LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> C/C++ (28) - Standardní knihovna potřetí

Dnes si ukážeme, jak setřídit pole knihovní funkcí qsort pomocí libovolně definovaného uspořádání a jak v setříděném poli nalézt konkrétní záznam. Příklady jsou trochu náročnější na přetypování ukazatelů, rovněž mohou posloužit jako příklad užitečnosti uživatelem definovaných callback funkcí volaných z knihovny.

15.11.2005 07:00 | Jan Němec | Články autora | přečteno 17406×

Třídění a vyhledávání

Třídění pole na základě porovnávání dvojic prvků je oblíbenou úlohou snad všech učitelů informatiky, neboť rozvíjí algoritmické myšlení studentů a umožňuje krátkou exkurzi do teorie složitosti. Nejjednodušší algoritmy mají kvadratickou složitost, lepší a složitější n * log(n). Jeden z těch (v průměrném případě) velmi rychlých se jmenuje quicksort a je implementovaný ve standardní knihovně jazyka C.

#include <stdlib.h>

void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
 int (* compar)(const void *, const void *));

Funkce qsort je navržena obecně, tak aby mohla třídit pole jakékoli velikosti a typu prvků podle uživatelem definovaného uspořádání. Parametr base je ukazatel na začátek pole, nmemb počet tříděných prvků a size velikost jednoho prvku v bytech. Poslední parametr compar je ukazatel na porovnávací funkci definovanou programátorem. Funkce musí vracet záporné, nulu nebo kladné číslo pokud je první z dvojice porovnávaných prvků menší, rovný nebo větší než druhý. Parametry třídící i porovnávací funkce jsou typu void *, při skutečném použití bude třeba hojně přetypovávat. Ukážeme si to nejjednodušším na příkladu, třídění náhodně vygenerovaných čísel typu unsigned int.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

/* Velikost pole */
#define POCET 200

/* Porovnávací funkce, parametry jsou ukazatele na porovnávané prvky. */
int cmp(const void *a, const void *b) {

 /* Parametry musíme nejprve přetypovat z void * na unsigned *, potom
   dereferencovat na unsigned a teprve potom porovnat. */
 if ( *((unsigned *) a) < *((unsigned *) b) ) {
  /* První prvek je menší. */
  return -1;
 }
 if ( *((unsigned *) a) > *((unsigned *) b) ) {
  /* První prvek je větší. */
  return 1;
 }
 /* Ani menší ani větší. V úplném uspořádání zbývá jedině rovnost. */
 return 0;
}

int main(void) {
 /* Tříděné pole */
 unsigned pole[POCET];
 int i;

 /* Inicializace generátoru náhodných čísel */
 srand(time(NULL));

 /* Naplnění pole náhodnými čísly od nuly do 1000 */
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  pole[i] = rand() % 1000;
 }

 /* Výpis nesetříděného pole */
 puts("Nesetříděno:");
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  printf("%u ", pole[i]);
 }

 /* Vlastní třídění */
 qsort((void *) pole, POCET, sizeof(unsigned), cmp);
 
 /* Výpis setříděného pole */
 puts("\n\nSetříděno:");
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  printf("%u ", pole[i]);
 }

 /* Odřádkování na závěr */
 puts("");
 return 0;
}

V praxi se obvykle netřídí čísla ale záznamy podle nějakého klíče. Funkce qsort je dostatečně obecná i pro tento případ. Ukážeme si, jak setřídit zaměstnance firmy podle mzdy. Každý zaměstnanec má v našem příkladu jen jméno a plat, ale ve skutečném případě by měl ještě další položky, například nějaké id, adresu, rodné číslo, místo v kanceláři, nadřízeného atd. Bylo by možné definovat přímo pole struktur Zamestnanec a třídit toto pole. Tato implementace by ale byla poněkud neefektivní, neboť sizeof(Zamestnanec) není zanedbatelné číslo a v průběhu třídění se budou prvky pole prohazovat, což by vedlo k opakovanému kopírování větších bloků paměti. Lepší je definovat pole ukazatelů na zaměstnance a třídit toto pole, neboť se budou prohazovat pouze několikabytové ukazatele.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

/* Velikost pole */
#define POCET 10

typedef struct {
 unsigned plat;
 char jmeno[64];
} Zamestnanec;

/* Porovnávací funkce, parametry jsou ukazatele na ukazatele na
  porovnávané typy Zamestnanec. */
int cmp(const void *a, const void *b) {

 /* Parametry musíme nejprve přetypovat z void * na Zamestnanec **, potom
   dereferencovat na Zamestnanec *, operátorem -> získat mzdu a teprve
   potom porovnat. */
 if ( (*((Zamestnanec **) a))->plat <
    (*((Zamestnanec **) b))->plat ) {
  /* První prvek je menší. */
  return -1;
 }
 
 if ( (*((Zamestnanec **) a))->plat >
    (*((Zamestnanec **) b))->plat ) {
  /* První prvek je větší. */
  return 1;
 }

 /* Ani menší ani větší. V úplném uspořádání zbývá jedině rovnost. */
 return 0;
}

int main(void) {
 /* Tříděné pole */
 Zamestnanec * pole[POCET];
 int i;

 /* Inicializace generátoru náhodných čísel */
 srand(time(NULL));

 /* Naplnění pole náhodnými zaměstnanci s platem od 10 do 60 tisíc */
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  Zamestnanec *pz;

  pz = (Zamestnanec *) malloc(sizeof(Zamestnanec));
  if (!pz) {
   /* Ve skutečných programech takhle opatrný nejsem, ale tohle je
     výuka... */
   int j;
   fputs("Málo paměti!\n", stderr);
   for (j = 0; j < i; j++) {
    free(pole[j]);
   }
   return 1;
  }
  pz->plat = 10000 + rand() % 50001;
  sprintf(pz->jmeno, "Zaměstnanec%03i", i);
  pole[i] = pz;
 }

 /* Výpis nesetříděného pole */
 puts("Nesetříděno:");
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  printf("jméno: %s, plat:%u\n", pole[i]->jmeno, pole[i]->plat);
 }

 /* Vlastní třídění */
 qsort((void *) pole, POCET, sizeof(Zamestnanec *), cmp);
 
 /* Výpis setříděného pole */
 puts("\n\nSetříděno:");
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  printf("jméno: %s, plat:%u\n", pole[i]->jmeno, pole[i]->plat);
 }
 /* Dealokace */
 for (i = 0; i < POCET; i++) {
  free(pole[i]);
 }
 /* Odřádkování na závěr */
 puts("");
 return 0;
}

Podobnou syntaxi jako qsort má i funkce bsearch, která hledá půlením intervalu (tedy s logaritmickou časovou složitostí) v setříděném poli konkrétní záznam.

#include <stdlib.h>

void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb, size_t size,
 int (* compar)(const void *, const void *));

Parametr key je něco jako kopie hledaného záznamu, přesně řečeno ukazatel, jehož porovnání funkcí compar s hledaným záznamem vrací 0. V případě zaměstnanců vyhledávaných a setříděných podle mzdy by se zřejmě jednalo o ukazatel na strukturu Zamestnanec s vyplněnou položkou plat, na hodnotě položky jmeno nezáleží. Funkce vrací ukazatel do pole na hledaný záznam nebo NULL, pokud v poli není. Zbytek je stejný jako u funkce qsort. Na konec minulého příkladu před cyklus s dealokací tak můžeme přidat následující kód:

{
 Zamestnanec z, *pz, **ppz;
 z.plat = 30000;
 pz = &z;

 /*
  Návratová hodnota bsearch je ukazatel na prvek pole tedy ukazatel
  na ukazatel na Zamestnanec. Musíme ji přetypovat z void *
  na Zamestnanec **, ověřit, zda není NULL, dereferencí získat jednoduchý
  ukazatel na Zamestnanec a teprve potom operátorem -> přistupovat
  k položkám. Rovněž pozor na první vstupní parametr. Nejde zadat &z,
  tedy Zamestnanec *. Je třeba stejný typ, jako je ukzatel na prvek pole,
  tedy Zamestnanec **.

  Práce s ukazateli dělá občas problémy i zkušeným programátorům v C.
 */
 ppz = (Zamestnanec **) bsearch(&pz, pole, POCET, sizeof(Zamestnanec *),
  cmp);
 if (!ppz) {
  printf("Plat přesně %u nemá nikdo.\n", z.plat);
 } else {
  printf("Plat přesně %u má %s a možná ještě někdo další.\n", z.plat,
   (*ppz)->jmeno);
 }
}

Všimněte si výpisu v případě úspěšného hledání. Náš příklad se trochu podobá vyhledávání v databázi, ale narozdíl od příkazu SELECT v SQL může bsearch i v případě duplicit vrátit pouze jedinou hodnotu.

Pokračování příště

Vyhledávání zaměstnanců nám dnešní díl poněkud roztáhlo, proto se ke slíbené práci se znaky dostaneme až příště a povíme si i něco o ladícím makru assert.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Prosba čtenářům o zpětnou vazbu 15.11.2005 11:04 Jan Němec
malloc 15.11.2005 12:33 Lukáš Jelínek
  |- Re: malloc 15.11.2005 12:45 Jan Němec
  L Re: malloc 15.11.2005 13:17 Aleš Hakl
    L Re: malloc & overcommit memory 3.12.2005 18:55 Tomáš "Atom" Klas
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze