LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Perl (19) - Regulární výrazy - opakování a kvantifikátory

Jedním ze základních kamenů regulárních výrazů jsou kvantifikátory, které umožňují aplikovat část regulárního výrazu vícekrát.

18.11.2005 07:00 | Jiří Václavík | Články autora | přečteno 34643×

Z předchozích dílů o regulárních výrazech zatím nejsme schopni (opomineme alternaci, ta má v regulárních výrazech jiný účel) vytvořit šablonu pro řetězce různé délky. Právě toto mají na starosti kvantifikátory. Kvantifikátorem určujeme počet opakování části regulárního výrazu. To znamená, že určitý počet znaků za sebou můžeme porovnat s jednou množinou znaků (šablonou pro 1 znak). Dosud jsme takto porovnávali vždy pouze 1 znak.

Kvantifikátor se vždy uvádí za množinu znaků, jejíž četnost specifikuje. Množinou může opět být jak výčet znaků pomocí hranatých závorek, předdefinovaná množina tak i samotný znak.

Libovolný počet opakování

Uvedením hvězdičky dáváme najevo, že množina znaků před ní se může opakovat libovolněkrát.

Regulárnímu výrazu x* (x je množina znaků, * je počet opakování) potom vyhovuje libovolný řetězec, skládající se z písmen x nebo prázdný řetězec. V prázdném řetězci je 0 písmen x, což hvězdička též zahrnuje.

Jak bude vypadat podmínka, která určuje, zda bylo zadáno číslo?

  print "Zadejte číslo:";
  $cislo = <STDIN>;
  if ($cislo !~ /^[0-9]*$/){
      print "Nezadal jste číslo!\n";
  }

Problémem je, že regulárnímu výrazu vyhoví i prázdný řetězec. Tomu se dá zamezit například přidáním další číselné množiny před výraz. Potom musí být 1. znak číslem a další, pokud jsou, také:

  /^[0-9][0-9]*$/

Nejméně 1 výskyt

Asi nejlepším řešením posledního problému by bylo použití znaku +, který provádí opakování minimálně jednou, a prázdný řetězec tudíž nevyhoví. Tyto zápisy mají stejný význam:

  /^[0-9][0-9]*$/
  /^[0-9]+$/

Nejvíce 1 výskyt

Použijete-li jako kvantifikátor otazník, má téměř stejný význam kdyby tam žádný kvantifikátor nebyl. Tyto 2 možnosti se liší v tom, že otazníku vyhoví ještě navíc prázdný řetězec. Jedna číslice nebo prázdný řetězec vyhovuje výrazu

  /^[0-9]?$/

Jiný počet opakování

Pokud se vám nehodí žádná z dosud nabízených možností, nabízejí regulární výrazy zápis počtu opakování pomocí složených závorek. Ty vymezují spodní a horní hranici počtu opakování. Existuje několik možností syntaxe.

  {minimum,maximum}
  {minimum,}
  {počet}

Čísla vyjadřující minimum a maximum nejsou neomezené. Záleží na nastavení při kompilaci. Obvykle nelze používat větší čísla než 32766, což dokazuje hláška Perlu Quantifier in {,} bigger than 32766 in regex, která na vás vyskočí po překročení definované meze.

Vezměmě si výraz:

  /^ab{2,4}c/

Vyhoví mu řetězce abbc (2 výskyty), abbbc (3 výskyty), abbbc (4 výskyty), ale už ne abc (1 výskyt) nebo abbbbbc (5 výskytů). Pokud je uveden jen 1 argument a není použita čárka, vyhoví vzoru pouze řetězce, obsahující danou množinu znaků právě tolikkrát, kolik je uvedeno v argumentu. Další možnost nabízí uvedení čárky, ale bez maxima. V takovém případě je maximum nekonečno.

Potřebujete-li zapsat do regulárního výrazu nějaký rozsah opakování s mezerou (například 2, 3 nebo 5 a více opakování, ale ne 4 opakování), musíte si vypomoci alternací.

Metaznaky +, * a ? pro počet opakování jsou tedy jen speciálními případy, které lze zapsat i pomocí složených závorek:

MetaznakEkvivalent
+{1,}
*{0,}
?{0,1}

Ukažme si nyní program, který ověřuje bezpečnost hesla. Heslo budeme považovat za bezpečné, bude-li splňovat tyto 4 podmínky:

  • obsahuje alespoň 1 číslici
  • obsahuje alespoň 1 písmeno
  • obsahuje alespoň 1 znak, který není znakem slova
  • je delší než 5 znaků

Pro každou podmínku napíšeme regulární výraz a pokud vyhoví heslo všem těmto vzorům, máme jistotu, že je heslo bezpečné.

  print "Zadejte heslo: ";
  chomp($_ = <STDIN>);
  if (/[0-9]/ and /[a-zA-Z]/ and /\W/ and /.{6,}/){
      print "Heslo je bezpečné\n";
  }else{
      print "Heslo není bezpečné\n";
  }

Poznámka - pokud byste chtěli, aby při zadávání hesla nezobrazovaly jeho pravé znaky, ale pouze hvězdičky (případně vůbec nic), použijte modul Term::ReadKey.

Hladovost a sytost kvantifikátorů

Metaznaky {}, *, + a ? jsou takzvaně hladové (,,greedy"). To znamená, že spolknou co možná nejdelší část řetězce. Dokazuje to tento kód:

  $_ = "123456789";
  /(\d*)/;
  print $1; #tiskne hodnotu, která vyhověla vzoru - více v příštím díle

Je vytisknuto 123456789 - tedy celý řetězec. To i přesto, že by vyhověl třeba také prázdný řetězec, vyhodnocování regulárního výrazu by se mohlo úspěšně ukončit a program by běžel dál. Kvantifikátory jsou hladové, a tak pohlcují nejdelší vyhovující podřetězec. To samé by platilo i v případě, kdybychom jako kvantifikátor místo hvězdičky zvolili například {3,5}. Potom by předchozí kód vytiskl prvních 5 číslic a ne 3, ačkoliv by to také stačilo.

Tato vlastnost může občas činit problémy. Tak například, pokud chceme v HTML kódu vyhledat 1 obrázek a vypsat kód celé značky IMG:

  $html = 'abc....<IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek">....xyz';
  $html =~ /(<((IMG)|(img))\ (.*)>)/;
  print $1;

Hvězdička vlivem hladovosti spolkne znaky do konce řetězce. Ale tam v našem případě znak > není. Proto se začne z místa, po které hvězdička spolkla text (v našem případě konec řetězce) hledat. Najde ho, ukončí další vyhodnocování, protože je na konci regulárního výrazu a program vytiskne přesně to, co jsme chtěli. Takže v pořádku. Problém nastane, pokud se znak > vyskytuje ještě někde mezi místem, po které byl spolknut text a tím "správným" znakem >. To si můžeme jednoduše ilustrovat:

  $html = '<TABLE><TR><TD><IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek"></TD><TD>...</TD></TR></TABLE>';
  $html =~ /(<((IMG)|(img))\ (.*)>)/;
  print $1;

Začátek je stejný jako v minulém příkladu. Hledá se řetězec "<IMG ", poté hvězdička pohltí vše do konce a odtud se opačným směrem hledá znak >. Ale takový se vyskytne už v značce </TABLE>! To znamená, že získáme řetězec <IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek"></TD></TR><TD>...</TD></TABLE>. To jsme opravdu nechtěli. A může za to právě hladovost.

Možnost, jak vzniklý problém řešit, může být přes funkce. To je zbytečně složité.

  $html = '<TABLE><TR><TD><IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek"></TD><TD>...</TD></TR></TABLE>';
  $html =~ /(<((IMG)|(img))\ (.*)>)/;
  print substr($1, 0, (index $1, ">")+1);

Jiné, o dost lepší řešení, lze aplikovat pomocí negované množiny znaků. Místo libovolného znaku (v našem regulárním výrazu reprezentován tečkou), specifikujeme vše mimo znaku >.

  $html = '<TABLE><TR><TD><IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek"></TD><TD>...</TD></TR></TABLE>';
  $html =~ /(<((IMG)|(img))\ ([^>]*)>)/;
  print $1;

Dalším řešení nabízí sytost. Existují další 4 kvantifikátory, které fungují úplně stejně jako ty nám dosud známé, až na to, že nejsou hladové. Jsou to {}?, *?, +? a ??. Zapisují se stejné jako {}, *, + a ?, jen se za ně připisuje otazník. Pohltí minimální možný počet znaků, který vyhoví vzoru. Tento vzor tedy nepohltí 5 znaků, jak by to udělal hladový kvantifikátor, ale pouze 3:

  $_ = "123456789";
  /(\d{3,5}?)/;
  print $1;

Nakonec si ještě ukážeme řešení pro problém s vyhledáním obrázku v HTML kódu pomocí sytosti:

  $html = '<TABLE><TR><TD><IMG SRC="obrazek" ALT="obrázek"></TD><TD>...</TD></TR></TABLE>';
  $html =~ /(<((IMG)|(img))\ (.*?)>)/;
  print $1;

Příště se podíváme na funkci kulatých závorek v regulárních výrazech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.1.2018 0:51 /František Kučera

První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.


Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

15.5.2017 23:50 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.5.2017 16:42 /Honza Javorek
PyCon CZ, česká konference o programovacím jazyce Python, se po dvou úspěšných ročnících v Brně bude letos konat v Praze, a to 8. až 10. června. Na konferenci letos zavítá např. i Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem. Kupujte lístky, dokud jsou.
Přidat komentář

2.5.2017 9:20 /Eva Rázgová
Putovní konference československé Drupal komunity "DrupalCamp Československo" se tentokrát koná 27. 5.2017 na VUT FIT v Brně. Můžete načerpat a vyměnit si zkušenosti z oblasti Drupalu 7 a 8, UX, SEO, managementu týmového vývoje, využití Dockeru pro Drupal a dalších. Vítáni jsou nováčci i experti. Akci pořádají Slovenská Drupal Asociácia a česká Asociace pro Drupal. Registrace na webu .
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

31.8.2017 12:11 / Jaromir Obr
Re: ukůládání dat ze souboru

30.7.2017 11:12 / Jaromir Obr
Národní znaky

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze