LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Qt framework - základy práce (6)

V tomto díle si ukážeme jak využít vše co jsme doposud probrali a sestrojíme si jednoduchou aplikaci na vyhledávání souborů či konkrétního textu v souborech. Dále si ukážeme, jak si můžeme vykreslit něco vlastního (čáry, n-úhelníky, kruhy) či nějaký vlastní obrázek.

2.10.2009 12:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 8428×

FileFind aplikace


Pomocí obrázku si vytvoříme dialogové okno se všemi widgety. Do konstruktoru třídy přidáme nastavení aktuálního adresáře na combobox s cestou pro hledání za pomocí třídy QDir.

FindFile::FindFile(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::FindFile) { ui->setupUi(this); ui->directoryComboBox->addItem(QDir::currentPath()); }

Nastavíme si akci pro tlačítko Procházet. Otevřeme standardní dialog pro výběr složky. Pokud dojde k vybrání složky, vloží se další položka do comboboxu (pokud tento seznam již danou položku neobsahuje) a nastaví se tato položka v seznamu jako aktivní.

QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Find Files"), QDir::currentPath()); if (!directory.isEmpty()) { if (ui->directoryComboBox->findText(directory) == -1) ui->directoryComboBox->addItem(directory); ui->directoryComboBox->setCurrentIndex(ui->directoryComboBox->findText(directory)); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám zapamatuje obsah dalších rozvíracích seznamů, a použijeme ji pokaždé při stisku tlačítka hledat.

void FindFile::xupdateComboBox(QComboBox *a_comboBox) { if (a_comboBox->findText(a_comboBox->currentText()) == -1 && !a_comboBox->currentText().isEmpty()) a_comboBox->addItem(a_comboBox->currentText()); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám vyplní TableWidget vyhledanými daty (soubory).

void FindFile::showFiles(const QStringList &files) { ui->filesTable->horizontalHeader()->setResizeMode(0, QHeaderView::Stretch); ui->filesTable->verticalHeader()->hide(); ui->filesTable->setShowGrid(false); for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); qint64 size = QFileInfo(file).size(); QTableWidgetItem *fileNameItem = new QTableWidgetItem(files[i]); fileNameItem->setFlags(fileNameItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); QTableWidgetItem *sizeItem = new QTableWidgetItem(tr("%1 KB") .arg(int((size + 1023) / 1024))); sizeItem->setTextAlignment(Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter); sizeItem->setFlags(sizeItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); int row = ui->filesTable->rowCount(); ui->filesTable->insertRow(row); ui->filesTable->setItem(row, 0, fileNameItem); ui->filesTable->setItem(row, 1, sizeItem); } QString a_str; ui->filesFoundLabel->setText(tr("%1 soubor(y) nalezeny").arg(files.size()) + (a_str.fromLocal8Bit(" (Dvojklikem otevřete soubor)"))); }

Nastavíme si horizontální hlavičku, skryjeme vertikální hlavičku a schováme linky. Dále procházíme QStringList seznam vyhledaných souborů. Získáme jméno souboru a jeho velikost. Vytvoříme si pomocí QTableWidgetItem položku pro každý sloupec (jméno, velikost) a položku zbavíme vlastnosti editování. V dalších krocích vložíme naše hodnoty do řádku. V posledním kroku už jen nastavíme informace do QLabel.
Dále si vytvoříme funkci, která nám vyhledaný seznam zúží na soubory obsahující konkrétní (zadaný) text.

QStringList FindFile::findFiles(const QStringList &files, const QString &text) { QProgressDialog progressDialog(this); progressDialog.setCancelButtonText(tr("&Cancel")); progressDialog.setRange(0, files.size()); progressDialog.setWindowTitle(tr("Find Files")); QStringList foundFiles; for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { progressDialog.setValue(i); progressDialog.setLabelText(tr("Searching file number %1 of %2...") .arg(i).arg(files.size())); qApp->processEvents(); if (progressDialog.wasCanceled()) break; QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { QString line; QTextStream in(&file); while (!in.atEnd()) { if (progressDialog.wasCanceled()) break; line = in.readLine(); if (line.contains(text)) { foundFiles << files[i]; break; } } } } return foundFiles; }

Vytvoříme si progress dialog s tlačítkem Cancel a popisem okna Find Files. Začneme procházet seznam nalezených souborů. Na začátku nastavíme hodnoty pro progress dialog a zajistíme neustálé vykreslování (aby nám aplikace nezamrzla po dobu vyhledávání a měli jsme například možnost přerušit tlačítkem Cancel) pomocí funkce qApp->processEvents(). Pomocí třídy QFile otevřeme jednotlivé soubory pouze pro čtení a načítáme jednotlivé řádky, které porovnáváme s naším hledaným řetězcem. Pokud hledaný řetězec soubor obsahuje, uloží se jméno souboru do seznamu a ukončí se čtení ze souboru. Na konci nám naše metoda vrátí nový seznam všech souborů obsahující hledající řetězec.
Dále je na čase sestavit metodu, která bude akcí na stisknutí tlačítka Hledat.

void FindFile::on_findButton_clicked() { ui->filesTable->setRowCount(0); QString fileName = ui->fileComboBox->currentText(); QString text = ui->textComboBox->currentText(); QString path = ui->directoryComboBox->currentText(); xupdateComboBox(ui->fileComboBox); xupdateComboBox(ui->textComboBox); currentDir = QDir(path); QStringList files; if (fileName.isEmpty()) fileName = "*"; files = currentDir.entryList(QStringList(fileName), QDir::Files | QDir::NoSymLinks); if (!text.isEmpty()) files = findFiles(files, text); showFiles(files); }

V této metodě využijeme naše dvě předcházející metody. Nejprve si vyčistíme seznam nalezených souborů. Poté načteme hodnoty z rozjížděcích seznamů (comboboxů) a provedeme jejich update. Projdeme složkou a vyhledáme všechny soubory (specifikované podle koncovky). Pokud chceme filtrovat podle hledaného řetězce (byl-li zadaný), použijeme funkci findFiles. V posledním kroku použijeme metodu showFiles pro výstup vyhledaného seznamu.
Aktivujeme si ještě vychytávku dvojkliku na vybranou položku a nastavíme jí akci otevření daného souboru.

void FindFile::on_filesTable_cellActivated(int row, int column) { QTableWidgetItem *item = ui->filesTable->item(row, 0); QString a_adress("file:///"); a_adress.append(currentDir.absoluteFilePath(item->text())); QDesktopServices::openUrl(QUrl(a_adress, QUrl::TolerantMode)); }

Načteme si text vybrané položky a určíme absolutní cestu k souboru. Pomocí klientské metody openUrl třídy QDesktopServices provedeme otevření vybrané položky.
Zdrojový kód aplikace si můžete stáhnout zde: - source1

Kreslení vlastních objektů
Založíme si na ukázku nový projekt založený opět na dialogovém okně. Přilinkujeme si knihovnu QPainter. Knihovna má metody pro kreslení různých tvarů. Ukážeme si dvě funkce v našem příkladu. Ostatní funkce a jejich popis najdete v nápovědě. Parametry jsou v zásadě souřadnice středu toho daného objektu a jeho velikost. Do našeho příkladu je potřeba ručně vložit přetíženou metodu virtual void paintEvent(QPaintEvent *event). V ní už stačí vytvořit objekt na QPainter a využívat veřejné metody:

void CustomDraw::paintEvent(QPaintEvent *event) { QPainter painter(this); QRect rect = contentsRect(); painter.drawText(rect, Qt::AlignCenter, tr("Pause")); painter.drawLine(1, 10, 356, 10); painter.drawEllipse(170, 20, 10, 10); }

Využil zde i třídy QRect pro zjištění velikosti klientské oblasti našeho okna. Funkce drawText vykresluje do okna textový řetězec Pause, drawLine nám nakreslí vodorovnou čáru a drawEllipse vykresluje elipsu (v našem případě jde o kružnici). Pokud by jste chtěli třeba vložit vlastní obrázek, tak lze využít metodu drawImage což je malinko složitější. Proto je možné použít předdefinovaný widget QLabel a parametru pixmap.

ukázku zdrojového kódu si můžete stáhnout zde:

Zdrojový kód příkladu

Závěr:
Probrali jsme základy dialogových oken Qt4 frameworku. V dalších dílech si vše ještě ukážeme na jednoduché hře tetris a budeme se věnovat aplikacím založených na SDI nebo MDI oknech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Další...?? 1.11.2009 19:25 3.14.TR
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).
Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

9.3.2017 11:44 / Jaromir Obr
Re: chyba

18.1.2017 20:18 / martin horky
Spolupraca linuxu a microsoftu

17.1.2017 9:57 / Pavel Hrubeš
Re: Externí USB televizní karta

4.12.2016 22:54 / František Kučera
Dárek

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze