LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Qt framework – základy práce (4)

V tomto díle se seznámíme s předdefinovanými dialogovými okny, ukážeme si jejich využití na jednotlivých příkladech. A dále se seznámíme s prací se soubory.

25.8.2009 00:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 9320×

QInputDialog

Tato třída se dá využít pro jednoduché uživatelské vstupy. Dělí se na vstupy celočíselné, desetinné, combobox výběry a textové vstupy.

Definice vstupu pro celé číslo:

bool ok; int i = QInputDialog::getInt(this, tr("QInputDialog::getInteger()"), tr("Percentage:"), 25, 0, 100, 1, &ok); if (ok)První parametr ukazuje na hlavní objekt, který nám vyvolá naše okno. Druhý parametr je nadpis okna. Třetí pak nadepisuje pole vstupu. Čtvrtý nastavuje základní hodnotu. Pátý a šestý nastavuje hodní a dolní mez. Sedmý parametr nastavuje, o kolik se bude posouvat jeden krok. Posledním parametrem naší funkce je návratová hodnota (true nebo false).Definice vstupu pro desetinné číslo:

bool ok; double d = QInputDialog::getDouble(this, tr("QInputDialog::getDouble()"), tr("Amount:"), 37.56, -10000, 10000, 2, &ok);
Jak vidíme, definice se o mnoho neliší.


Definice vstupu pro combobox seznam:

QStringList items; items << tr("Spring") << tr("Summer") << tr("Fall") << tr("Winter"); bool ok; QString item = QInputDialog::getItem(this, tr("QInputDialog::getItem()"), tr("Season:"), items, 0, false, &ok);


Zde je potřeba využít nové třídy pro vkládání seznamu listů QStringList. Vkládání probíhá přes přetížený operátor. Definice se opět příliš neliší.


Definice vstupu pro textový vstup:

bool ok; QString text = QInputDialog::getText(this, tr("QInputDialog::getText()"), tr("User name:"), QLineEdit::Normal, "", &ok);


První tři parametry jsou stejné jako u předchozích definicí. Čtvrtý parametr nastavuje jaký typ editboxu se má použít. Na výběr jsou 4 hodnoty:

- QLineEdit::Normal
- QLineEdit::NoEcho
- QLineEdit::Password
- QLineEdit::PasswordEchoOnEdit

Můžete si sami vyzkoušet, co každý z těchto přepínačů dělá. Další dva parametry jsou totožné s předcházejícími.

QColorDialog

Tento nástroj slouží k výběru barvy.

QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::green, this);


Návratová hodnota je na objekt QColor, který uchovává RGB hodnoty barvy a alpha kanál. První parametr nastavuje výchozí barvu a druhý ukazuje na objekt, který dialog vyvolal.

QFontDialog

Třída pro dialog výběru fontu písma.

bool ok; QFont font = QFontDialog::getFont(&ok, QFont(fontLabel->text()), this);


Návratovou hodnotou je objekt QFont, který v sobě uchovává všechny podstatné údaje, jako je velikost, jméno, jestli jde o tučné písmo, kurzívu apod. První parametr nastavuje zda proběhlo vybrání, druhý pak inicializuje počáteční hodnotu fontu a opět se nastavuje objektem QFont a poslední parametr ukazuje na objekt rodiče, který okno vyvolal. Druhý parametr je možné vynechat. A je možné navíc ještě použít čtvrtý parametr, který nastaví titulek okna.

QFileDialog

Tato třída nám umožní práci s výběrem otevírání souboru či souborů, s výběrem ukládacího souboru či výběrem složky v systému. Pokud jde o systém windows, máme na výběr použití nativního dialogu.

Definice pro výběr složky:

QFileDialog::Options options = QFileDialog::DontResolveSymlinks | QFileDialog::ShowDirsOnly; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("QFileDialog::getExistingDirectory()"), directoryLabel->text(), options); if (!directory.isEmpty()) ...


Nejdříve si vytvoříme proměnou options s vlastnostmi našeho dialogu. Pokud nechceme použít nativní dialog, přidáme ještě vlastnost DontUseNativeDialog. Použijeme metodu getExistingDirectory a do proměnné budeme zachytávat její návratovou hodnu, kterou bude naše vybraná složka. První parametr je ukazatel na objekt, který vyvolá dialog, druhý parametr je titulek okna, třetí parametr nastavuje aktivní složku a posledním parametrem jsou vlastnosti samotného dialogu.


Definice pro otevření souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("QFileDialog::getOpenFileName()"), openFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...


Definice je podobná předcházejícímu. Rozdíl je v použité metodě a to getOpenFileName. Ve čtvrtém parametru, který určuje filtr ve vybírání souborů (pro více koncovek se pro rozdělení používá ;;). Dalším parametrem je ukazatel, který slouží jako návratová hodnota vybraného filtru. Pokud by jste chtěli dialog, který má vlastnost multivýběru, použijte metodu getOpenFileNames a její návratovou hodnotu zachytávejte do objektu QStringList.


Definice pro uložení souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("QFileDialog::getSaveFileName()"), saveFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...

Tato definice je naprosto stejná s předcházejícími, pouze se použije metoda getSaveFileName.

QMessageBox

Tato třída je velmi používaná. Jejím výstupem jsou dialogy kritických chyb, informačních a varovných dialogů, dotazových dialogů.
Definice pro kritickou chybu:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::critical(this, tr("QMessageBox::critical()"), "Chyba", QMessageBox::Abort | QMessageBox::Retry | QMessageBox::Ignore); if (reply == QMessageBox::Abort) criticalLabel->setText(tr("Abort")); else if (reply == QMessageBox::Retry) criticalLabel->setText(tr("Retry")); else criticalLabel->setText(tr("Ignore"));


Vytvoříme si proměnnou reply, která bude představovat návratovou hodnotu. Jedná se o enumerátor QMessageBox::StandardButton, představující standartní tlačítka co tyto dialogy mohou obsahovat. Použijeme metodu QMessageBox::critical jejímž prvním parametrem je ukazatel na objekt, který náš dialog vyvolal. Dalším parametrem je titulek okna. Třetím parametrem této metody je text chybové zprávy. Posledním parametrem určíte tlačítka (možnosti) zobrazená na zprávě.


Definice informační zprávy:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::information(this, tr("QMessageBox::information()"),"Informační zpráva");


Definice se příliš neliší. Použijeme metodu QMessageBox::information a vynecháme poslední parametr.


Definice pro dotazový dialog:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::question(this, tr("QMessageBox::question()"), "Chcete smazat harddisk? ", QMessageBox::Yes | QMessageBox::No | MessageBox::Cancel);


Opět stačí v definici pozměnit pouze metodu volající zprávu za QMessageBox::question.


Definice pro varující dialog:

QMessageBox msgBox(QMessageBox::Warning, tr("QMessageBox::warning()"),"Pozor toto je warning dialog", 0, this); msgBox.addButton(tr("Save &Again"), QMessageBox::AcceptRole); msgBox.addButton(tr("&Continue"), QMessageBox::RejectRole); if (msgBox.exec() == QMessageBox::AcceptRole) warningLabel->setText(tr("Save Again")); else warningLabel->setText(tr("Continue"));


Zde si ukážeme malinko jinou definici třídy QMessageBox pomocí konstruktoru. První parametr si nastavíme na Warning (enumerátor typu zprávy), ve druhém titulek okna, třetí parametr je pro text zprávy, další parametr nastavíme na 0 pro tlačítka a poslední na ukazatel na objekt, který dialog vyvolal. V dalším kroku použijeme metodu addButton pro vložení dvou tlačítek. Metoda má dva parametry a to první pro text tlačítka a druhý pro enumerátor QMessageBox::ButtonRole. Dále spustíme dialog (jako modal) a testujeme jeho návratovou hodnotu.

errorMessageDialog

Speciální třída pro zobrazení informativní zprávy s checkboxem pro zrušení zobrazení v dalších vyvoláních. Její použití je velmi jednoduché:

errorMessageDialog->showMessage(tr("Ukázka použití..."));


Práce se soubory

Ukážeme si možnosti práce se soubory pomocí tohoto frameworku. Budeme potřebovat tyto třídy:

- QFile
- QTextStream

Vytvoříme si jednoduchou aplikaci založenou na dialogovém okně. Vložíme TextEdit a 3 tlačítka, které pojmenujeme Otevřít, Uložit a Ukončit.

Na stisk tlačítka uložit si nastavíme následující akci:

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, QString::fromUtf8("Ulo\305\276it"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { if (fileName.indexOf(".fst") == -1) fileName += ".fst"; QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu zapisovat do souboru %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream out(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); out << ui->textEdit->toPlainText(); QApplication::restoreOverrideCursor(); }

Využijeme zde dialogového okna pro ukládání souboru. Do konstruktoru třídy QFile vložíme jméno vybraného souboru. Vytvoříme soubor pomocí metody open a nastavíme, že se bude jednat o textový soubor. Pokud se nepovede vytvořit soubor, objeví se varovná zpráva a provádění funkce se ukončí. Pokud se povedlo otevřít soubor, předáme jeho ukazatel konstruktoru třídy QTextStream. Pomocí přetíženého operátoru << provedeme zápis do souboru. Pro načtení použijeme obrácený operátor >> a pro zvolení souboru využijeme metodu getOpenFileName.

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, QString::fromUtf8("Otev\305\231\303\255t"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu otevřít soubor %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream in(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); QString str; in >> str; ui->textEdit->setText(str); QApplication::restoreOverrideCursor(); }Zdrojový kód příkladu

Závěr:

Příště si vytvoříme option dialog a rozšíříme si obzor pro práci se soubory, využijeme další třídu pro práci souborů QDataStream.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

1.5.2017 20:31 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: 25.5.2017 proběhne v Praze konference na téma Firemní informační systémy. Hlavními tématy jsou: Informační systémy s vlastní inteligencí, efektivní práce s dokumenty, mobilní přístup k datům nebo využívání cloudu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

15.12.2017 15:11 / Petit
freehold nj

15.12.2017 15:06 / Petit
nj freehold

5.12.2017 11:50 / Thomas
kitchen renovations

18.9.2017 14:37 / Rojas
high security vault

15.9.2017 7:33 / Wilson
new zealand childcare jobs

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze