawLine(1, 10, 356, 10); painter.drawEllipse(170, 20, 10, 10); }

Využil zde i třídy QRect pro zjištění velikosti klientské oblasti našeho okna. Funkce drawText vykresluje do okna textový řetězec Pause, drawLine nám nakreslí vodorovnou čáru a drawEllipse vykresluje elipsu (v našem případě jde o kružnici). Pokud by jste chtěli třeba vložit vlastní obrázek, tak lze využít metodu drawImage což je malinko složitější. Proto je možné použít předdefinovaný widget QLabel a parametru pixmap.

ukázku zdrojového kódu si můžete stáhnout zde:

Zdrojový kód příkladu

Závěr:
Probrali jsme základy dialogových oken Qt4 frameworku. V dalších dílech si vše ještě ukážeme na jednoduché hře tetris a budeme se věnovat aplikacím založených na SDI nebo MDI oknech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Další...?? 1.11.2009 19:25 3.14.TR
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

8.5.2016 17:19 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 26.5.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, cloudové služby, infrastruktura cloudu, efektivní využití cloudu, možné nástrahy cloudů a jak se jim vyhnout
Přidat komentář

21.4.2016 8:01 /František Kučera
Spolek OpenAlt zve na 127. distribuovaný sraz příznivců svobodného softwaru a otevřených technologií (hardware, 3D tisk, SDR, DIY, makers…), který se bude konat ve čtvrtek 28. dubna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

2.3.2016 22:41 /Ondřej Čečák
Letošní ročník konference InstallFest již tento víkend!
Přidat komentář

14.2.2016 16:39 /Redakce Linuxsoft.cz
O víkendu 5. a 6. března 2016 proběhne na pražském Strahově 8. ročník tradiční konference InstallFest. Celkem za dva dny uvidíte ​30 přednášek​ a ​6 workshopů.
Přidat komentář

5.2.2016 17:38 /Petr Ježek
Utilitka z XFce "xfce4-power-manager" nejen umožňuje nastavení lhůty pro uspání či hybernaci, ale i zapínání a vypínání prezentačního módu pro nerušené sledování videí. Stačí ji nastavit v každém vybavenějším panelu a v jakémkoli nontiled WM/DE.
Přidat komentář

10.1.2016 11:32 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
LinuxMarket změnil provozovatele. Nově jej provozuje Marek Pszczolka. Více info a detaily #1 a #2.
Přidat komentář

29.12.2015 11:38 /Ondřej Čečák
Ještě posledních pár dní můžete přidávat příspěvky nebo nápady na Install Fest 2016, který se bude konat 5. a 6. března 2016.
Přidat komentář

8.12.2015 11:36 /Petr Ježek
Logické se stává realitou. LibreOffice a Thunderbird se mají dle článku na Redditu stát protiváhou MS řešení (MS Office a Outlook).
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

7.5.2016 14:58 / Teodor Komárek
Soubory

20.4.2016 0:07 / Jakub Cleing
Sázkový panel PHP FUSION

9.4.2016 9:43 / jiwopene@gmail.com
Re: problém s dpkg a nemožností instalovat

9.4.2016 9:41 / jiwopene@gmail.com
Re: změna velikosti disk.oddílu

9.4.2016 9:40 / jiwopene@gmail.com
Re: Přenesení starého OS Win7 na virtuál v Debianu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2016) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze