LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Perl (26) - Podprogramy

Uživatelsky definované funkce jsou základem programování složitějších aplikací. Pojďme si je přiblížit.

9.2.2006 06:00 | Jiří Václavík | Články autora | přečteno 26010×

Pomocí podprogramů lze program rozložit na kratší úseky, což pomáhá hned v několika aspektech. Některé části programu se až na pár detailů, jimiž jsou vstupní hodnoty, častěji opakují. Když je nutné tyto části nějak změnit (například kvůli vylepšení algoritmu nebo přidání dalších vlastností), musíme jich místo jediného řádku přepisovat třeba desítky. Toto tvrzení však neplatí, pokud použijeme podprogram.

Podprogram je uživatelsky definovanou funkcí. Vykonává nějaký úsek kódu na základě algoritmu, který je pro jeden podprogram vždy stejný, a vstupních hodnot, jenž tento algoritmus používá. Podprogram lze zapsat ve kterémkoliv místě programu, ale pro přehlednost bychom vždy měli zvolit nějaký systém. Vhodné je definovat podprogramy na konci nebo začátku programu, případně v modulu. Z hlavního programu (a samozřejmě i podprogramů) pak můžeme podprogramy volat. Jakmile je podprogram definován, práce s ním je stejná jako práce s předdefinovanými funkcemi, což jsou konec konců také podprogramy.

Neméně významnou výhodou podprogramů je zvýšení srozumitelnosti. Pokud zvolíme vhodné členění programu, lze poměrně rychle poznat, jak program funguje, aniž bychom museli číst kilobajty komentářů. Obzvláště u delších programů je tak mnohem snazší hledat chyby nebo je upravovat. Každý problém je rozložen na menší problémy a ty se řeší jednotlivě.

Další výhoda souvisí s tou prvně jmenovanou a spočívá v tom, že úseky programu, které mají být stejné, opravdu stejné jsou, neboť je píšeme pouze jednou.

Definice podprogramu

Definice pojmenovaného podprogramu vypadá následovně:

sub jméno {
    příkazy
}

Pomocí jména pak lze podprogram volat. Jak bude podrobněji rozebráno v příštím díle, lze do definice zahrnout i takzvaný prototyp. Pomocí něj si program může vyžádat počet, pořadí a typy argumentů.

sub jméno(prototyp) {
    příkazy
}

Volání podprogramu

Jménu podprogramu se předřazuje znak &. Seznam argumentů podprogramu se uvádí za jeho jménem v závorkách. Použijete-li závorky, uvedení & ve většině případů nebude nutné. Pokud není podprogram použit v souvislosti s odkazy nebo jako parametr některých funkcí, Perl sám rozezná, že jde o podprogram.

&prumer(2, 7);
prumer(2, 7);

Použití

Velice jednoduchý podprogram může vypadat takto:

$jmeno = "uzivatel";
pozdrav();

$jmeno = "root";
pozdrav();

sub pozdrav {
    print "Podprogram: Ahoj $jmeno, já jsem podprogram\n";
}

Nutno dodat, že tento podprogram nemá vůbec dobré vychování, neboť používá globální proměnné. Přijatelným řešením tohoto nedostatku bude předání argumentů podprogramu, jakmile se to naučíme.

Příklad by fungoval stejně i kdybychom nahradili řádek

pozdrav();

za

&pozdrav;

Argumenty a lokální proměnné

Jak již bylo napsáno pod posledním příkladem, použití globálních proměnných podprogramem je více než nešikovné. Kdyby všechny proměnné ve všech podprogramech sdílely tentýž prostor jmen, brzy bychom se zamotali. Proto je mnohem lepší předat podprogramu hodnotu jako argument. Ten v podprogramu uložíme do proměnné, která bude platná jen v rámci tohoto podprogramu (tedy bloku). Potom se uvnitř podprogramu vůbec nemusíme starat o jména globálních proměnných. Obecně platí, že čím víc je proměnná lokální, tím lépe.

Jak již víme, lokální proměnná se definuje pomocí funkce my. Funkcí podobných s my je více, ale zatím je pro jednoduchost zamlčím a někdy v blízké době si rozsahy platnosti rozebereme ve zvláštním díle.

Parametrem funkce je buď proměnná nebo seznam proměnných v kulatých závorkách. Než se pustíme do argumentů, uveďme si ještě příklad pro lepší pochopení funkce my.

$x = 7;
a();
b();
print "g: $x\n"; #tiskne 7 - lokální proměnná v &b byla platná jen pro
                 #daný blok. Po jeho ukončení má x opět globální hodnotu


sub a {
    print "b: $x\n"; #tiskne hodnotu globální proměnné x - tedy 7
}

sub b {
    my $x = 15;
    print "a: $x\n"; #vytiskne 15 - lokální proměnná přebíjí globální
}

Nyní už k věci. V podprogramu je seznam předaných argumentů uložen ve speciálním poli @_. Na začátku podprogramu se obvykle vytváří lokální proměnné, které z tohoto pole hodnoty přebírají. Pokud nejde o vyloženě triviální podprogram, není zrovna přehledné uvnitř něj používat proměnné $_[0], $_[1] a jim podobné.

Nyní, když známe teorii, pojďme si ukázat praxi. Definujeme podprogram tiskni_prumer, který přebírá jako argumenty 3 čísla a vypisuje jejich aritmetický průměr.

tiskni_prumer(6, 9, 33); #voláme funkci tiskni_prumer
                         #se třemi argumenty 6, 9, 33


sub tiskni_prumer {
    my($a, $b, $c) = @_;
    print (($a + $b + $c) / 3);
}

Do pole @_ jsou v našem případě uloženy hodnoty 6, 9 a 33. Ty jsme na 1. řádku podprogramu přiřadili do lokálních proměnných $a, $b a $c.

Další často užívaná možnost, jak získat hodnoty z @_ vede přes funkci shift. shift maže první prvek pole a jeho hodnota je výsledkem vyhodnocování.

print tiskni_prumer(6, 9, 33);

sub tiskni_prumer {
    my $a = shift @_;
    my $b = shift @_;
    my $c = shift @_;
    print (($a + $b + $c) / 3);
}

Pokud podprogram voláte bez uvedení seznamu (ať už třeba prázdného), je funkci automaticky předáno pole @_. To demonstruje následující příklad.

@_ = (1, 2, 3);
&tisk;

sub tisk {
    print @_;
}

Též můžete zkusit místo &tisk volat &tisk(). V takovém případě se @_ nepředává.

Předáváte-li podprogramu 2 pole, slijí se do jednoho. Toto lze řešit pomocí odkazů, které prozatím necháme stranou. Je to též možné pomocí globálních názvů, ale jak již bylo několikrát řečeno, není vhodné, aby funkce jakkoliv zasahovala do svého okolí.

Návratová hodnota podprogramu

Co když nechceme, aby podprogram výsledky vypisoval, ale chceme je přiřadit do nějaké proměnné a následně je použít? Od toho je zde návratová hodnota - tedy hodnota, kterou bude vracet volání podprogramu při vyhodnocování. Právě díky návratové hodnotě tak můžeme podprogram volat na pravé straně od operátoru přiřazení.

$prumer = prumer(6, 9, 33);

sub prumer {
    my($a, $b, $c) = @_;
    my $prumer = ($a + $b + $c) / 3;
}

Jako návratová hodnota je automaticky považována poslední hodnota v podprogramu - v našem případě jí byla proměnná $prumer.

Chcete-li návratovou hodnotu výslovně uvést, což doporučuji, použijte klíčové slovo return. Jeho parametrem je návratová hodnota.

$prumer = prumer(6, 9, 33);

sub prumer {
    my($a, $b, $c) = @_;
    return ($a + $b + $c) / 3;
}

Program, který bude vracet průměr 3 hodnot asi nebude mít příliš velký význam. Posuneme se proto dále. Daleko větší uplatnění jistě má funkce, která počítá aritmetický průměr nezávisle na počtu argumentů.

sub spocitej_prumer {
    my $soucet = 0;
    $soucet += $_ for (@_);
    return ($soucet / scalar @_);
}

Deklarace

Jak už bylo řečeno, podprogram může být definován kdekoliv v programu. Pokud ale voláte podprogram dříve než ho definujete a zároveň používáte céčkovský styl volání (bez ampérsandu), musíte argumenty uzavřít do závorek. Spíše pro zajímavost uvádím, že pokud ještě před voláním podprogram deklarujete, lze závorky vynechat.

sub prumer; #deklarace

prumer 1, 2, 6;

sub prumer {
    my ($a, $b, $c) = @_;
    print (($a + $b + $c) / 3);
}

Konstanty

Konstanta je speciální typ funkce, která neočekává žádný argument, ale pouze vrací nějakou hodnotu. Jelikož má takový podprogram při všech voláních stejné podmínky, vrací konstantní hodnotu. To, že odmítáme jakýkoliv argument, dáme na vědomí uvedením prázdného prototypu - ten zakazuje veškeré argumenty.

sub PI() { return 3.141592654 }

sub obsah_kruhu ($) {
    my($r) = @_;
    return PI*$r**2;
}

print obsah_kruhu(2);

Právě jsme poznali první prototyp. Příště si v tomto směru znalosti rozšíříme, neboť celý díl se bude věnovat právě jim.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.1.2018 0:51 /František Kučera

První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.


Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze