LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Qt framework – základy práce (4)

V tomto díle se seznámíme s předdefinovanými dialogovými okny, ukážeme si jejich využití na jednotlivých příkladech. A dále se seznámíme s prací se soubory.

25.8.2009 00:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 8944×

QInputDialog

Tato třída se dá využít pro jednoduché uživatelské vstupy. Dělí se na vstupy celočíselné, desetinné, combobox výběry a textové vstupy.

Definice vstupu pro celé číslo:

bool ok; int i = QInputDialog::getInt(this, tr("QInputDialog::getInteger()"), tr("Percentage:"), 25, 0, 100, 1, &ok); if (ok)První parametr ukazuje na hlavní objekt, který nám vyvolá naše okno. Druhý parametr je nadpis okna. Třetí pak nadepisuje pole vstupu. Čtvrtý nastavuje základní hodnotu. Pátý a šestý nastavuje hodní a dolní mez. Sedmý parametr nastavuje, o kolik se bude posouvat jeden krok. Posledním parametrem naší funkce je návratová hodnota (true nebo false).Definice vstupu pro desetinné číslo:

bool ok; double d = QInputDialog::getDouble(this, tr("QInputDialog::getDouble()"), tr("Amount:"), 37.56, -10000, 10000, 2, &ok);
Jak vidíme, definice se o mnoho neliší.


Definice vstupu pro combobox seznam:

QStringList items; items << tr("Spring") << tr("Summer") << tr("Fall") << tr("Winter"); bool ok; QString item = QInputDialog::getItem(this, tr("QInputDialog::getItem()"), tr("Season:"), items, 0, false, &ok);


Zde je potřeba využít nové třídy pro vkládání seznamu listů QStringList. Vkládání probíhá přes přetížený operátor. Definice se opět příliš neliší.


Definice vstupu pro textový vstup:

bool ok; QString text = QInputDialog::getText(this, tr("QInputDialog::getText()"), tr("User name:"), QLineEdit::Normal, "", &ok);


První tři parametry jsou stejné jako u předchozích definicí. Čtvrtý parametr nastavuje jaký typ editboxu se má použít. Na výběr jsou 4 hodnoty:

- QLineEdit::Normal
- QLineEdit::NoEcho
- QLineEdit::Password
- QLineEdit::PasswordEchoOnEdit

Můžete si sami vyzkoušet, co každý z těchto přepínačů dělá. Další dva parametry jsou totožné s předcházejícími.

QColorDialog

Tento nástroj slouží k výběru barvy.

QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::green, this);


Návratová hodnota je na objekt QColor, který uchovává RGB hodnoty barvy a alpha kanál. První parametr nastavuje výchozí barvu a druhý ukazuje na objekt, který dialog vyvolal.

QFontDialog

Třída pro dialog výběru fontu písma.

bool ok; QFont font = QFontDialog::getFont(&ok, QFont(fontLabel->text()), this);


Návratovou hodnotou je objekt QFont, který v sobě uchovává všechny podstatné údaje, jako je velikost, jméno, jestli jde o tučné písmo, kurzívu apod. První parametr nastavuje zda proběhlo vybrání, druhý pak inicializuje počáteční hodnotu fontu a opět se nastavuje objektem QFont a poslední parametr ukazuje na objekt rodiče, který okno vyvolal. Druhý parametr je možné vynechat. A je možné navíc ještě použít čtvrtý parametr, který nastaví titulek okna.

QFileDialog

Tato třída nám umožní práci s výběrem otevírání souboru či souborů, s výběrem ukládacího souboru či výběrem složky v systému. Pokud jde o systém windows, máme na výběr použití nativního dialogu.

Definice pro výběr složky:

QFileDialog::Options options = QFileDialog::DontResolveSymlinks | QFileDialog::ShowDirsOnly; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("QFileDialog::getExistingDirectory()"), directoryLabel->text(), options); if (!directory.isEmpty()) ...


Nejdříve si vytvoříme proměnou options s vlastnostmi našeho dialogu. Pokud nechceme použít nativní dialog, přidáme ještě vlastnost DontUseNativeDialog. Použijeme metodu getExistingDirectory a do proměnné budeme zachytávat její návratovou hodnu, kterou bude naše vybraná složka. První parametr je ukazatel na objekt, který vyvolá dialog, druhý parametr je titulek okna, třetí parametr nastavuje aktivní složku a posledním parametrem jsou vlastnosti samotného dialogu.


Definice pro otevření souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("QFileDialog::getOpenFileName()"), openFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...


Definice je podobná předcházejícímu. Rozdíl je v použité metodě a to getOpenFileName. Ve čtvrtém parametru, který určuje filtr ve vybírání souborů (pro více koncovek se pro rozdělení používá ;;). Dalším parametrem je ukazatel, který slouží jako návratová hodnota vybraného filtru. Pokud by jste chtěli dialog, který má vlastnost multivýběru, použijte metodu getOpenFileNames a její návratovou hodnotu zachytávejte do objektu QStringList.


Definice pro uložení souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("QFileDialog::getSaveFileName()"), saveFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...

Tato definice je naprosto stejná s předcházejícími, pouze se použije metoda getSaveFileName.

QMessageBox

Tato třída je velmi používaná. Jejím výstupem jsou dialogy kritických chyb, informačních a varovných dialogů, dotazových dialogů.
Definice pro kritickou chybu:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::critical(this, tr("QMessageBox::critical()"), "Chyba", QMessageBox::Abort | QMessageBox::Retry | QMessageBox::Ignore); if (reply == QMessageBox::Abort) criticalLabel->setText(tr("Abort")); else if (reply == QMessageBox::Retry) criticalLabel->setText(tr("Retry")); else criticalLabel->setText(tr("Ignore"));


Vytvoříme si proměnnou reply, která bude představovat návratovou hodnotu. Jedná se o enumerátor QMessageBox::StandardButton, představující standartní tlačítka co tyto dialogy mohou obsahovat. Použijeme metodu QMessageBox::critical jejímž prvním parametrem je ukazatel na objekt, který náš dialog vyvolal. Dalším parametrem je titulek okna. Třetím parametrem této metody je text chybové zprávy. Posledním parametrem určíte tlačítka (možnosti) zobrazená na zprávě.


Definice informační zprávy:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::information(this, tr("QMessageBox::information()"),"Informační zpráva");


Definice se příliš neliší. Použijeme metodu QMessageBox::information a vynecháme poslední parametr.


Definice pro dotazový dialog:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::question(this, tr("QMessageBox::question()"), "Chcete smazat harddisk? ", QMessageBox::Yes | QMessageBox::No | MessageBox::Cancel);


Opět stačí v definici pozměnit pouze metodu volající zprávu za QMessageBox::question.


Definice pro varující dialog:

QMessageBox msgBox(QMessageBox::Warning, tr("QMessageBox::warning()"),"Pozor toto je warning dialog", 0, this); msgBox.addButton(tr("Save &Again"), QMessageBox::AcceptRole); msgBox.addButton(tr("&Continue"), QMessageBox::RejectRole); if (msgBox.exec() == QMessageBox::AcceptRole) warningLabel->setText(tr("Save Again")); else warningLabel->setText(tr("Continue"));


Zde si ukážeme malinko jinou definici třídy QMessageBox pomocí konstruktoru. První parametr si nastavíme na Warning (enumerátor typu zprávy), ve druhém titulek okna, třetí parametr je pro text zprávy, další parametr nastavíme na 0 pro tlačítka a poslední na ukazatel na objekt, který dialog vyvolal. V dalším kroku použijeme metodu addButton pro vložení dvou tlačítek. Metoda má dva parametry a to první pro text tlačítka a druhý pro enumerátor QMessageBox::ButtonRole. Dále spustíme dialog (jako modal) a testujeme jeho návratovou hodnotu.

errorMessageDialog

Speciální třída pro zobrazení informativní zprávy s checkboxem pro zrušení zobrazení v dalších vyvoláních. Její použití je velmi jednoduché:

errorMessageDialog->showMessage(tr("Ukázka použití..."));


Práce se soubory

Ukážeme si možnosti práce se soubory pomocí tohoto frameworku. Budeme potřebovat tyto třídy:

- QFile
- QTextStream

Vytvoříme si jednoduchou aplikaci založenou na dialogovém okně. Vložíme TextEdit a 3 tlačítka, které pojmenujeme Otevřít, Uložit a Ukončit.

Na stisk tlačítka uložit si nastavíme následující akci:

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, QString::fromUtf8("Ulo\305\276it"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { if (fileName.indexOf(".fst") == -1) fileName += ".fst"; QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu zapisovat do souboru %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream out(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); out << ui->textEdit->toPlainText(); QApplication::restoreOverrideCursor(); }

Využijeme zde dialogového okna pro ukládání souboru. Do konstruktoru třídy QFile vložíme jméno vybraného souboru. Vytvoříme soubor pomocí metody open a nastavíme, že se bude jednat o textový soubor. Pokud se nepovede vytvořit soubor, objeví se varovná zpráva a provádění funkce se ukončí. Pokud se povedlo otevřít soubor, předáme jeho ukazatel konstruktoru třídy QTextStream. Pomocí přetíženého operátoru << provedeme zápis do souboru. Pro načtení použijeme obrácený operátor >> a pro zvolení souboru využijeme metodu getOpenFileName.

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, QString::fromUtf8("Otev\305\231\303\255t"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu otevřít soubor %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream in(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); QString str; in >> str; ui->textEdit->setText(str); QApplication::restoreOverrideCursor(); }Zdrojový kód příkladu

Závěr:

Příště si vytvoříme option dialog a rozšíříme si obzor pro práci se soubory, využijeme další třídu pro práci souborů QDataStream.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

27.8.2016 8:55 /Delujek
Dnes po 4 letech komunitního vývoje vyšla diaspora 0.6.0.0
diaspora* je open-source, distribuovaná sociální síť s důrazem na soukromý
Více v oficiálním blog-postu
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

9.3.2017 11:44 / Jaromir Obr
Re: chyba

18.1.2017 20:18 / martin horky
Spolupraca linuxu a microsoftu

17.1.2017 9:57 / Pavel Hrubeš
Re: Externí USB televizní karta

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze