LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Šachové myšlení (3) - alfabeta

Existuje algoritmus, který je mnohem rychlejší než minimax, protože některé varianty vůbec nepropočítává. Přesto dojde vždy ke stejnému výsledku. Tento zázračný algoritmus se jmenuje alfabeta metoda a je základem dnešních šachových programů.

12.5.2006 06:00 | Jan Němec | Články autora | přečteno 17095×

Alfabeta metoda

V minulém dílu jsme si ukázali algoritmus minimax, který, zhruba řečeno, počítá všechny tahy, všechny odpovědi na tyto tahy, všechny odpovědi na odpovědi a tak dále až do nějaké dané hloubky nebo do konce partie. Zároveň jsme si ukázali, že algoritmus není paměťově náročný, dnešní počítače mají dost paměti na to, aby prošly celý strom hry šachy. Přirozená otázka je, zda mají také dostatečnou trvanlivost, jinými slovy, kdy tento propočet skončí. Předpokládejme, že z pozice máme vždy 38 tahů a že dokážeme spočítat milión ohodnocovacích funkcí za vteřinu. Čas na provádění a generování tahů a další režii zanedbáme. Při úplném propočtu do hloubky n nás čeká 38n ohodnocovací funkcí. 384 je asi 2 miliony, tady propočet do hloubky 4 půltahy neboli 2 tahy trvá 2 vteřiny. Hloubka 2 a půl tahu by už zabrala přes minutu. Propočet do hloubky 3 tahy by už program nezvládal ani při turnajovém tempu pro vážné partie. Při hloubce 20 tahů by myšlení trvalo přes 1050 let, což není příliš uspokojivý výsledek.

Je zřejmé, že propočet do hloubky dvou tahů nemůže stačit na velmistry. Naopak úplné začátečníky, kteří se právě naučili pravidla, by měl program bez problémů porážet. Bude však stačit na běžné klubové hráče?

diagram

Na diagramu je pozice, která by snadno mohla vzniknout v partii, jež přešla do koncovky těžkých figur. Na tahu je bílý. První, co každého šachistu napadne je vzetí pěšcem b4 soupeřova pěšce na a5. Hned druhé co ho napadne je, že černý potom může vyměnit obě věže a dámu na b3 a vznikne koncovka králů a pěšců. A konečně třetí myšlenka bílého bude patřit vzdálenému černému pěšci h7, který může nezadržitelně kráčet do dámy, neboť jej bílý král již nedohoní. Bílý proto brát pěšce a5 nesmí. Tohle všechno napadne obyčejného klubového hráče během několika vteřin, i když se zřejmě bude ještě chvíli ujišťovat, že se v propočtu nespletl a že ten pěšec h7 opravdu uteče. A jak je na tom minimax? Počítejme spolu: 1. bxa5 Vxb3 2. Vxb3 Vxb3 3. Dxb3 Dxb3 4. Kxb3. Tady již dobrá ohodnocovací funkce uvidí průšvih - nechytatelného pěšce h7. Pokud nekontroluje uteklé pěšce musíme počítat dál: 4. ...h5 5. Kc2 h4 6. Kd2 h3 7. Ke2 h2 8. Kf2 h1D a nově postavenou dámu vidí už i jednoduchá ohodnocovací funkce. Při větvícím faktoru 38 povede algoritmus minimax na 387 nebo 3816 ohodnocovacích funkcí. Propočet pozice, kde běžný klubový hráč vidí řešení za pár vteřin, bude trvat více než jeden den a noc a to v tom lepším případě. Konce výpočtu ve variantě se slabší ohodnocovací funkcí se nejspíš nedočká ani naše galaxie.

Jak můžeme časovou složitost zlepšit? Pokud chceme minimalizovat výraz xy, můžeme zmenšovat y. To je v našem případě hloubka propočtu a ta má zásadní vliv na úroveň hry. Druhou možností je zmenšit x, větvící faktor. Jinými slovy prořezat v propočtu strom hry a některé varianty vůbec nepočítat. Existují dva typy prořezání. První typ je blízký lidskému uvažování. Člověk obvykle vybere na základě pozičního citu jeden nebo několik málo nejnadějnějších tahů a zabývá se pouze jimi. Dobří šachisté vidí nejlepší tahy v pozici velmi rychle a mýlí se jen málokdy. Častější chybou je, že šachista uvažované tahy nesprávně ohodnotí a z těch několika kandidátů nevybere nejlepšího. Ve světě počítačů tato metoda zatím nenaplnila původní očekávání. Běžně se sice zahazují zvlášť ošklivé tahy, prohlubují se nadějné varianty (což je v podstatě také ořezání - těch ostatních variant), dopočítávají se šachy a výměny figur a podobně, ale o nějakém ořezání základního propočtu stromu hry třeba na 1 až 3 tahy z typické pozice nemůže být ani řeč. Docházelo by k příliš velkým přehmatům. Počítačům prostě chybí poziční cit lidských velmistrů.

Naštěstí existuje ještě druhý typ prořezání. Nepočítat variantu, jejíž výsledek (ať už bude jakýkoli) neovlivní výběr tahu z úvodní pozice. Tohle zní na první pohled téměř neuvěřitelně. Je opravdu možné zahazovat některé varianty a přesto dojít na 100% ke správnému výsledku? Ano, je. Ukážeme si to na příkladu.

diagram

V pozici na diagramu je na tahu bílý, jedná se o známou pozici ze zahájení jménem španělská hra (1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5), kde se černý brání obvyklým tahem 3. ...a6. Napadl tedy bílému střelce a ten musí hrozbu nějak pokrýt. Běžné tahy jsou nyní 4. Sa4 a Sxc6, hrát by se dalo i Sc4 a snad ještě hodně defétistické Se2, všechny ostatní tahy jsou již vyloženě špatné. Z této pozice dáme programu za úkol provést propočet do hloubky 2 půltahy. Vygeneruje tahy a zkouší jeden po druhém zahrát. Generátor tahů je lehce modifikovaný, tak aby vracel braní před ostatními tahy. Program tedy nejprve propočítá 4. Sxc6, projde všechny odpovědi černého a zjistí, že po nejlepším 4. ...dxc6 je pozice přibližně vyrovnaná. Bílý sice ztratil výhodu dvojice střelců, ale zase černému znehodnotil pěšcovou strukturu. Ohodnocení prvního tahu zatím proběhlo tak, jako v algoritmu minimax. Rozdíl nastane až u druhého tahu bílého 4. Sxa6. Jedná se o zjevnou chybu, kterou bílý odevzdává střelce za pouhého pěšce, ale minimax by musel projít všechny odpovědi, aby si to uvědomil. Tedy poctivě počítat a ohodnocovat nejen 4. ...bxa6 a Vxa6, ale i zcela nesmyslné tahy jako 4. ...Jh6 nebo g5. Modifikovanému algoritmu stačí jediná: 4. ...Vxa6 nebo bxa6. Navíc generátor tahů, který preferuje braní, vrátí jeden z uvedených tahů hned jako první. Jak program pozná, že může propočet odpovědí na 4. Sxa6 přerušit a prohlásit tah za neperspektivní? Z propočtu 4. Sxc6 si zapamatoval hodnotu nejlepší odpovědi 4. ...dxc6, tedy zhruba 0 tj. vyrovnanou pozici. Při propočtu dalších tahů (4. Sxa6) uvedenou hodnotu použijeme jako práh. Pokud jej jakákoli odpověď (4. ...bxa6 nebo Vxa6) přesáhne, propočet tahu (4. Sxa6) ukončíme, neboť již víme, že je špatný. Jinými slovy: pokud víme, že tah je špatný (= horší než nějaký jiný - zde 4. Sxc6), nemá smysl dále zkoumat, jestli není náhodou ještě o něco horší, než jsme zatím zjistili.

V příkladu jsme počítali do hloubky 2, zde se prořezávali pouze tahy černého. Při hloubce 3 a více dojde na oba hráče a jsou zde proto prahy na obě strany. Dolní mezi se říká alfa a horní beta, odtud název algoritmu: alfabeta metoda. Pokud během propočtu narazíme na variantu, která je horší než alfa, víme, že to není hlavní varianta s nejlepšími tahy za oba hráče, protože máme lepší tah. Vyjde-li varianta lépe než beta, může se ji zase vyhnout soupeř a zahrát tah, který je lepší pro něj.

Vlastní implementace není příliš složitá, je pouze třeba dát pozor na některé nepříjemné drobnosti, hlavně předávání hodnot do volaných funkcí. Posunutím o jeden půltah si alfa a beta prohodí role, neboť se změní hráč na tahu. Ze stejného důvodu je třeba hodnoty vynásobit mínus jedničkou. Stejně jako v případě algoritmu minimax musíme korektně upravovat hodnoty propočtu s matem na dohled, tak aby se např. z "Dávám mat 3 půltahem." stalo po zahrání 1. půltahu (a tím i výměnou hráče, který je na tahu) "Dostávám mat 2. půltahem".

/* Úprava cen pozic s matem na dohled. */
int blizKMatu(int cena) {
 if (cena > MNOHO) return cena + 1;
 if (cena < -MNOHO) return cena - 1;
 return cena;
}

int dalOdMatu(int cena) {
 if (cena > MNOHO) return cena - 1;
 if (cena < -MNOHO) return cena + 1;
 return cena;
}

/* Rekurzivní volání. */
int alfabeta(Pozice p, int hloubka, int alfa, int beta) {
 Tahy t;
 int i, indexNejlepsiho;
 int cena;

 /* V případě koncové pozice nebo nulové hloubky propočet ukončíme. */

 if (jsemVMatu(p)) return -MAT;
 if (remiza(p)) return 0;
 /* Dávat mat nemůžu, protože pozice je po tahu soupeře. */

 if (hloubka <= 0) return hodnotaPozice(p);

 t = generujTahy(p);

 for (i = 0; i < tahy.pocet; i++) {
  zahrajTah(p, t[i]);
  cena = -alfabeta(p, hloubka - 1, blizKMatu(-beta), blizKMatu(-alfa));
  cena = dalOdMatu(cena);
  zahrajTahZpet(p, t[i]);
  if (cena > alfa) {
   alfa = cena;
   if (cena >= beta) {
    /* Zde je právě to ořezání. */
    return beta;
   }
  }
 }

 return alfa;
}

Stejně jako u minimaxu, i zde se vyplatí propočet z kořene ošetřit zvlášť. V kořeni hrajeme vždy za jednoho hráče, proto zde není žádná beta, pouze alfa.

Tah nejlepsiTah(Pozice p, int hloubka) {
 Tahy t;
 int i, indexNejlepsiho;
 int cena, alfa;

 t = generujTahy(p);
 alfa = -NEKONECNO;

 for (i = 0; i < tahy.pocet; i++) {
  zahrajTah(p, t[i]);
  cena = -alfabeta(p, hloubka, -NEKONECNO, blizKMatu(-alfa));
  cena = dalOdMatu(cena);
  zahrajTahZpet(p, t[i]);
  if (cena > alfa) {
   alfa = cena;
   indexNejlepsiho = i;
  }
 }
 return t[indexNejlepsiho];
}

Pokračování příště

V příštím dílu se zamyslíme nad efektivitou alfabeta metody. Ukážeme si také, jak ošetřit propočet výměnných operací na konci propočtu.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

18.6.2018 0:43 /František Kučera
Červnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 21. 6. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: F-Droid, aneb svobodný software do vašeho mobilu. Kromě toho budou k vidění i vývojové desky HiFive1 se svobodným/otevřeným čipem RISC-V.
Přidat komentář

23.5.2018 20:55 /Ondřej Čečák
Od pátku 25.5. proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze openSUSE Conference. Můžete se těšit na spostu zajímavých přednášek, workshopů a také na Release Party nového openSUSE leap 15.0. V na stejném místě proběhne v sobotu 26.5. i seminář o bezpečnosti CryptoFest.
Přidat komentář

20.5.2018 17:45 /Redakce Linuxsoft.cz
Ve čtvrtek 31. května 2018 připravuje webový magazín BusinessIT ve spolupráci s Best Online Média s.r.o. pátý ročník odborné konference Firemní informační systémy 2018. Akce proběhne v kongresovém centru Vavruška (palác Charitas), Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 15 hod. odpoledne. Konference je zaměřena na efektivní využití firemních informačních systémů a na to, jak plně využít jejich potenciál. Podrobnější informace na webových stránkách konfrence.
Přidat komentář

14.5.2018 7:28 /František Kučera
Květnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 17. 5. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát na téma: Audio – zvuk v GNU/Linuxu.
Přidat komentář

7.5.2018 16:20 /František Kučera
Na stránkách spolku OpenAlt vyšla fotoreportáž Pražské srazy 2017 dokumentující srazy za uplynulý rok. Květnový pražský sraz na téma audio se bude konat 17. 5. 2018 (místo a čas ještě upřesníme).
Přidat komentář

17.4.2018 0:46 /František Kučera
Dubnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 4. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tématem tohoto srazu bude OpenStreetMap (OSM) aneb svobodné mapy.
Přidat komentář

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze